Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


 

Ekonomikas un kultūras augstskola ir viens no partneriem starptautiskā projektā IKT studentu startapa kompetenču apgūšanas paātrināšana ar starpdisciplināru moduļu kursu palīdzību augstskolu studiju programmās (Accelerating ICT students′ start-up development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula (projekta saīsinātais nosaukums – Uxiship)).

UXiship projekts varētu uzlabot praktiski orientētas studijas, paralēli nodrošinot “mīksto” prasmju (darbs komandā, komunikācija) kā daļu no virtuālās mobilitātes un “cieto” prasmju (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kompetenču) attīstīšanu, nodrošinot, ka studenti būs spējīgi risināt problēmas, kad kļūs par darba devējiem.

Galvenā mērķa grupa: inženierzinātņu studenti. Netiešie labuma guvēji no projekta ir industrijas partneri, bezpeļņas organizācijas un politikas veidotāji.

Projekta konsorcijā ir iekļautas ES augstskolas, kā arī partneraugstskolas no Krievijas un Kazahstānas. Projekta īstenošanas periods: 2019. gada novembris-2022. gada novembris.

ES partneraugstskolas:

 • Hochschule Wismar, University of Applied Sciences (Vācija)
 • Tallinn University of Technology (Igaunija)
 • Ekonomikas un kultūras augstskola (Latvija)


Partneraugstskolas Krievijā:

 • Kazan National Research University (named after Tupolev)
 • Rostov State University of Economics
 • Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University


Partneraugstskolas Kazahstānā:

 • Kostanay State University
 • Almaty Management University
 • Caspian State University


Konsorcijs ir uzstādījis sekojošus mērķus:

 • ES augstskolu uzraudzībā pārskatīt un atjaunināt IKT studiju programmu saturu;
 • definēt studiju iznākumus, kādiem tiem būtu jābūt, pateicoties uz IKT balstīta uzņēmējdarbības moduļa iekļaušanai vairumā IKT studiju programmu;
 • atjaunināt partneraugstskolu personāla zināšanas saskaņā ar industrijas jaunākajiem izaicinājumiem, organizējot vieslekcijas un prakses;
 • izveidot tiešsaistē izmantojamu mērogojamu un uz IKT balstītu  uzņēmējdarbības  moduli, kas attīsta uzņēmējdarbības “cietās” un “mīkstās” prasmes, un kuru varētu ieviest partnervalstīs;
 • uzlabot IKT kompetenci, plaši iesaistot inženierzinātņu un tehnoloģiju studentus IT praksēs pēc principa “mācies darot”, iekļaujot blokķēdes, lietu internetu, automatizāciju u.c.;
 • izstrādāt rokasgrāmatu, lai inženierzinātņu studiju programmās atjauninātu uz IKT balstīto uzņēmējdarbības moduli, iekļaujot projekta ieviešanas un akselerācijas elementus;
 • detalizēti izstrādāt vadlīnijas  kopīgā uz IKT balstīta uzņēmējdarbības moduļa atzīšanai ECTS kredītpunktu sistēmā partnervalstīs;
 • iekļaut uz IKT balstītu uzņēmējdarbības moduli partneraugstskolu studiju programmās.


UXiship projektu finansē un atbalsta Eiropas Savienības ERASMUS+ programma Kapacitātes paaugstināšana augstākās izglītības jomā (Projekta references Nr. 609870-EPP-1-2019-DE-EPPKA2-CBHE-JP).

 

 

BIBLIOTĒKA ATVĒRTA!

28.05.2020.

Bibliotēka ir atvērta!. Informējam, ka bibliotēka tiks atvērta no 02. jūnija un būs pieejama darbam uz vietas.. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, lūdzam Jūs pirms bibliotēkas apmeklējuma sazināties...

ANO DELEGĀTS

27.05.2020.

Aicina kļūt par Latvijas ANO Jauniešu delegātu. Jauniešu nevalstiskā organizācija “Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai” (turpmāk tekstā Klubs “Māja”)...

PRĀTA SPĒLES

08.05.2020.

Pārbaudi savu erudīciju par kultūru un ekonomiku!. Prāta Spēles sadarbībā ar EKA 14.05. rīko tiešsaistes erudīcijas spēli par aktuālām kultūras un ekonomikas tēmām.. Piesakies un trenē savu...

STUDIJU KREDĪTI

28.04.2020.

Patīkamas izmaiņas studiju un studējošā kredītu saņemšanā. Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu...

GALDA SPĒLES

24.04.2020.

GATAVOJIES MATEMĀTIKAI!

23.04.2020.

. Gatavojies matemātikas eksāmenam tiešsaistē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā. Pievienojies jebkurā brīdī!. Ekonomikas un kultūras augstskolas komanda ir radījusi speciālu kursu...

SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM

15.04.2020.

Skolotāji aicināti piedalīties seminārā par digitālo rīku izmantošanu mācīšanas procesā. Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, 21. aprīlī plkst. 16.00 norisināsies bezmaksas tiešsaistes seminārs „Digitālo...

STUDIJAS - ATTĀLINĀTI!

08.04.2020.

Studiju process tiks organizēts attālināti līdz 2019./2020. studiju gada beigām. . Sakarā ar ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 2020. g. 9. jūnijam, studiju process tiek organizēts attālināti.....

E-LEKCIJAS LABI APMEKLĒTAS

06.04.2020.

EKA studenti čakli apmeklē e-lekcijas un uzcītīgi pilda studiju darbus. Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat čaklāk, un studiju...

Uzdot jautājumu