Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PROFESIONĀLI, RADOŠI PASNIEDZĒJI UN TALANTĪGI STUDENTI

 

2017.g.25.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments (turpmāk VIAA IKAD), Līvānu novada Izglītības pārvalde un Ekonomikas un kultūras augstskola organizēja semināru Latgales reģiona izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistiem un skolotājiem ar mērķi iepazīstināt ar loģistikas kā nozares specifiku, tai nepieciešamajām kompetencēm un to pilnveidi mūža garumā, ar profesionālās izglītības iespējām un darba vidē balstītu izglītības norisi. 

 


 

Rīgas Domē prezentēts Ekonomikas un kultūras augstskolas gleznošanas pasniedzējas, gleznotājas Zojas Geraskinas mākslas albums “Zoja Geraskina. Glezniecība. Painting. Живопись,” kā arī atklāta mākslinieces darbu izstāde.


 

Ārvalstu studentu departamenta vadītāja Olga Marnica ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu uz noslēgtā līguma Nr. SKV-L-2016/426 pamata, no 22.-24.septembrim 2016.gadā pārstāvēja EKA Universitāti izstādē "Izglītība un karjera 2016" Taškentā, Uzbekistānā. 


 


EKA ieradies pirmais studentsno Indijas, kas ieradies Rīgā, lai studētu EKA 2016./2017. mācību gadā. Sharon Kumar Bulla ir atbraucis no pilsētas Haidarābādu un studēs bakalaura programmas Vadības zinības angļu plūsmā. 


 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studiju prorektore Oksana Lentjušenkova un augstskolas valde Anna Saltikova un Deniss Saltikovs darba vizītē apmeklēja EKA partneri - SBA-Business Academy of Georgia, kuras laikā tika panākta vienošanās par sadarbību un kopīgo projektu attīstību izglītības un zinātnes jomā.


 

Ekonomikas un kultūras augstskola 2016. gada martā ir parakstījusi Sadarbības līgumu ar Tele2 Shared Service Center Latvijā, kas paredz sadarbību zinātnes, pētniecības, kā arī jauniešu un pieaugušo formālās un neformālās izglītības kvalitātes un pieejamības paaugstināšanas jomā.


 

 

 

LATA atzinīgi novērtējusi EKA par atvērtu tehnoloģiju izmantošanu studiju programmas Informācijas tehnoloģijas izveidē un īstenošanā, kā arī par atvērto tehnoloģiju olimpiādes Open Mind organizēšanu skolēniem. Par to īpašs paldies EKA un Alberta koledžas pasniedzējam Andrim Gabrānovam!

 

 


 EKA studiju programmas Interjera dizains 3. kursa studenti - autori telpu interjera projektiem Ogres Ģimenes atbalsta dienas centram un dienas centram Saime.

 


 


EKA un LMA absolvente Dace Baidekalne ieguvusi Latvijas Dizaineru savienības Gada balvu dizainā 2015 par dekoratīvo fasādes gleznojumu pirmsskolas izglītības iestādei Rīgā, Purvciema ielā 32. Balva iegūta kategorijā Vides dizains.


 

 

EKA lektore, uzdrīkstēšanās un radošas darbības veicinātāja Vita Brakovska saņēmusi prestižo TOYP (Ten Outstanding Young Persons) balvu kategorijā “Bizness, ekonomika, uzņēmējdarbība”. Šai balvai bija nominēta arī EKA vieslektore Guna Zučika. Starptautisko balvu TOYP piešķir kopš pagājušā gadsimta vidus. To saņēmuši: Džeralds Fords, Elviss Preslijs, Džons Kenedijs un daudzi citi.


 

 

 

EKA absolvents Mārtiņš Oliņš ir atzīts par "Latvijas lepnumu 2014", kā arī kļuvis par vienu no Citadele Grupas labākajiem darbiniekiem Baltijas valstīs.

 

 


 

 

Zinātkāre, smags darbs un mērķtiecība vainagojas panākumiem. Lepojamies, ka Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ir mūsu augstskolas absolvente!

 

 


 

Pure Chocolate Šokolādes muzeja idejas koncepciju radījuši un izstrādājuši mūsu Interjera dizaina programmas 3. kursa studenti.

 


 

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā pērn uzņemti septiņi EKA absolventi - Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozarē no 11 uzņemtajiem ir trīs mūsu studenti, bet Vides mākslas apakšnozarē no 12 uzņemtajiem ir četri mūsu studenti!

 


 

 


Izdevniecība 
Zvaigzne ABC izdeva mūsu studentes Santas Braučas tulkoto Stīvena Kinga romānu Mirdzums, kad Santa mācījās EKA 4. kursā.

 

 


 

 

Katru gadu vairāki EKA studenti iekļūst starptautiskās tulkošanas aģentūras SKRIVANEK Latvijas biroja rīkotā jauno tulkotāju konkursa finālā, tādējādi ierindojoties starp 15 labākajiem jaunajiem Latvijas tulkotājiem.

 


 

Katru gadu 20 līdz 25 EKA studenti studē Spānijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovēnijā, Polijā, Itālijā, Vācijā, Nīderlandē. Savukārt vidēji 10 EKA studenti dodas Erasmus praksē Spānijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā un citās valstīs.

 


 


Erasmus 
intensīvās  programmas  starptautiskajā projektā Micro sustainable design – eco friendly products Latviju pārstāv tikai EKA studenti. Deviņi mūsu studenti šī projekta ietvaros studējuši Viļņas Dizaina koledžā, pieci - Portugālē (ESAD Matosinhos University).

 


 


Katru gadu EKA rīko starptautiskās zinātniskās konferences, kurās piedalās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, ASV, Indijas, Izraēlas un citām valstīm. Mutisko tulkošanu konferences sekcijās katru gadu nodrošina 4.kursa tulkošanas studiju programmas pētījumiem.

 


 

Mūsu absolventes, Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Elīna Grieze, Laura Ķēniņa, Liene Brīvlauka un Dace Baidekalne, izstrādā Līvu laukuma labiekārtošanas koncepcijas: Līvu kvartāls, Mums katrs kvadrātmetrs ir svarīgs unBuras - Vējš - Plūdums – Kustība.

 


 

Studentes Anete Reķe, Renāte Šalvīte un Santa Kunce izveidoja komandu „Saglabāt kā” konkursam Radām novadam un ieguva 3. vietu un 1500 euro, lai izstrādātu un īstenotu biznesa projektu Apes novadā par mājražotāju apvienošanu un dizaina mēbeļu ražošanu.

 


 

Mūsu studenti regulāri tulko tekstus biedrības Jauniešu konsultācijas portāla www.prakse.lv angļu versijai www.practican.com, kurā atrodami arī EKA studentu veiktie tulkojumi.

 


 

EKA tulkošanas studenti piedalījās studentu–pasniedzēju medicīnas terminoloģijas pārvaldības projektā MedTermAngliski+. Projekts noritēja studiju procesa laikā un tika pašfinansēts. Projektu izstrādāja un vadīja docents Gatis Dilāns. Rezultāti publicēti starptautiskā tulkojumzinātnes izdevumā the Journal of Specialised Translation. Ar projektu var iepazīties šeit: http://medtermangliski.blogspot.com.


 

 

EKA 2014. gadā ieguva Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu literatūrzinātnē. Tā rezultātā docente Aija Poikāne-Daumke pārstāvēja augstskolu ar referātu Latviešu bēgļu gaitas otrajā pasaules karā Jēlas Universitātē, ASV. Programmas docente Dr.philol. Aija Poikāne regulāri docē vairākus kursus Humbolta Universitātē Berlīnē, piem., African American Literature: Great Migration, Baltic Narratives: Home and Exile, African-american Autobiographical writings.

 


 

 

Lektore, Mg.iur. Santa Ozoliņa strādā kā TEFL pasniedzēja, kā arī kā Cambridge University exams sagatavošanās kursu un London Trinity University exams sagatavošanās kursu pasniedzēja English Language Centre Aademia de Inglés Spānijā. 

 

 

Studiju programmas Grāmatvedība un nodokļi direktors, profesors, ekonomikas doctors Staņislavs Keišs 2014.gadā izdeva monogrāfiju Reģionālā attīstība Latvijā: administrative teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi. Šī darba tulkojuma angļu valodā literārā redaktore ir EKA lektore, Mg.philol. Ilona Tiesniece.

 

 

 


 

2014.gadā tulkošanas progammas spāņu valodas pasniedzējai Dr.philol. Allai Placinskai Spānijas valdība piešķīra Izabellas katolietes ordeni (Orden de Isabel la Católica) par izcilu ieguldījumu starpvalstu attiecību veicināšanā un draudzīgu attiecību stiprināšanā valstu starpā.

 


 

 

Docente, Mg.izgl.vad., VeA doktorante Zane Veidenberga piedalījusies Tulkojumzinātnes pētniecības centra CETRA starptautiskajā Doktorantūras vasaras skolā Lēvenes Universitātes Mākslas fakultātē.

 


 

Interjera dizaina programmas meistarklases un radošās darbnīcas vada Latvijā un ārvalstīs augstu novērtēta māksliniece Aija Zariņa.


 

Katru akadēmisko gadu vidēji 10 līdz 13 EKA docētāji vada lekcijas un nodarbības Erasmus sadarbības augstskolās Vācijā, Lietuvā, Turcijā, Nīderlandē un citās valstīs.

 


 

Uzdot jautājumu