Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀCĪBU - METODISKĀ KONFERENCE

28. janvārī plkst. 11:00 Ekonomikas un kultūras augstskolas 103. auditorijā notiks mācību - metodiskā konference "Mācību metodiskā darba organizācija Moodle vidē", kuras laikā notiks plenārsēde, diskusija un EKA un AK programmu direktoru tikšanās, lai dalītos pieredzē par studiju procesa organizāciju, sadarbību ar docētājiem un studentu iesaisti studiju pētnieciskajā darbā.

Pielikumā konferences programma.

Uzdot jautājumu