Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA


INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA

Internacionalizācija ir viena no EKA attīstības stratēģijā noteiktajām prioritātēm. Galvenais mērķis ir paaugstināt EKA starptautisko konkurētspēju, veicinot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, stiprinot starptautisko sadarbību, iesaistot ārvalstu akadēmisko personālu studiju procesā un atbalstot starptautisko studentu integrāciju augstskolas dzīvē, tādējādi sniedzot ieguldījumu augstskolas zīmola starptautiskā atzīšanā un nodrošinot augstas kvalitātes multikulturālu mācību vidi.

EKA internacionalizācijas vīzija: EKA ir starptautiski konkurētspējīga un atzīta, uz zinātni un inovāciju orientēta augstākās izglītības iestāde, kas:

 • piesaista starptautiski atzītus un kvalificētus darbiniekus veikt zinātnisko un akadēmisko darbību;
 • nodrošina multikulturālu vidi, lai atbalstītu studentu un darbinieku konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū;
 • ir vieta pasaulē zināmiem starptautiskiem pētniecības un akadēmiskiem pasākumiem;
 • aktīvi sadarbojas ar citām augstskolām, institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārpus tās robežām akadēmiskās, pētniecības un radošās darbības jomās.


EKA galvenie mērķi, kas noteikti EKA Internacionalizācijas un modernizācijas stratēģijā 2024.-2028. gadam (IMS2028), ir:

 • Atbalstīt EKA darbinieku un studentu izcilību, sniedzot iespējas piedalīties starptautiskajā mobilitātē un motivējot to darīt
 • Veidot EKA multikulturālo vidi, lai nodrošinātu “internacionalizāciju mājās”
 • Paaugstināt EKA studiju procesa kvalitāti, piesaistot starptautiski atzītus un kvalificētus docētājus akadēmiskās darbības veikšanai
 • Atbalstīt toleranci un daudzveidību auditorijās, sniedzot iespējas attīstīt starpkultūru un sociālās komunikācijas prasmes studentu un darbinieku vidū
 • Veicināt studentu un darbinieku izpratni par vides un klimata pārmaiņu problēmām un palielināt interesi par sociālo uzņēmējdarbību aprites ekonomikas un vides aizsardzības jomā
 • Veicināt studentu un darbinieku pilsonisko iesaisti un aktīvu pilsoniskumu
 • Paaugstināt EKA studentu un darbinieku digitālās un pētnieciskās kompetences
 • Veicināt inovatīvu mācību metožu ieviešanu studiju procesā
 • Palielināt studiju satura atbilstību, stiprinot sadarbību ar darba devējiem un nodrošinot uz problēmām balstītu mācīšanos un piedāvājot starptautisku mobilitāti
 • Palielināt angļu valodā mācīto programmu un studiju kursu skaitu
 • Paaugstināt EKA starptautisko atpazīstamību un reputācijas vērtību akadēmiskajā un zinātniskajā vidē
 • Stiprināt un paplašināt esošo sadarbību ar citām universitātēm, institūcijām un darba devējiem Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā pētniecības un radošās darbības jomā
 • Paaugstināt EKA pētniecības procesa kvalitāti, piesaistot starptautiski atzītus un kvalificētus pētniekus zinātniskās darbības veikšanai


IMS2028 mērķi ir saskaņoti ar Erasmus+ programmas prioritātēm:

 • iekļaušana un daudzveidība
 • digitālā pārveide
 • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām.
   

STARPTAUTISKIE PROJEKTI

2022. –  2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Boosting Circular Economy Competences for STEM Teachers” (Circular STEM)

2022. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education” (BENEFIT)

2022. – 2024. gadā: EIT HEI Initiative ietvaros - projekts "Building Forward Better’ ecosystems - Harnessing the power of networked communities to scale-up and accelerate the impact of entrepreneurial universities – Network IQ Alliance"

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts „Development of a virtual learning space as a tool for developing students′ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19” (VILESA)

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Advancing circular economy in partner countries by development and implementation of Master programme "Waste management"” (UnWaste)

2019. – 2022. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Accelerating ICT students′ start-up development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula” (UXiship)

2017. – 2020. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Online Master Programme for Circular Economy” (CIRCECO)

2017. – 2018. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship” (SPIDE)

2017. – 2019. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach (InVent)

2017. – 2019. gadā:NordPlus Adult programmas ietvaros – projekts „Promoting E-Learning for Adults to Improve Quality and Availability of Life-Long Education

2015. – 2016. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts "Innovative Strategic Partnership for European Higher Education” (ISPEHE)

INTERNATONAL ACADEMIC WEEK (IAW)

On April 21-25, 2025, EKA University of Applied Sciences and Alberta College organizes an International Academic Week 2025!

EKA University of Applied Sciences in cooperation with Alberta College invites academic staff from educational institutions to participate in the International Academic Week (IAW2025), which will take place in Riga on April 21-25, 2025.

International Academic Week is an academic event organized to encourage internationalization of the study process at the EKA University of Applied Sciences and Alberta College. It will be a great opportunity for students to improve their ability to acquire knowledge and communicate in the international environment.

IAW2025 registration form will be available here.


Contact information:

EKA Erasmus+ coordinator Marina Tihomirova 
erasmus@eka.edu.lv

IAW2025 coordinator, dr.oec. Jevgenija Dehtjare
jevgenija.dehtjare@eka.edu.lv

Vice Rector for Science and International Relations, Prof. Jelena Titko 
jelena.titko@eka.edu.lv


PREVIOUS INTERNATIONAL ACADEMIC WEEKS

STAFF TRAINING WEEK (STW)

The new EKA Staff Training Week (#STW2024) is coming! This year it will be dedicated to the design and writing successful European projects with AI.

The target audience includes representatives of HEIs and research centres, project managers, professionals and consultants managing EU-funded projects, grant writers specializing in EU funding proposals, innovation and development officers driving organizational growth through EU projects, policy makers and planners aligning projects with EU priorities and funding criteria.

The course will be guided by Gianluca Coppola, President and Founder of the European Digital Learning Network (www.dlearn.eu). Gianluca is an accomplished entrepreneur, chartered accountant and auditor with a specialization in the design and reporting of EU projects. For the past 15 years, Gianluca has served as a senior trainer in various training courses on European projects and financial reporting for numerous private and public organizations across Europe.

Designing and Writing Successful European Projects with Artificial Intelligence

Dates: Monday 23 September, 2024 to Friday, 27 September, 2024

Fee: €500 (5 day Course + Social Activities), eligible for Erasmus+ funding.

Application deadline: September 8, 2024

Minimum Level of English: B2

To Register: Click HERE

Accommodation is not provided; however, we will offer special prices in our partnering hotels.


Contact:

Jevgenija Dehtjare

Head of the Development of the EKA Scientific Institution

jevgenija.dehtjare@eka.edu.lv


Erasmus coordinator:

Marina Tihomirova  erasmus@eka.edu.lv


Preliminary agenda:

September 23, Monday, 2024

Understanding the objectives and priorities of the Erasmus+ programme

1. Exploring the basic of AI tools: myths and facts, prompt engineering (how to create full working and efficient questions for the AI), responsible use of AI (ethical consideration)

2. Exploring the different funding opportunities under KA2 Cooperation Partnerships

3. Identifying the key award criteria for successful KA2 project proposals

4. Roundtables and group exercises


September 24, Tuesday, 2024

Identifying Relevant Project Ideas and Partners by using actual AI tools

1. How to identify impactful project ideas that align with the Erasmus+ funding priorities.

2. Strategies for building a diverse, complementary consortium of partner organisations to strengthen your proposal.

3. Roundtables and group exercises


September 25, Wednesday, 2024

Designing an Effective Project Methodology and Work Plan by using actual AI tools including the budget

1. Articulation of the specific goals and intended outcomes of the project, ensuring they are aligned with the Erasmus+ programme objectives.

2. Development of a detailed work plan outlining the key activities, timelines, and milestones required to achieve the project′s objectives.

3. Resources allocation in an order to assign roles and responsibilities to the project team, and ensure adequate resources, including budget, personnel, and infrastructure, are in place.

4. Roundtables and group exercises


September 26, Thursday, 2024

Developing a Comprehensive Dissemination and Exploitation Strategy by using actual AI tools

1. Identification of the Stakeholders

2. Development of communication materials

3. Utilization of a mix of channels to reach your target audiences

4. Definition of the ways to sustainably continue and scale the impact of your project′s outputs.

5. Roundtables and group exercises


September 27, Friday, 2024

Finalization of the program, Q&A, feedback

The program will also include social program and activities.


STW ARHĪVS

  

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

22.03.2024.

Darbs pirmssvētku dienā, 28.martā:. EKA administrācija, tostarp Studiju informācijas centrs un bibliotēka strādās līdz plkst. 15.00. Tehniskais personāls 28.martā strādās līdz plkst. 16.00  ....

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums