Login (email)


Password (Study Agreement Nr.)


EURAXESS

2018.gada septembrī Latvijā ir izveidots EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls, un par vienu no kontaktpunktiem ir kļuvusi arī Ekonomikas un kultūras augstskola.

Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu zinātniekiem par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. Papildus, EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošina informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs - gan Eiropā, gan pasaulē, tiem zinātniekiem, kas plāno doties izejošajā mobilitātē.

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem. Mērķa sasniegšanai Eiropas Komisija ir izveidojusi un, sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un sadarbības partneriem trešajās valstīs - Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību jūras valstīs, DA Āzijā, Indijā, Ķīnā, Japānā, D-Korejā, nodrošina EURAXESS tīkla un speciāla izveidotā portāla https://euraxess.ec.europa.eu/ darbību.

Lai līdz 2018.gada beigām EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls uzsāktu aktīvu darbību, š.g. oktobrī plānotas EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla dalībnieku apmācības, kā arī plānoti pasākumi informācijas aktualizēšanai interneta vietnē www.euraxess.lv, kas ir galvenais EURAXESS tīkla informācijas avots par Latviju pētnieku mobilitātes veicināšanai.

EURAXESS WORLDWIDE buklets

HR EXELLENCE buklets

 

 

STUDENTHUB IN LJUBLJANA

29.10.2018.

EKA team participated in StudentHub - Intensive BSS-based study programme. The international project Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship (SPIDE), in which the University...

CIRCECO PARTNERS IN RIGA

09.10.2018.

EKA hosts CIRCECO project participants in Riga. On September 6-7, 2018 EKA hosted the representatives of all partner institutions – European University – Republic of Macedonia (R. of Macedonia),...

INVENT PARTNERS IN RIGA

08.10.2018.

. Transnational project meeting in Riga. In September 2018 the University of Economics and Culture (Ekonomikas un kulturas augstskola – EKA) hosted partners from UK, Spain, and Slovenia within...

ERASMUS+ 2018/19

21.09.2018.

Competition for Erasmus+ mobility between European countries 2018/19. Dear Students!. The University of Economics and Culture opens a competition for Erasmus+ student exchange programme for studies...

LET'S ELECT "COURSE ELDEST"

12.09.2018.

Take a look for "course eldest"!. Greetings, first year students!. The EKA Student Council congratulates everyone on the beginning of the new semester which brings many new opportunities!. One of...

ACCREDITATION EXTENDED

05.09.2018.

. The accreditation of the EKA University study programs has been extended. We would like to inform that the current terms of accreditation of study programs of Economics, Management and Business Administration...

WELCOME WEEK 2018

27.08.2018.

. Hey, Erasmus!. New semester is approaching very fast and so is your Erasmus. On behalf of ESN Rīga I would like to welcome all of you in your new city for the next semester. We have worked hard on...

AUGUST 28 WORKING HOURS

25.06.2018.

 . On 28th August of 2018 The University of Economics and Culture and admissions office will be working till 3:00 p.m.. Sorry for the inconvenience!.

CONTRACT WITH LITHUANIA

06.06.2018.

The EKA University will Cooperate with Lithuanian Accounting and Financial Experts. The University of Economics and Culture has signed a cooperation agreement with Lithuanian Accounting Educators and...

Ask a question