Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDENTU PAŠPĀRVALDE


Studiju laikā ikvienam studentam ir iespēja iestāties EKA SP, tādējādi līdzdarboties augstskolas ikdienā, pasākumu organizēšanā un augstskolas popularizēšanā. EKA administrācija atbalsta studentu radošās izpausmes un vēlmi uzlabot citu studējošo ikdienu, kā arī rosina dažādas aktivitātes studentiem. Tā ir īstā vieta tiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties studentu dzīves uzlabošanā. Tādēļ aicinām pievienoties arī Tevi!

EKA SP mērķis: Aizstāvēt studentu akadēmiskās, materiālās un kultūras intereses augstskolā, privātajās un valsts iestādēs.Ieva Iraida

Ieva Iraida,
EKA SP priekšsēdētāja

Ieva ir aktīva, izpalīdzīga, un vienmēr apņemas paveikt pēc iespējas vairāk un kvalitatīvāk. Zina savus mērķus un uz tiem arī tiecas. Cenšas uzturēt pozitīvu atmosfēru ar smiekliem un saliedēt apkārtējos. Ļoti labi prot aizstāvēt savas intereses un uzskata, ka cilvēka emocijas un sajūtas ir pašas svarīgākās patiesam un rezultatīvam darbam. Zina, ka veiksmīga darba pamatā ir saliedēta un motivēta komanda.

 

 

Aija Alhimionoka

Aija Alhimionoka,
EKA SP priekšsēdētājas vietniece

Aija ir ģimeniska un ļoti draudzīga. Labprāt izpalīdz, ja ir iespējams. Domā ne tikai par savu nākotni, bet arī citu! Nebaidās riskēt un būt citādāka ar savu stilu. Ir komunikabla un viegli iekļaujas sabiedrībā, mīl cilvekus. Aija ir ļoti jautra un atraktīva. Vienmēr saka ko domā, stingri stāv uz savām kājām, un, ja uzskata, ka tā vajag būt, savas domas nemainīs.

 

 

 

Alta Ābola

Alta Ābola,
Mārketinga virziena vadītāja

Alta ir pozitīva un vienmēr tiecas pēc dzīves dotajām iespējām un piedzīvojumiem. Neskatoties uz to, prot būt reālistiska un atbildīga. Skatīsies uz lietām ar plašu redzesloku un no vairākiem resursiem. Vēlās atrast kaut ko jaunu un unikālu, ar ko būtu iespēja pārsteigt arī citus. Noklausās, analizē, un tikai tad izsaka savu viedokli. Jūtas ērti ar pozitīviem un atbildīgiem cilvēkiem. Novērtē humoru un tiekšanos uz saviem mērķiem.

 
  

Sandra Peļņika

Sandra Peļņika,
Kultūras virziena vadītāja

Sandra ir atraktīva un dzīvespriecīga. Uz visām dzīves grūtības cenšas skatīties ar smaidu un risināt tās, saskatot tajās pozitīvo. Dažkārt var būt ietiepīga, jo cenšas aizstāvet sevi, savas intereses un cilvēkus, kurus atbalsta. Nekad nebaidās no citu viedokļiem un arī izsaka savu. Ikdienā viņa ir spilgta, skaļa, smaidoša un vienmēr gatava palīdzēt. Nekad neatteiks palīdzībā, vienmēr uzklausīs un dos kādu padomu, labu vai sliktu, tas jau atkarīgs no tā, kā to izmantos.

 

Elizabete Caune

Elizabete Caune,
Komunikācijas virziena vadītāja

Elizabete ir enerģijas pilna un draudzīga. Vienmēr visā meklēs un arī atradīs pozitīvo, lai uzmundrinātu ne tikai sevi pašu, bet arī iepriecinātu apkārtējos. Viens zvans, un metīsies piedzīvojumā, bet nekad neaizmirsīs savus pienākumus, un visu uzticēto ar atbildību un radošumu novedīs līdz galam. Vienmēr pastāvēs uz saviem viedokļiem un prioritatēm, bet mācēs uzklausīt citus un būs gatava atbalstīt jebkādā brīdī.

 
 

KONTAKTI

E-pasts: ekassp@gmail.com
Instagram: /ekassp
Facebook: /EKAStudentuPasparvalde

Ekonomikas un kultūras augstskola
Lomonosova 1, korp. 5, 200. kab.
Rīga, LV - 1019


EKA SP valde

Ieva Iraida
EKA SP priekšsēdētāja
+371 22047875
ievairaida@gmail.com
Aija Alhimionoka
EKA SP priekšsēdētājas vietniece
+371 26941430
aija.alhimionoka@gmail.com
Alta Ābola
Mārketinga virziena vadītāja
+371 22385010
abola.alta@gmail.com
Elizabete Caune
Komunikācijas virziena vadītāja
+371 20235689
elizabetecaune@gmail.com
Sandra Peļņika
Kultūras virziena vadītāja
+371 22420400
sandra.pelnika@inbox.lv
Andris Miezis
Akadēmiskā virziena vadītājs
+371 20235089
amiezis36@gmail.com

 

EKA SP valdes palīgi

Katrīna Uva Jansone
Finansiste
+371 22016729
katrina.jansone@gmail.com 
Laura Zalāne
Sekretāre
+371 29918655
laura.zalane@inbox.lv

VĒSTURE

2019./20. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Ieva Iraida
Priekšsēdētājas vietniece - Aija Alhimionoka
Kultūras virziena vadītāja – Magdalēna Meijere
Mārketinga virziena vadītāji – Madara Prokofjeva
Akadēmiskais virziens – Juta Lapsiņa
Komunikācijas virziena vadītājas – Imanta Prūse

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Elvita Ērgle
EKA SP Finansists – Viesturs Alksnis

2019. gads EKA SP bija gan ļoti ražīgs, gan piepildīts ar pārmaiņām. EKA SP pārmaiņās arī ietilpa nolikuma maiņa, kurš apriprināja to, ka šī gada valde savos amatos paliks ilgāk nekā tas bija agrāk, tādējādi valde savus amata pienākumus pildīja līdz pat 2020. gada jūnijam, esot pilnā valdes sastāvā.

EKA SP ļoti lepojas ar saviem sasniegumiem kā, piemēram, ikgadēji tradiconālais pasākums “Dzimumballe” šogad tika organizēts Studio69 krāšņajās telpās, pasākuma apmeklētāju skaits pārsniedza 600 cilvēkus. Šīs balles tapšanā EKA SP palīgu lokā iesaistījās vēl trīs augstskolas -  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studējošo pašpārvalde, Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde un Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padome.

Ar Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padomi EKA SP ir izveidojusi ciešu saiti, tāpēc arī turpmākajos pasākumos kā, piemēram, Ziemassvētku ballē, kopīgi turpināja veidot veiksmīgu sadarbību un lielisku pasākumu.

EKA SP pagājušogad arī atzīmēja savu 13. dzimšanas dienu, tādēļ šajā laikā tika uzsākts darbs pie Goda biedru, Vecbiedru saraksta, lai to papildinātu un tiktu apzināti visi nepieciešamie kontakti. Uzreiz pēc vasaras atpūtas jaunos studentus EKA SP pavadīja jaunā studiju gadā. Valdes organizētais studentijas pasākums EKA OPEN´19 bija manāms pārbaudījums viņiem, jo pirmo reizi šis pasākums norisinājas Ekonomikas un kultūras augstskolas teritorijā, tomēr bija ļoti veiksmīgs, jo to apmeklēja vairāk nekā 70 jaunie EKA studenti no dažādām mācību programmām.

Šajā gadā arī pirmo reizi tika mainīts semināra SPEKAtrip koncepts, ierasto divu dienu vietā - SPEKAtrip19 tika noorganizēts triju dienu garumā, kas tika papildināts ar daudz noderīgām lekcijām un nodarbēm.

Savā darba laikā EKA SP valde ir nemitīgi iesaistījusies jaunu sadarbību veidošanā, savas augstskolas popularizēšanā, piedalījušies Latvijas Studentu apvienības darba grupās, domes sēdēs, kā arī attīstījusi un devusi EKA SP savu pievienoto vērtību veiksmīgam pašpārvaldes ceļam arī turpmāk.


2018./19. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Linda Amanda Kalniņa
Priekšsēdētājas vietniece - Kristiāna Šteinberga
Kultūras virziena vadītāja – Imanta Prūse
Mārketinga virziena vadītāji – Eduards Gūtmanis / Loreta Sokolovska
Komunikācijas virziena vadītājas – Daiga Anna Ulamane / Ieva Iraida

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Laura Kaupere
EKA SP Finansists – Lauris Ungurs

2018. gads bija liels pārbaudījums jaunajai valdei, kura pirmo reizi sastāvēja tikai no pirmkursniekiem. Tomēr, tas nemainīja faktu, ka visi pienākumi tika pildīti kā pienākas, lai arī valdes sastāvā ik pa brīdim bija brīvas vietas, un akadēmiskā virziena postenis bija brīvs visu gadu.

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie iekšējās vides sakārtošanas, komunikācijas uzlabošanas un biedru piesaistes. Tika atgriezta kursa vecāko sistēma, lai varētu pēc iespējas efektīvāk nodot informāciju par studentu interesējošām aktualitātēm, kā arī saņemt atgriezenisko saiti. EKA pasniedzēji ļoti priecājas par to, ka EKA SP atjaunoja EKA pasniedzēju dienas tradīciju.

Šajā gadā pirmo reizi SPEKA Trip vēsturē uzstājās arī lektors no Amerikas Savienotajām Valstīm ar lekciju angļu valodā. Gada otrajā pusē kopsapulces un sēdes tika atgrieztas atpakaļ augstskolas telpās. Tika izveidotas sadarbības ar jauniem sponsoriem un sadraudzības ar vēl vairāku citu augstskolu studentu pašpārvaldēm. Tika arī aizsākti labdarības projekti un izvirzīta iniciatīva SPEKA Trip pagarināšanai uz trīs dienām, ko valde nodeva jaunajām censonēm.

Šis gads EKA SP bija pārmaiņu laiks, varētu pat teikt, ka EKA SP šajā gadā visu sāka no jauna, samazinot rīkoto pasākumu skaitu, bet orientējoties uz kvalitāti, veidojot veiksmīgāku komunikāciju gan ar augstskolas vadību, gan arī studentiem. Valde pierādīja, ka arī pirmkursnieks var izdarīt daudz un tik pat labi, kā pārējie!


2017./18. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Arta Vītoliņa
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Jūlija Carjova
EKA SP Mārketinga virziena vadītāja – Madara Dundure
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Madara Mūrniece

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Elīna Zariņa
EKA SP Finansisti – Agate Rēdmane, Lauris Ungurs

2017. gads EKA SP pārmaiņu gads, jo tika uzlabota un nedaudz mainīta darbības struktūra valdei, kas ietvēra pienākumu maiņu virzienos, līdz ar to, arī virzienu vadītāju darba pienākumus.

Gada griezumā tika strādāts pie biedru piesaistes, kultūras pasākumu organizēšanas un iekšējās atgriezeniskās saites veidošanas. Uzsākām darbu pie kursa vecāko sistēmu nostabilizēšanas un iesākto darbu nodevāms nākamajiem vadītājiem.

Aktivitāte, kas EKA SP norisinājās pirmo gadu, bija projekts "Es kā vadītājs!”. Tā laikā jaunievēlētajiem valdes locekļiem tika piešķirts viens vecbiedrs/godabiedrs, kas kļuva par mentoru. Viņš dalījās savā pieredzē, idejās un palīdzēja rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, lai palīdzētu jaunajiem virzienu vadītājiem iejusties amatā.

Šis gads EKA SP bija piedzīvojumiem, grūtībām un jaunām atklāsmēm pilns, taču tas netraucēja īstenot dažādus pasākumus, reizēm studijas atlikot otrā plānā, un atrastas jaunas draudzības.

2016./17. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Rolands Juris Zibins
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieki – Anna Kleinmane/ Nikola A. Kalniņa/ Laura Kalniņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāji – Annija Minalgo/ Guna Pujāte
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Linda Strēlniece
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāji – Anna Kleinmane/ Egita Spodra Strode
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāji – Laura Pēkšēna/ Madara Mūrmane

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāri – Egita Spodra Strode/ Helēna Titoviča
EKA SP Finansists – Krista Rozenbauma

2016. gads EKA SP bija manāms pārbaudījums, jo valdes sastāvs mainījās vairākas reizes, tomēr šī gada laikā tika liela uzmanība vērsta uz SP iekšējās vides sakārtošanu, dokumentāciju, SP senatoru un LSA domnieku kompetences celšanas un akadēmisko jautājumu risināšanas gan augstskolas, gan LSA līmenī. Šogad SP apritēja 10 gadi, tādēļ šajā laikā tika strādāts pie SP Goda biedru un vecbiedru komunikācijas uzlabošanas. Tika aizsākts projekts “SPEKA Talk”, kas pilntiesīgi iemantojis vietu starp EKA SP tradicionālajiem pasākumiem un pulcēja vairākus bijušos SP vadītājus. Uzsvars gada otrajā pusē tika likts ne tikai uz ilgstošas stratēģijas izveidi un jauno biedru piederības veicināšanu, bet arī uz SP biedru kompetences celšanu, organizējot jaunus starpaugstskolu projektus. Gada laikā tika uzmanīgi strādāts pie pēctecības veicināšanas, lai 2017. gada SP valdei nodotu nepieciešamās prasmes un informācijas, kas palīdzētu turpināt SP tiekties pēc jaunām virsotnēm.

Gads bija jaunām atklāsmēm, pieredzes un notikumiem pilns, kas veicināja stabilu pamatu turpmākai pašpārvaldes izaugsmei.

 

2015./16. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāji – Annija Leite/ Ilze Rivča/ Arta Vītoliņa
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieki – Oskars Kaņeps/ Arta Vītoliņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītājs – Rolands Juris Zibins
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Linda Dinbire
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Eva Mareka Šaknere
EKA SP Starptautiskā virziena vadītājs – Mārtiņš Pavlovskis

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Egita Spodra Strode
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie kopējās situācijas nostabilizēšanas. Pasākumu kvalitāte manāmi uzlabojās, daudz tika strādāts pie EKA un EKA SP tēla atpazīstamības veicināšanas, akadēmisko jautājumu risināšanas gan augstskolas, gan LSA līmenī, kā arī izveidots stabils Starptautiskais virziens, kurš spēj pilnvērtīgi rūpēties par ārzemju studentiem un to saistītiem jautājumiem. Šajā laikā tika aizsākti vairāki jauni projekti kā Veselības nedēļa, ārzemju studentu kopīgas tikšanās un Ziemassvētku labdarības tirdziņš. Uzsvars gada otrajā pusē tika likts ne tikai uz iekšēji vērstu stratēģiju, bet arī uz ārējiem apstākļiem balstītiem notikumiem. Tika izveidota virkne jaunu sadarbību, kā arī visiem EKA SP biedriem radusies interese par starpaugstskolu projektiem, kas veicina kvalitatīvāku darbu arī pašiem. Lai arī gada laikā tika trīs reizes nomainīta priekšsēdētāja vieta, EKA SP valde un biedri piedzīvoja daudz atklāsmju, kas izriet no nepilnību analizēšanas. Tieši šī nianse ir kā pamats nākamajai valdei, kurai 2015. gada komanda spēj parādīt lietas, kas nestrādā un pie kā ir jāstrādā, lai darbības kvalitāti vēl vairāk uzlabotu.

Gads ir bijis veiksmīgs visu virzienu jomās, kas ļauj minēt, ka EKA SP ir stabila pašpārvalde ar labiem darbu rezultātiem.

 

2014./15. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Evita Zariņa
EKA SP Priekšsēdētājas vietniece – Ilze Rivča
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Anastasija Virlana
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Elīza Judzika
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Annija Leite

 

Valdes palīgi:
EKA SP Erasmus padomnieks - Sinta Voropajeva / Roberts Briņķis / Santa Kalēja
EKA SP Sekretāre – Zane Purvinska
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

 

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie trīs galvenajiem mērķiem - akadēmiskā virziena pilnveidošanas, iekšējā atmosfēras uzlabošanas un ārējā tēla spodrināšanas. Gada laikā tika veidoti jauni pasākumi, kas pilntiesīgi iemantojuši vietu starp EKA SP tradicionālajiem pasākumiem un tie ir: Diena kopā ar studentu, Veselības mēnesis u.c. Kamēr augstskola piedzīvoja lielas pārmaiņas, EKA SP negurstoši turpināja savu darbu, aktīvi iesaistoties dažādu EKA un starpaugstskolu projektu organizēšanā un apmeklēšanā ļoti kuplā skaitā, piemēram, KUBS 8, SLF′14, KRS?′14 u.c. Tika nostiprinātas starpaugstskolu sadraudzība, veidojot kopīgus pasākumus, kā "Dzimumballe" un "Helovīnu ballīte", kā arī kopīgi piedaloties "Lielajā talkā".

Kā lielākie gada sasniegumi noteikti ir valdes nemainīgais sastāvs, kurš nepadevās pie grūtībām, bet kopīgi tās pārvarēja, jauno biedru skaits, kas turpina aktīvi darboties, un izvirzījums Latvijas Studentu apvienības Gada balvai nominācijā Gada Studentu pašpārvalde, kas EKA SP 8 gadu pastāvēšanas laikā notika otro reizi. Lai arī balva netika iegūta, ir skaidrs, ka EKA SP ir kļuvusi par ievērojamu un citu SP vidū cienījamu pašpārvaldi, ar kuru vēlas sadarboties un kuras viedokli dažādos akadēmiskos un kultūras dzīves jautājumos ņem vērā.

Šis gads bija tendēts uz pozitīva tēla veidošanu, kas izdevās, ne tikai augstskolas iekšienē, jo pilnveidotas attiecības ar augstskolas vadību un studentiem, bet arī visāest Studentijā. EKA SP ir sākusi cītīgi strādāt pie akadēmisko jautājumu sakārtošanas augstskolā un šo darbu arī turpinās jaunajā valdes sastāvā.

 

2013./14. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Monta Valdmane

EKA SP Priekšsēdētājas vietniece – Evita Zariņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Inga Tomkoviča
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Zane Štrobindere
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Agnese Krūmiņa / Ilze Rivča
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Pauls Siliņš (vienu semestri)
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Zane Paura / vēlāk - Palīgs Erasmus jautājumos – Sinta Voropajeva

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Zane Purvinska
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

Apzinoties to, ka nav nepieciešamības pēc vesela virziena, kas risinātu ar Erasmus saistītos jautājumus, tika izveidots jauns amats – EKA SP valdes palīgs Erasmus jautājumos, kur savus pienākumus līdz pavasara semestra vidum pildīja Zane Paura, bet vēlāk šo amatu pārņēma Sinta Voropajeva. Pārmaiņas piedzīvoja arī EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziens, kurš pēc vadītāja aiziešanas, tika izņemts no valdes amatu saraksta un šī virziena funkcijas tika sapludinātas ar EKA SP Kultūras virzienu. Taču tās nebija vienīgās pārmaiņas, jo līdz šim ierastās SPEKAs balvas koncepts tika nomainīts un izveidots EKA SP dzimšanas dienas pasākums, kā atalgojums SP biedriem par padarīto darbu mācību gada beigās. Rudens sākās ar jaunu EKA SP aktīvistu uzņemšanas modeli un jaunu tradīciju - EKA SP atvērto durvju dienu.

Šī gada laikā ar EKA SP notika dažādas pārmaiņas, kuru reālais devums būs redzams tikai pēc laika, kā arī tika izveidotas jaunas sadarbības ar citām SP un veicināta EKA SP atpazīstamība visā studentijā.

 

2012./13. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Gatis Dzērve-Tāluts / Anete Vula
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieks – Jānis Balodis / Anete Vula
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Veronika Penskaya
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Agris Ancveriņš / Monta Valdmane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Diāna Zeipe
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Renārs Krastiņš / Elva Golubeva
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Ilze Pauliņa

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Liene Liepiņa / Agnese Krūmiņa
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

 

2011./12. gads

Šis gads Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvaldei bija spraigu piedzīvojumu un pārbaudījumu gads, kura laikā tika realizētas ne tikai jaunas idejas, bet arī pilnveidotas jau esošās tradīcijas.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Kristīne Logina
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieks – Anna Lagutika/ Jānis Balodis
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Anete Zīberte
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Monta Valdmane/ Krista Vismane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Sintija Milberga/ Edīte Barinska
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Gatis Dzērve-Tāluts
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Evija Maļkeviča

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Anna Ketlere/ Arta Bērziņa
EKA SP Finansists – Edgars Čerkovskis

Pēc februāra vēlēšanām, kurās tika nokomplektēts pilns valdes sastāvs, aizsākās aktīvs darbs pie tuvāko pasākumu organizēšanas. Gada pirmie mēneši tika pavadīti spraigā darbā un SP darbības koordinēšanas uzlabošanā. Pavasara semestrī vadītāju maiņu piedzīvoja EKA SP Kultūras virziens, kur Montu Valdmani nomainīja Krista Vismane, lai turpinātu aizsākto darbu un organizētu jau par augstskolas tradīciju kļuvušo pasākumu – SPEKAs balva. 2011. gada laikā izveidojās arī stabils valdes palīgu sastāvs, kurā darbojas finansists Edgars Čerkovskis un sekretāte Arta Bērziņa, kura pavasara semestrī nomainīja Annu Ketleri. Valdes sastāva izmaiņas pašpārvalde piedzīvoja arī vasarā, kad no sava amata atkāpās Priekšsēdētājas vietniece Anna Lagutika un Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja Sintija Milberga, jo personisku iemeslu dēļ vairs nevarēja pildīt savus amata pienākumus. Līdz ar to septembrī norisinājās ārkārtas vēlēšanas, kurās par Priekšsēdētājas vietnieku kļuva Jānis Balodis, savukārt Sabiedrisko attiecību un informācijas virzienu līdz 2012.gada vēlēšanām vadīs Edīte Barinska.

Atsākoties jaunajam mācību gadam, EKA SP bija gatava uzņemt jaunos pašpārvaldes biedrus un pieņemt arvien jaunus izaicinājumus.

 

2010./11. gads

2010. gads Studentu pašpārvaldei bija ļoti raibs, jo gada laikā vairākas reizes nomainījās valde. EKA SP gadu uzsāka ar jaunām vēlēšanām. Februārī tika ievēlēta jauna valde.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Lāsma Mencendorfa
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Čerkovskis/ Anna Lagutika
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Jānis Vitkovskis/ Anta Skrastiņa/ Rita Puriņa
EKA SP Sociālā virziena vadītāja – Baiba Sīka
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Ieva Rubīna/ Monta Valdmane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja - Kristīne Logina
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītāja – Līva Cīrule/ Ramona Ratke
EKA SP Starptautiskā virziena vadītājs – Valters Mucenieks/ Ieva Žentiņa

Jaunā valde aktualizēja virzienu darba grupu darbu, kā arī uzlaboja iekšējo komunikāciju. Pavasarī no amata atteicās EKA SP Akadēmiskā virziena vadītājs Jānis Vitkovskis, un uz nenoteiktu laiku šī virziena pienākumus uzņēmās Anta Skrastiņa. Vasara izveidoja savas korekcijas EKA SP sastāvā. Anta Skrastiņa (Akadēmiskā virziena vadītāja) un Līva Cīrule (Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītāja) iekļuva ERASMUS programmā, un septembrī devās uz apmaiņas programmā uz Spāniju un Poliju. Ieva Rubīna (Kultūras virziena vadītāja) zināmu apstākļu dēļ bija spiesta paņemt akadēmisko gadu. Bet Edgars Čerkovskis uzņēmās finanšu konsultanta pienākumus, līdz ar to rudenī EKA SP valdē pietrūka 3 virzienu vadītāju un priekšsēdētāja vietnieka. 2010.gada 13.oktobrī EKA SP organizēja ārkārtas vēlēšanas, kur ievēlēja jaunus virzienu vadītājus.

EKA SP nolēma, ka Sociālais virziens ir jāizņem no SP virzieniem, jo tā pienākumus pievienoja Kultūras virzienam. Tika izveidots arī jauns virziens – Starptautiskais virziens, ko līdz ārkārtas vēlēšanām vadīja Valters Mucenieks.

 

 

2009./10. gads

2009. gada rudenī notika 1. oficiālās SP valdes vēlēšanas. Tika izveidots vēl viens papildus virziens – Ārpuslekciju nodarbību virziens, kas atbild par aktivitātēm ārpus lekcijām. Šī valde pastāvēja līdz 2010.gada februārim, kad ir ikgadējās EKA SP vēlēšanas.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs - Valters Mucenieks
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks - Lāsma Mencendorfa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja - Linda Tēce
EKA SP Sociālā virziena vadītāja - Linda Lejiņa
EKA SP Kultūras virziena vadītāja - Jānis Balodis
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja - Kristīne Logina
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs - Edgars Čerkovskis

Šo virzienu vadītāju darbības laikā tika izveidotas darba grupas, kurās iesaistījās SP biedri. Aktīvi darbojās Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena darba grupa, kas ielika pamatus EKA SP tēla izveidošanai, kā arī skolas reklamēšanai. Skolā kā jaunums parādījās Ārpuslekciju nodarbību virziens, kas izveidoja pirmās sporta nodarbības EKA studentiem, un veidos ar vien plašākas iespējas studentiem atpūsties ārpus lekcijām.

 

2008./09. gads

2008. gadā par Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāju kļuva Valters Mucenieks. 2008. gada rudenī pieteicās daudz jaunu un aktīvu biedru, kas vēlējās attīstīt Studentu pašpārvaldes būtību, parādīt, ka SP aktīvi darbojas un viņu interesēs ir studentu dzīve EKA telpās.

Tika izveidota pirmā SP valde, kas darbojās no 2008. gada rudens – 2009. gada rudenim, kopā ar vēl 19 biedriem.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs - Valters Mucenieks
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks - Adele Paraževska/ Lāsma Mencendorfa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja - Renāte Saleniece
EKA SP Sociālā virziena vadītājs - Mārtiņš Purvēns
EKA SP Kultūras virziena vadītāja - Agneta Kolovza
EKA SP Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja - Anita Mitriķe
EKA SP Informācijas virziena vadītāja - Eva Matīsa/ Kristīne Logina

Šī gada laikā tika veikti daudzi jauni pienākumu, izveidoti uzmetumi amatu aprakstiem, studenti sāka pamanīt SP darbību skolā un paši SP biedri darbojās ar lielu motivāciju uz uzlabojumiem.

 

2007./08. gads

2007. gadā SP prezidentes Renātes Saleniece vadībā izstrādāja jauno SP nolikumu, kuru martā apstiprināja Senāts un beidzot SP bija ar pamatu zem kājām. SP turpināja rīkot pasākumus, bet tai pat laikā sāka aktīvi izteikt savu viedokli un arī panāca dažādus uzlabojumus skolas ikdienas dzīvē. Lai gan SP joprojām bija jauna un aktīvistu nebija daudz, tomēr tas viss ielika pamatus SP turpmākajai darbībai un sadarbībai ar skolas vadību, kā arī ar citu augstskolu pašpārvaldēm.

 

2006./07. gads

Studentu Pašpārvalde (SP) atdzima 2006. gada rudenī, kad Latvijas Studentu Apvienība mūsu augstskolas pašpārvaldi uzaicināja un "Senatoru semināru 2006". Iniacitīvu par semināru uzņēmās Māris Druvaskalns, kurš tika iecelts priekšsēdētāja kārtā.

Šajā seminārā EKA SP uzreiz pamanīja, jo vienmēr esam bijuši ļoti atraktīva komanda, un turklāt par EKA neviens jau gadiem neko nebija dzirdējis. No tā laika EKA SP aktīvi aicina uz dažādiem studentu semināriem un pasākumiem.

2006. gads izveidojās par izziņas laiku, kad Studentu pašpārvalde apzināja savus pienākumus un tiesības, saskārās ar pirmajiem strīdiem un nesaprašanām, bet tas ir tikai normāls evolūcijas posms.

 

ATBALSTĪTĀJIGATAVOJIES EKSĀMENIEM!

01.12.2020.

 . Gatavojies eksāmeniem tiešraidē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā un angļu valodā sākot ar 12.01.2021. . Uzņemšana turpinās arī pēc 12.01.2021., jo nokavētās nodarbības var noskatīties...

DISCORD PLATFORMA

29.12.2020.

EKA studenti izveidojuši jaunu komunikācijas platformu. Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvalde ir izveidojusi DISCORD EKA platformu, kas nodrošinās jau esošo,...

ZINĀTNES KLUBA TIKŠANĀS

28.12.2020.

EKA Zinātnes klubā apspriež darbības prioritātes, uzņem jaunus biedrus un prezentē grāmatas. 19.12.2020. tiešsaistē notika EKA Zinātnes kluba tikšanās, kuras laikā tika apspriestas darbības...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

PRAKSE ACCENTURE

22.12.2020.

Studenti aicināti pieteikties apmaksātai praksei IT uzņēmumā Accenture. Studenti aicināti pieteikties apmaksātā praksē vienā no lielākajiem Latvijas IT uzņēmumiem Accenture.. Ieskaties! Varbūt tieši...

STRĀDĀJAM ATTĀLINĀTI

18.12.2020.

Augstskolas darba laiks 21.12.2020. – 09.01.2021.. 21.12.2020. -  03.01.2021. brīvlaiks (augstkolas telpas ir slēgtas). 04.01.2021. – 09.01.2021. – visi darbinieki strādā attālināti...

ZERO WASTE KAMPAŅA

14.12.2020.

Studenti aicināti iesaistīties sociālajā kampaņā ‘’eka eco’’. Šajā mācību semestrī Ekonomikas un kultūras augstskolas programmas ‘’Kultūras vadība’’...

GEMOSS GRANTS

14.12.2020.

EKA studenti aicināti pieteikties grantam inovatīvu produktu ideju īstenošanai. Domājot par motivējošu atbalstu viesmīlības nozarei, izejvielu piegādātājs un vairumtirgotājs Gemoss izsludinājis...

PROMOCIJAS DARBS

10.12.2020.

EKA studiju programmas direktore aizstāvējusi pirmo doktora disertāciju Latvijā par sporta kriminoloģiju. Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tiesību zinātne” direktore...

Uzdot jautājumu