Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Inkubatora darbības laikā EKA Biznesa Inkubatora(BI) komandas (un dalībnieki individuāli) ar dažādu interesējošo tēmu lekciju un radošo darbnīcu palīdzību cenšas noslīpēt savas biznesa idejas, strādājot pie biznesa modeļu un plānu izstrādes, radot prototipus, mācoties galvenos pārdošanas paņēmienus, un rezultātā nonākot pie reālas iespējas realizēt savu ideju tirgū un gūt ienākumus.

EKA BI savu darbību ir uzsācis 2016. gada rudenī, un tā mērķis ir radīt katram EKA studentam iespēju kļūt par lielisku uzņēmēju, pateicoties uz biznesa idejas virzību vērstām, aktivitātēm, nozaru ekspertu/pārstāvju zināšanām, tīklošanas iespējām un motivējošo vidi. Tā tika izveidota moderna, plaša un radošā EKA Biznesa Inkubatoram telpa/ofiss, lai ikviens dalībnieks spētu produktīvi darboties un virzīties!


EKA BI palīdz uzsākt pirmos soļus uzņēmējdarbībā, piedāvājot:

 • Palīdzību biznesa plāna izveidē;
 • Lekcijas un radošās darbnīcas;
 • Mentoru ieteikumus un pieredzes stāstus;
 • Kontaktus, kas noder biznesa attīstībai;
 • Telpu darbam, sapulcēm un tikšanās reizēm ar potenciālajiem sadarbības partneriem un klientiem;
 • Palīdzību biznesa ideju testēšanā un pirmās pārdošanas organizēšanā;


EKA BI dalībnieki ir piedalījušies tādos pasākumos kā:

 • LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras) organizētajās lekcijās;
 • LIAA „Biznesa forumā”;
 • Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” konferencē “Domāt”.


EKA Biznesa Inkubatora programma (EKA BI dalībniekiem) tika balstīta uz:

 • Individuālajām tikšanām ar EKA BI vadītāju vismaz reizi mēnesī;
 • Tikšanām ar mentoriem reizi mēnesī;
 • Vieslekcijām no nozares/jomas pārstāvjiem 1-2 reizēm mēnesī;
 • Dalībnieku individuālo darbu biznesa idejas virzībā programmas laikā.

MENTORI

EKA BI dalībnieku biznesa ideju virzībai tika piesaistīti sekojoši nozares/jomas pārstāvji:

 • Vita Brakovska – biedrības „Zinis” valdes priekšsēdētāja.

Idejas formulēšana, novērtēšana. Biznesa plāna izstrāde balstoties uz „BM  Canvas” metodi. Pitch sagatavošana, balstoties uz „Elevator Pitch” metodi. Informācijas apkopošana par idejas virzību tirgū, nestandarta marketinga kanālu izmantošana, klientu sasniegšana.

 • Edgars Čerkovskis – EKA lektors.

Idejas finansiālā puse – pašizmaksas noteikšana, ieņēmumi/izdevumi, PVN, cenas noteikšana. VID, uzņēmumu reģistrēšana – SIA, IK, pašnodarbinātais. Gada ienākumu deklarācija. Nodokļi.

 • Undija Ancēna – „FranklinCovey Latvia” pārstāve.

Projekta apraksta veidošana, balstoties uz „Logical Framework Analysis” metodi. Spēja strukturēti, organizēti aprakstīt un paskaidrot biznesa idejas būtību, mērķi, ietekmi un sagaidāmos rezultātus.

 • Iļja Saveļjevs – „Produktivitātes māksla” vadītājs.

Biznesa idejas virzība sociālajos tīklos (Facebook). Reklāmas kampaņu veidošana. Mārketinga materiālu sagatavošana. Facebook lapas administrēšana.

 • Annija Leite – „Infinitum 8” vecākā satura speciāliste.

Satura mārketings un jaunā zīmola pirmie soļi sociālajos tīklos. Brendings. Idejas pozicionēšana. Statistikas analīze. Google Analitics, Facebook darbarīks.

SEMINĀRI

EKA BI popularizēšanas nolūkos dažādu kursu ietvaros sadarbībā ar kursu pasniedzējiem, ka arī citu pasākumu ietvaros tika organizēti semināri, kuri iekļāva:.

 • Informatīvo prezentāciju par EKA BI;
 • Informatīvo prezentāciju par uzņēmējdarbības vidi Latvijā;
 • Teorētisko prezentāciju par biznesa ideju ģenerēšanas tehnikām;
 • Praktiskos radošos uzdevumus par ideju ģenerēšanu;
 • Teorētisko prezentāciju par biznesa idejas testēšanu un biznesa plāna izveidi;
 • Praktiskos radošos uzdevumus par biznesa idejas izpēti, analīzi un prezentēšanu.

IDEJAS, KAS TIEK ĪSTENOTAS ŠOBRĪD

 • Lietotnes "Epic story tablet" izstrāde - Ēriks Keisters. Mīļāko bērnības spēļu digitalizācija. Mērķis - kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks ar ģimeni un draugiem. Iespēja spēlēt jebkurā vietā un jebkurā laikā, kā arī dažādās grupās - ģimene, draugi, valsts, pasaule. Dažādas tēmas - sports, slavenības, politika, utt.
 • Lietotnes "Haltūra LV" (nosaukums vēl izstrādes stadijā) izstrāde - Krista Benko. Daļai iedzīvotāju bieži rodas nepieciešamība pēc palīdzības sadzīvisku darbu organizēšanā vai neikdienišķās situācijās (aukle, santehniķis, elektriķis, skaistumkopšanas speciālists, tulkotājs, grafiskais dizainers, pavārs, malkas skaldītājs.). Lietotne ļaus operatīvi sazināties ar vajadzīgo speciālistu.


Sadarbībā ar Rīgas domes drosmes grantu:

 • Kristīnes Veinbergas projekts "Acuraugs" - naudas un briļļu maciņu izgatavošana latviskā stilā.
 • Jeļenas Skuratovas projekts "Izglītojošas personalizētas pasaku grāmatas". Grāmata tiek sagatavota ar vārdu un novēlējumu adresātam pēc klientu pasūtījuma. Skaista dāvana jubilejā!

ĪSTENOTĀS IDEJAS

EKA Biznesa Inkubatorā ir īstenotas vairākas biznesa idejas. Pieteikumi tika veikti, izmantojot mājaslapā un sociālajos tīklos (Facebook) izvietoto pieteikuma anketu (daži pieteikumi tika veikti individuāli), iekļaujot:

 • Biznesa idejas nosaukumu un autoru;
 • Komandas dalībniekus;
 • Biznesa idejas aprakstu.


Informācija par pieteikšanos EKA Biznesa Inkubatorā tika ievietota mājaslapā un sociālajos medijos, informatīvajās skrejlapiņās; EKA Biznesa Inkubatora vadītājās klātienes tikšanās ar prezentāciju studiju kursu ietvaros; informācijas izplatīšana sadarbībā ar EKA SP.

Iestājoties EKA BI programmā to dalībnieki koncentrējās uz vairāku rezultātu sasniegšanu, lai biznesa ideju, pateicoties to testēšanai, ekspertu lekcijām, mentoru tikšanām un individuālajām konsultācijām, novest līdz pirmajai pārdošanai (komercializēt un sasniegt savu klientu). Rezultāti ir apkopoti tabulā.

*Pēc EKA BI programmas absolvēšanas EKA BI dalībnieks ir pārliecināts par savas biznesa idejas dzīvotspēju, ir veicis tās testēšanu (Vai produktā ir bizness? Vai produktu kāds pirks? Vai mans produkts būs pelnošs?) un ir veicis pirmo pārdošanu (uzņēmējdarbība ir reģistrēta un tika sasniegt klients pateicoties marketinga aktivitātēm).

 

Biznesa

Ideja

 

Rezultāts

Bērnudārza aplikācija „One Step”

Interneta serviss „Virtual Stylist

Bērnu rotaļlietas „Creative baby sleep”

Kostīmu noma „Lielisko kostīmu noma”

Attīstošās koka rotaļlietas „Busy Board”

LED gleznas

Veikts biznesa idejas apraksts

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Izveidots biznesa plāns

50%

80%

70%

50%

50%

50%

Izpētīts idejas tirgus un mērķa auditorija

50%

80%

80%

70%

70%

70%

Izveidota mājaslapa

nav

nav

nav

daļēji

ir

nav

Izveidota Facebook lapa

nav

nav

nav

ir

ir

daļēji

Izveidots prototips

daļēji

daļēji

daļēji

ir

ir

ir

Izveidots gatavs produkts

nav

nav

nav

ir

ir

daļēji

Piesaistīta komanda (nodarbināti citi cilvēki)

nav

nav

nav

ir

ir

ir

Piesaistīts finansējums

nav

nav

nav

nav

nav

nav

Reģistrēta uzņēmējdarbība VID

nav

pašnodar-binātais

nav

pašnodar-binātais

pašnodar-binātais

nav

Sasniegts klients un veikta pirmā pārdošana

nav

nav

nav

ir

ir

daļēji


EKA Biznesa Inkubatora programmā veiksmīgi noslēdza (apmeklēja visas mentoru un nozaru ekspertu tikšanās, aktīvi iesaistījās EKA BI darbībā, uzrādīja rezultātus) četras biznesa idejas:

 • Interneta serviss „Virtual Stylist”;
 • Kostīmu noma „Lielisko kostīmu noma”;
 • Attīstošās koka rotaļlietas „Busy Board”;
 • LED gleznas.


Divas no četrām
iepriekš minētajām biznesa idejām tika komercializētas, reģistrējoties VID kā pašnodarbinātie un veiksmīgi uzsākot klientu piesaisti un pārdošanu:

 • Kostīmu noma „Lielisko kostīmu noma”;

Facebook vietnē: www.facebook.com/Kostimunoma

 • Attīstošās koka rotaļlietas „Busy Board”.

Facebook vietnē: www.facebook.com/busyboard.riga
Mājaslapa: www.busy-board.com


*Trīs no septiņām biznesa idejām EKA BI programmu noslēdza daļēji (iesaistoties līdz 60% aktivitāšu, dažādu apsvērumu dēļ):

 • Bērnudārza aplikācija „One Step” – izstājās programmas vidū laika trūkumu dēļ (darbs, ģimene un mācības).
 • Bērnu rotaļlietas „Creative baby sleep” – izstājās programmas vidū citu aktivitāšu dēļ, (EKA SP sabiedriskā dzīve, SP nodaļu vadīšana).
 • Dizaina mēbeles „4Cube” – izstājās programmas sākumā (klātienes iesaistes neiespēja).


Dalība biznesa ideju konkursos

EKA BI sekmēja biznesa ideju virzību, uzdrošinot dalībniekus piedalīties ar radošajām idejām dažādās aktivitātēs:

 • Interneta serviss „Virtual Stylist” pieteica ideju DNB bankas organizētajās biznesa inkubatoru biznesa ideju konkursā „DNB bankas grants inovatīvo plānu uzsākšanai”;
 • Bērnu rotaļlietas „Creative baby sleep” pieteica ideju LatBan  (Latvijas Biznesa Enģeļu tīkls) investīcijas sesijai;
 • EKA BI dalībnieki Maryia Voinava un Eidis Punāns kopā ar EKA BI vadītāju iesniedza ideju jauniešu biznesa ideju konkursā „Radām  Novadam” – iekļūstot konkursa finālā.

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES

Intervija ar Lieni Leitāni, „Lielisko Kostīmu noma” biznesa idejas autori

Vai, tavuprāt, Biznesa Inkubators ir vērtīga pieredze?

Noteikti, jā, jo esot tā dalībniekam paveras jaunas iespējas, jauni kontakti, vērīgi padomi no zinošiem mentoriem.

Kas tevi iedrošināja iesaistīties EKA BI?

Redzēju augstskolā bukletus un vienkārši zināju, ka ir jāpiedalās, tā nu caur trīs idejām nonācu, pie Kostīmu nomas.

Kāda bija tava sākotnēja ideja, un ka tā mainījās?

Sākotnēji, vēlējos darināt dāvanu kastes, personalizējot tās, bet uztaisīt pašu kasti no nulles, izrādījās pārāk sarežģīti, parastajam cilvēkam, tādam darbam nepieciešamas papildus ierīces un milzum liela precizitāte. No dāvanu kastēm, nonācu pie idejas par apsveikuma kartīti, kastītēm, mini formātā, sērkociņu kastītes lielumā, šo ideju uzsāku īstenot. Tomēr nonācu pie tā, ka jāsāk darīt ko citu, ko jau iesāktu un, manuprāt, sabiedrībai noderīgāku – „Kostīmu noma” bija mana galējā izvēle.

Ko tev sniedza dalība EKA BI?

Uzzināju, kā labāk pasniegt savu preci, sociālajos medijos, kā noteikt mērķa auditoriju, veidus kā to sasniegt un daudz citu noderīgu informāciju, kā arī to, ka šobrīd esmu paplašinājusi kostīmu nomas darbību, tās piedāvājums kļuvis nopietnāks, šobrīd starp vairāk nekā 50 dažādiem kostīmiem, piedāvāju arī septiņus dažādus animatoru kostīmus.

Kādas zināšanas tika iegūtas? Cik bieži apmeklēji EKA BI?‎

Sākotnēji, katru mēnesi, bija biežas tikšanās, kur apspriedām vēlamo darbības plānu savas idejas īstenošanai. Dažādas mentoru lekcijas, par feisbuku, projektu rakstīšanu, kā dibināt uzņēmumu vai kļūt par pašnodarbināto utt. Vēlāk apmeklējums bija individuāls, jo katrs jau strādāja pie savu ideju īstenošanas, to virzīšanas un attīstīšanas.

Kādi ir tavi panākumi iekš EKA BI?

Esmu paplašinājusi kostīmu nomas sortimentu, kā arī ieguvusi jaunus lojālus klientus.

Pastāsti, lūdzu, par savu ideju (mērķauditorija, produkts..)‎.

Produkts, jeb pakalpojums ir Kostīmu noma, piedāvāju dažāda veida karnevāla, svētku, animatoru tērpus par draudzīgām cenām uz nomu. Mērķauditorija ir bērnudārzi, to skolotājas, bērnu vecāki, kā arī paši bērni, bet vairāk - vecāki, jo tie ir maksātspējīgi. Arī studenti un skolēni, piedāvājot karnevāla kostīmus.

Pastāsti vairāk par to, ka virzījās tavas idejas attīstība? Un vai spēji tikt līdz pirmajai pārdošanai?

Visai plūstoši, jo bija jau pamats, nebija jāsāk no nulles, bija jāiegulda laiks un nauda attīstībai. Animatoru tērpu iegāde bija pareizā izvēle, jo šādi tērpi maksā dārgi un cilvēks ir ieinteresēts tādu iznomāt, jo pirkt, viena pasākumam nav izdevīgi. Piereģistrējos kā pašnodarbinātā un izrakstīju savu pirmo rēķinu, bērnudārza vadītājai, Lieldienu pasākumam, zaķa kostīma nomai.

Kādas trīs galvenās lietas ir nepieciešamas, lai darboties EKA BI?

1. Jābūt gribasspēkam īstenot savu ideju.
2. Jāvelta daudz sava laika idejas attīstībai, kā arī jāapmeklē mentoru vadītās nodarbības.
3. Jābūt vēlmei sevi pilnveidot.

Tavi ieteikumi topošiem EKA BI dalībniekiem?‎

Nebaidieties, sapņot rakstiski, jo kas reiz tiek uzlikts uz papīra, ir soli tuvāk idejas īstenošanai.

Atsaukmes no Davida Mintskovsky, „Busy Board” biznesa idejas autora

„Бизнес инкубатор "EKA" даёт большую базу знаний и понимание как начать свой бизнес с "нуля" и какие действия для этого стоит предпринять. Боагодаря приглашенным спикерам, я узнал очень много полезного для себя, за такой короткий срок. Спасибо бизнес инкубатору "EKA"”

Atsauksmes no Eida Putnāna, „LED gleznas” biznesa idejas autora

„Ir daudz produktīvāk strādāt, ja blakām ir citi studenti, kuri arī strādā pie savu biznesa ideju attīstības. EKA BI ir tā vieta, kur iegūt šo papildu motivāciju. Interesanti bija uzzināt kādas vēl ir idejas, un kā tās tiek īstenotas. Plašāku ieskatu uzņēmējdarbībā, mārketingā un sociālajos medijos sniedza dažādi lektori - tas bija ļoti noderīgi.”

Atsauksmes no Maryias Voinavas, „Virtual Stylist” biznesa idejas autores"

"Думаю, что для меня, как и многих других иностранных студентов, особенно важна помощь в реализации бизнес идей из-за наличия языкового барьера. Бизнес-инкубатор стал настоящей поддержкой, мне удалось найти единомышленников, и вместе со своей командой поучаствовать в нескольких проектах латвийский инвесторов. Я благодарна руководителям и в частности Олесе Алексовой за помощь в оформлении бизнес-идей и интересные занятия."

AKTUALITĀTES

Vieslekcija "Kā sastādīt naudas plūsmu?"

10.03.2020. plkst. 13.00, 115. auditorijā

Vienkārša un praktiska pamācība, kā saplānot finanses.

Diāna LopetaIkdienā strādājot ar uzņēmējiem, īpaši biznesa uzsācējiem, redzam, ka trūkst informācijas par uzņēmējdarbības plānošanu, naudas plūsmām, peļņas un zaudējumu aprēķiniem, un tamlīdzīgiem aspektiem, kuru nezināšana var apdraudēt uzņēmuma darbību, attīstīšanos un ilgtspēju.

Apmācību eksperte no “Altum” Diāna Lopeta dalīsies ar padomiem, kā pareizi plānot naudas plūsmu, uzsākot uzņēmējdarbību, kā arī par “Altum” atbalsta instrumentiem biznesa uzsācējiem un uzņēmējiem.

Lekciju vadīs: "Altum" centra reģiona vadītāja Diāna LopetaPlānotās turpmākās aktivitātes BI 2019./2020. studiju gadā:

Decembris
19. decembrī plkst. 15:00  tikšanās BI, darba plāna sagatavošana šim studiju gadam, tikšanās ar mentoriem

Janvāris
22. janvāris  – tikšanās BI, konsultācija Biznesa plāna sagatavošanai

Februāris
12. februāris, plkst 15:00 , tikšanās BI, atskaite par paveikto, tālākās darbības
15. februāris - lekcija – Sociālā uzņēmējdarbība

Marts
11. marts, plkst 15:00, tikšanās BI, atskaite par paveikto, tālākās darbības
14. marts – lekcija – Biznesa atbalsta finanšu instrumenti

Aprīlis
15. aprīlis - plkst 15:00, tikšanās BI, atskaite par paveikto, tālākās darbības
18. aprīlis – lekcija – Uzņēmējdarbības vide Latvijā: uzņēmēja stāsts

Datumos un laikos iespējamas izmaiņas, sekojiet līdzi informācijai mājaslapā!

KONTAKTI

Prof. Vita Zariņa
EKA Biznesa inkubatora vadītāja
vita.zarina@eka.edu.lv
+371 29417045

 
EKA Biznesa inkubators
Lomonosova ielā 1/5
Rīga, LV-1019

GRĀMATA BĒRNIEM

18.09.2020.

EKA Biznesa inkubatorā radīta izglītojoša un personalizēta grāmata bērniem. EKA Biznesa inkubatorā ar „Rīgas Drosmes granta” finansiālu atbalstu radīta līdz šim Latvijā nebijusi...

E-STUDIJU 1. KURSAM

18.09.2020.

Ievadsapulce e-studentiem: 1.kursa un vēlāko posmu studentiem. Ielūdzam Jūs uz sapulci par studiju procesa organizāciju 24.septembrī. Sapulce notiks attālināti.. Sapulces programma:. - plkst. 18:30....

EKA OPEN 2020

09.09.2020.

EKA Open ′20 laikā jaunie studenti iepazīst pašpārvaldi un cits citu . Uzsākot studijas, Ekonomikas un kultūras augstskolā norisinājās EKA Studentu pašpārvaldes rīkotais pasākums EKA Open′ 20. Tā laikā...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

MULTIMEDIĀLA IZSTĀDE

29.08.2020.

EKA docētāja aicina uz multimediālu izstādi “Marka Šagāla krāsu mūzika". Visi aicināti uz Ekonomikas un kultūras augstskolas docētājas, Mag.art. Ances Grincmanes multimediālu izstādi “Marka...

AICINA FORTIUS!

26.08.2020.

EKA kamerkoris FORTIUS aicina jaunus dalībniekus!. Starptautisko konkursu laureāts, Ekonomikas un kultūras augstskolas kamerkoris FORTIUS un tā mākslinieciskā vadītāja Māra Marnauza aicina augstskolas...

PILNA LAIKA 1. KURSAM

25.08.2020.

Studiju gada atklāšana PILNA laika grupām. Ielūdzam pirmā kursa PILNA LAIKA studentus uz atklāšanas sapulcēm 02. septembrī plkst. 11.00.. Precizāku laiku un auditorijas lūdzam skatīt...

NEPILNA LAIKA 1. KURSAM

25.08.2020.

Studiju gada atklāšana NEPILNA laika grupām un vēlāko posmu studentiem. . Ielūdzam pirmā kursa NEPILNA LAIKA studentus un vēlāko posmu studentus uz atklāšanas sapulcēm 29. augustā plkst....

GGJ NEXT 2020 RIGA II

12.08.2020.

GGJ Next 2020 Riga laikā apgūst spēļu izstrādes pamatus. Spēļu izstrādes pasākuma "GGJ Next 2020 Riga" laikā, kuru organizēja Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācija sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras...

Uzdot jautājumu