Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


VALSTS GALVOTAIS STUDĒJOŠĀ KREDĪTS

KAM PAREDZĒTS?

Akreditēto studiju programmu pilna laika studentiem.

KUR VAR SAŅEMT?

Bankā, kura izturējusi konkursu par studiju kredītu apkalpošanu. Konkurs notiek katru gadu.  

KĀDAM MĒRĶIM PAREDZĒTS?

Ikdienas vajadzībām.

CIK DAUDZ?

Līdz EUR 170 mēnesī.

KAD UN KĀ KREDĪTS JĀATMAKSĀ?

 • Atmaksa sākas gadu pēc studiju pabeigšanas jeb augstskolas absolvēšanas vai divus mēnešus pēc studiju pārtraukšanas, ja students ir izslēgts no augstskolas.
 • Ja kredīta kopējā summa ir mazāka par 1400 Euro, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā piektā daļa no kopējās kredītu summas.
 • Ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1400 Euro, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā desmitā daļa no kopējās kredītu summas.

KĀDS NODROŠINĀJUMS NEPIECIEŠAMS?

 • Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).
 • Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (250 Euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa - vismaz minimālās algas apmērā - katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā - bankā, kas izsniedz kredītu studentam.
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairāku studentu kredītiem tikai tad, ja šie studenti ir viņa bērni. Par galvotāju nevar kļūt persona, kas pati saņem vai atmaksā kredītu no valsts budžeta līdzekļiem vai kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem pilnīgu valsts galvojumu.
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).
 • Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

CIK BIEŽI IZMAKSĀ?

Desmit mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu), ar nosacījumu, ja par pēdējo sesiju ir iegūti nepieciešamie 75% kredītpunktu.

KUR UN KĀ PIETEIKTIES?

 • EKA studiju informācijas centrā, aizpildot studējošo kredīta pieteikuma veidlapu.
 • Kredīta izmaksa notiek, pamatojoties uz augstskolas iesniegto informāciju par kredīta piešķiršanu, un pēc bankas aizdevuma līguma noslēgšanas ar studentu, kā arī galvojuma līguma noslēgšanas ar galvotāju.

KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI?

Saņemot informāciju, ka augstskola kredīta pieteikuma apstiprinājumu ir nosūtījusi uz banku, jādodas uz jebkuru no konkursā par kredīta ar valsts galvojumu apkalpošanu uzvarējušās bankas filiālēm, līdzi ņemot pasi.

BIBLIOTĒKA ATVĒRTA!

28.05.2020.

Bibliotēka ir atvērta!. Informējam, ka bibliotēka tiks atvērta no 02. jūnija un būs pieejama darbam uz vietas.. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, lūdzam Jūs pirms bibliotēkas apmeklējuma sazināties...

ANO DELEGĀTS

27.05.2020.

Aicina kļūt par Latvijas ANO Jauniešu delegātu. Jauniešu nevalstiskā organizācija “Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai” (turpmāk tekstā Klubs “Māja”)...

PRĀTA SPĒLES

08.05.2020.

Pārbaudi savu erudīciju par kultūru un ekonomiku!. Prāta Spēles sadarbībā ar EKA 14.05. rīko tiešsaistes erudīcijas spēli par aktuālām kultūras un ekonomikas tēmām.. Piesakies un trenē savu...

STUDIJU KREDĪTI

28.04.2020.

Patīkamas izmaiņas studiju un studējošā kredītu saņemšanā. Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu...

GALDA SPĒLES

24.04.2020.

GATAVOJIES MATEMĀTIKAI!

23.04.2020.

. Gatavojies matemātikas eksāmenam tiešsaistē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā. Pievienojies jebkurā brīdī!. Ekonomikas un kultūras augstskolas komanda ir radījusi speciālu kursu...

SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM

15.04.2020.

Skolotāji aicināti piedalīties seminārā par digitālo rīku izmantošanu mācīšanas procesā. Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, 21. aprīlī plkst. 16.00 norisināsies bezmaksas tiešsaistes seminārs „Digitālo...

STUDIJAS - ATTĀLINĀTI!

08.04.2020.

Studiju process tiks organizēts attālināti līdz 2019./2020. studiju gada beigām. . Sakarā ar ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 2020. g. 9. jūnijam, studiju process tiek organizēts attālināti.....

E-LEKCIJAS LABI APMEKLĒTAS

06.04.2020.

EKA studenti čakli apmeklē e-lekcijas un uzcītīgi pilda studiju darbus. Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat čaklāk, un studiju...

Uzdot jautājumu