Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA

Galvenais EKA internacionalizācijas mērķis ir uzlabot tās starptautisko konkurētspēju, veicinot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, stiprinot starptautisko sadarbību un nodrošinot tās ilgtspēju, iesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un atbalstot starptautisko studentu integrāciju augstskolā, tādējādi sekmējot augstskolas starptautisko reputāciju un nodrošinot augstas kvalitātes daudzkulturālu mācību vidi.

EKA internacionalizācijas vīzija: EKA ir starptautiski konkurētspējīga un atzīta, uz zinātnes pamatiem balstīta un uz inovācijām orientēta augstākās izglītības iestāde:

 • kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti starptautiski novērtēti un kvalificēti darbinieki;
 • kurā ir izveidota multikulturāla vide un kuras studējošie un docētāji ir konkurētspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū;
 • kurā regulāri notiek starptautiska mēroga zinātniski un radošie pasākumi;
 • kura aktīvi sadarbojas pētniecībā un studiju procesā ar citām augstskolām, institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārvalstīs.


2021. gadā tika izstrādāta EKA Internacionalizācijas un modernizācijas stratēģija 2021.-2023. gadam (IMS2023), kurā tika definēti EKA galvenie mērķi internacionalizācijā:

 • Uzlabot EKA studiju un pētniecības procesa kvalitāti, piesaistot starptautiski atzītus un kvalificētus docētājus un pētniekus zinātniskās un akadēmiskās darbības veikšanai.
 • Atbalstīt EKA personāla izcilību, sniedzot iespējas piedalīties starptautiskajā mobilitātē un iesaistot personālu starptautiskos pētniecības un radošos projektos.
 • Atbalstīt iecietību un daudzveidību auditorijās, uzturot EKA multikulturālo vidi un nodrošinot mācību iespējas, lai attīstītu valodu prasmes un starpkultūru komunikācijas prasmes studentu un personāla vidū.
 • Veicināt inovatīvu mācību metožu ieviešanu studiju procesā, lai attīstītu studentu radošumu, problēmu risināšanas prasmes, uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes un digitālo kompetenci.
 • Palielināt angļu valodā nodrošināto programmu skaitu un izstrādāt jaunu pētījumu programmas IKT, mākslas un sociālo zinātņu jomā.
 • Stiprināt esošo sadarbību un paplašināt to ar citām universitātēm, institūcijām un darba devējiem Eiropā, Āzijā, Āfrikā un Ziemeļamerikā pētniecības un radošās darbības jomā.
 • Palielināt EKA starptautisko atpazīstamību un paaugstināt tās reputācijas vērtību akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.


IMS2023 mērķi ir saskaņoti ar Erasmus+ programmas prioritātēm:

 • iekļaušana un daudzveidība
 • digitālā pārveide
 • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām.

STARPTAUTISKIE PROJEKTI

2022. –  2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Boosting Circular Economy Competences for STEM Teachers” (Circular STEM)

2022. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education” (BENEFIT)

2022. – 2024. gadā: EIT HEI Initiative ietvaros - projekts "Building Forward Better’ ecosystems - Harnessing the power of networked communities to scale-up and accelerate the impact of entrepreneurial universities – Network IQ Alliance"

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts „Development of a virtual learning space as a tool for developing students′ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19” (VILESA)

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Advancing circular economy in partner countries by development and implementation of Master programme "Waste management"” (UnWaste)

2019. – 2022. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Accelerating ICT students′ start-up development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula” (UXiship)

2017. – 2020. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Online Master Programme for Circular Economy” (CIRCECO)

2017. – 2018. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship” (SPIDE)

2017. – 2019. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach (InVent)

2017. – 2019. gadā:NordPlus Adult programmas ietvaros – projekts „Promoting E-Learning for Adults to Improve Quality and Availability of Life-Long Education

2015. – 2016. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts "Innovative Strategic Partnership for European Higher Education” (ISPEHE)

INTERNATONAL ACADEMIC WEEK (IAW)

On April 22-26, 2024, EKA University of Applied Sciences and Alberta College organizes an International Academic Week 2024!

EKA University of Applied Sciences in cooperation with Alberta College invites academic staff from educational institutions to participate in the International Academic Week (IAW2024), which will take place in Riga on April 22-26, 2024.

International Academic Week is an academic event organized to encourage internationalization of the study process at the EKA University of Applied Sciences and Alberta College. It will be a great opportunity for students to improve their ability to acquire knowledge and communicate in the international environment.

Please fill IAW2024 registration form

 

Contact information:

EKA Erasmus+ coordinator Marina Tihomirova erasmus@eka.edu.lv 

IAW2024 coordinator, Prof. Jelena Titko jelena.titko@eka.edu.lv

 

PREVIOUS INTERNATIONAL ACADEMIC WEEKS

STAFF TRAINING WEEK (STW)

The EKA STW2023 International Staff Training Week, hosted by EKA University of Sciences, brought together 34 participants from various EU countries, including Austria, Croatia, Cyprus, Greece, Lithuania, Poland, and Turkey. Supported by the EKA Scientific Institution, the event aimed to enhance academic staff′s writing and research skills.

 STW2023 AGENDA

Throughout the week, participants engaged in a series of enriching activities, including:

 

STW2023 OUTCOMES

The week culminated with abstract presentations on topics including:

 • Macroeconomic factors affecting job satisfaction.
 • Skills for high-performing study process: Multiple perceptions on the issue.
 • On the Assessment of the Environmental Pillar of ESG Disclosures: A comparative study.
 • The Trust Barriers in Business Settings in Eastern Europe.
 • Challenges of Climate-related Disclosures in Banking Sector: the Case of Baltic States

 

This diverse range of activities and sessions provided participants with valuable knowledge, skills, and opportunities for academic collaboration.

 

EKA STW2023 PHOTO GALLERY

 

STW2023 coordinator:

Jevgenija Dehtjare, dr.oec., Head of the Development of the Scientific Institution

e-mail: jevgenija.dehtjare@eka.edu.lv

phone: +371 22 541 338


STW ARHĪVS

HEINNOVATE SEMINĀRS

28.11.2023.

EKA Briselē!. #teirstudet #ekaiedvesmo. EKA augstskola pieliek visas pūles, lai nodrošinātu izcilību izglītībā, tādējādi piedaloties HEInnovate Train the Trainer seminārā, kas norisinājās Briselē,...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

16.11.2023.

Izmaiņas darba laikā. 17.11. - 20.11.2023..  . 17.11. - 9:00-16:00. 18.11. - slēgts. 20.11. - slēgts.

NORISINĀJĀS FUTUREDU2023

10.11.2023.

Starptautiskā zinātniskā un izglītības konference pēta izglītības un prasmju nākotni: “FuturEDU 2023”. Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA) no 2023. gada 8. novembra līdz 9. novembrim...

IZDOTA PIRMĀ GRĀMATA PAR SPORTA TIESĪBĀM

03.11.2023.

Izdota Latvijas vēsturē pirmā grāmata – zinātniskā monogrāfija par sporta tiesībām "Sporta tiesības. Aktuālās problēmas, izaicinājumi un jaunākās tendences". Grāmatā, kuras autores ir Ekonomikas...

I-DAYS VESELĪBAS INOVĀCIJU HAKATONS

20.10.2023.

Vai esi students, kurš interesējas par inovācijām veselības aprūpē, vai arī tev ir ideja, kā uzlabot sabiedrības veselību? . Pievienojies EIT Health un Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajam i-Days hakatonam...

PIEDALIES FUTUREDU2023

19.10.2023.

Esam gandarīti aicināt mūsu ārvalstu kolēģus, doktorantūras studentus un citus interesentus piedalīties starptautiskajā konferencē “Future of Education – FuturEDU2023”, kas 2023. gada...

WSB MERITO KONFERENCE

04.10.2023.

Ekonomikas un kultūras augstskolas (EKA) akadēmiskie pārstāvji aktīvi piedalījās starptautiskajā konferencē “Sustainable and Socially Responsible Development in the Network of Socioeconomic Relations”...

NORISINĀJĀS EKA STW2023

02.10.2023.

EKA STW2023 Starptautiskā personāla apmācības nedēļa, ko rīkoja Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), pulcēja 34 dalībniekus no dažādām Eiropas Savienības valstīm, tostarp Austrijas, Horvātijas, Kipras,...

IEVĒLĒTA PRIVĀTO AUGSTSKOLU ASOCIĀCIJAS VALDE

28.09.2023.

Ekonomikas un kultūras augstskolas telpās notikusi Privāto augstskolu asociācijas sēde. Pasākumā piedalījās Latvijas lielāko privāto augstskolu rektori.. Sēdes laikā tika ievēlēta jauna asociācijas valde....

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums