Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


LZP EKSPERTI

N.p.k. 

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare

Termiņš

   1.

Velga Vēvere

 Dr.phil.

Filozofija

 17.09.2018.

   2. 

Velga Vēvere

 Dr.phil.

Vadībzinātne

 22.06.2020.

   3. 

Staņislavs Keišš

 Dr.oec.

Ekonomika

 19.05.2019.

   4. 

Jeļena Titko

 Dr.oec. 

Ekonomika un uzņēmējdarbība

 21.03.2021.

   5. 

Ilze Sproģe

 Dr. sc. admin

Vadībzinātne

 19.05.2019.

   6. 

Ināra Kantāne

 Dr. sc. admin

Vadībzinātne

 16.08.2020.

   7. 

Ināra Kantāne

 Dr. sc. admin

Ekonomika

 17.09.2018.

   8. 

Jeļena Jermolajeva

 Dr.paed.

Izglītības zinātnes

 16.05.2021.

   9. 

Anita Lasmane

 Dr.psych.

Psiholoģija

 17.03.2019.

  10. 

Larisa Turuševa

 Dr.paed.

Pedagoģija

 18.05.2020.

  11. 

Larisa Turuševa

 Dr.paed.

Valodniecība 

 19.05.2019.

  12. 

Gatis Dilāns

 PhD

Valodniecība 

 16.06.2019.

  13. 

Una Skrastiņa

 Dr.iur.

Juridiskā zinātne

 18.01.2020.

  14. 

Mārcis Pinnis

 Dr.sc.comp.

Datorzinātne

 25.11.2019.

  15. 

Jūlija Asmuss

 Dr.sc.ing.

Elektronika un telekomunikācijas

 22.12.2019.

  16. 

Oksana Lentjušenkova

 Dr.oec.

Vadībzinātne

 16.08.2020.

  17. 

Aija Sannikova

 Dr.oec.

Ekonomika 

 16.08.2020.

  18. 

Vita Zariņa

 Dr.oec.

Vadībzinātne

 19.11.2018.

 

Uzdot jautājumu