Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)Programmēšanas inženieris

Profesionālā bakalaura studiju programma
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pieprasījums pēc programmētājiem pārsniedz piedāvājumu un IT speciālisti saņem visaugstāko atalgojumu Latvijā (CV-online dati, 2016).

Piešķiramais grāds: profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs, programmēšanas inženieris

Akreditācija: studiju programma ir licenzēta, akreditācija plānota 2017.g. rudenī

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
- Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
- Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos.

Programmas apraksts

Lai kļūtu par pirmklasīgu IT speciālistu, nepietiek tikai apgūt programmēšanas prasmes un prast apieties ar kompjūtersistēmām. Mēs piedāvājam iespēju topošajiem speciālistiem apgūt vajadzīgās iemaņas un prasmes, būt labam projektu vadītājam, prast ieklausīties klienta vēlmēs, darboties komandā, uzņemties iniciatīvu, plānot savu laiku, izvēlēties un strādāt kādā no esošajiem uzņēmumiem vai dibināt savu.

Laiks pierāda, ka daudzi sāk ar mazumiņu un ar to pietiek, lai izvērstu savu projektu ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē - visu nosaka praktiskā pieredze un idejas. Studiju procesā tiek izmantoti jaunākie e-vides un studiju vides virtualizācijas risinājumi, tehniskais nodrošinājums balstīts uz atvērtajām tehnoloģijām.

Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas darba devējiem. Pasniedzēji ir praktizējoši informācijas tehnoloģiju speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kuri ikdienā nodarbojas ar dažādu risinājumu izstrādi, sistēmu uzturēšanu un projektēšanu. Lektori studentu vidū vienmēr meklē jaunus talantus, piedāvājot lieliskas prakses vietas vai vakances savos uzņēmumus.

Kur varēs strādāt?

Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Profesionāls speciālists var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju ilgums un studiju maksa

Studiju formas un nodarbību laiki:
Studiju forma Studiju ilgums Lekciju laiki Studiju maksa*
Pilna laika studijas 4 gadi Darba dienās
9.00-17.30
830.00 €
Nepilna laika studijas 4,5 gadi Sestdienās
9.00-17.30
760.00 €
E-studijas klātienē 4,5 gadi 2-3 darba dienās
18.30-20.50
760.00 €

* Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim

Studiju kursi


Studiju programma sastāv no 19 moduļiem, kurā ir apvienoti savstārpēji saistīti studiju kursi.

1.modulis „Programmēšanas pamati”
- Matemātika
- Programmēšana I
- Datu struktūras un algoritmi

2.modulis „Datorsistēmas un tīmekļa vietnes”
- Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra
- WEB programmēšana

3.modulis „Lietišķā komunikācija”
- Lietišķās informācijas apmaiņa
- Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika

4.modulis „Nozares pamatkursi I”
- Operētājsistēmas
- Datortīkli I
- Datu bāzu tehnoloģijas

5.modulis „Svešvaloda un uzņēmējdarbība” (6 KP):
- Svešvalodas datorzinātnē
- Uzņēmējdarbības pamati

6.modulis „Tiesību pamati” (4 KP):
- IT nozares tiesību pamati un standarti
- Darba, vides un civilā aizsardzība

7.modulis „Programmatūras izstrāde” (7 KP):
- Programmēšana II
- Programmatūras izstrādes tehnoloģijas
- Programmatūras inženierija

8.modulis „Pētniecības pamati” (5 KP):
- Lietojumprogrammatūra
- Kursa darbs

9.modulis „Interešu izvēle” (4 KP):
- 2 studiju priekšmeti pēc izvēles (2x2 KP=4KP). Izvēle no saraksta:
- Projektu vadība
- Organizāciju psiholoģija
- Sabiedriskās attiecības
- E-komercija
- Reklāmas teorija un prakse
- Vācu valoda

10.modulis „Tīmekļa tehnoloģijas un mobilās aplikācijas”
- WEB programmēšana II
- WEB satura pārvaldības sistēmas
- Mobilo aplikāciju izstrāde

11.modulis „Nozares pamatkursi II”
- Datu bāzu tehnoloģijas II
- Datortīkli II

12.modulis „Uzņēmējdarbība”
- Uzņēmējdarbības vadīšana
- Prezentācijas prasmes

13.modulis „Nozares pamatkursi III”
- Programmatūras izstrādes projektu vadīšana
- Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

14.modulis „Modelēšana, projektēšana un testēšana”
- Sistēmu modelēšanas pamati
- Informācijas sistēmu projektēšana
- Programmatūras testēšana

15.modulis „Lietojamība”
- Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati
- Lietojamība

16.modulis „Mākslīgais intelekts un matemātiskā loģika”
- Mākslīgais intelekts
- Matemātiskā loģika

17.modulis „Specializētā programmēšana”
- Programmēšana III
- XML tehnoloģijas

18.modulis „Informācijas sistēmu drošība un datu kriptogrāfija”
- Informācijas sistēmu drošība
- Datu kriptogrāfija

19.modulis „Biznesa risinājumi”
- Vadības informācijas sistēmas
- Datu noliktavas

Prakses saturs veicina studentu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.

Noslēguma pārbaudījums
Sekmīgi uzrakstīts un aizstāvēts bakalaura darbs.

 

Studiju rezultāti

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina:

  • IT jomu regulējošu likumdošanu (Latvijā un ES), starptautiskas regulas un direktīvas, instrukcijas un citas vadlīnijas un dokumentus, kas ir nepieciešami programmētāja darbā.
  • Programmatūras projektējuma apraksta dokumentācijas sastādīšanas noteikumus, izveidotās programmas uzbūvi un darbības principus, pilnas sistēmas projektēšanas noteikumus.
  • Datu aizsardzības, drošības pasākumu un standartu piemērošanas iespējas.
  • Programmatūras izstrādes tehnoloģijas, piemērām, dažāda tipa programmatūras sistēmu izveidošanas, implementēšanas, testēšanas un uzturēšanas noteikumus, lietojot modernas metodes un tehnoloģijas, kā arī programmatūras projektu pārvaldību.

Prot:

  • Novērtēt pasūtītāja prasības, analizēt saistošo dokumentāciju, analizēt uzdevumu realizācijas iespējas un dažādus tehniskos risinājumus, kā arī pilnvērtīgi vadīt programmēšanas projektus.
  • Veidot datu konceptuālo modeli un fizisko modeli, kā arī konfigurēt, izstrādāt, ieviest un uzturēt vidi un programmatūru.
  • Noteiktā programmēšanas valodā rakstīt programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu, atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu, kā arī analizēt un pilnveidot esošā programmas koda dokumentēšanu.
  • Veidot un aprakstīt programmatūras arhitektūru, programmatūras darbības algoritmus, sagatavot vidi programmatūras ieviešanai, datu pārnešanai un uzstādīt izstrādāto programmatūru.

 

Vadošie mācībspēki

 

Uzdot jautājumu