Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


BIBLIOTĒKA

 

Kontakti:
Bibliotēka atrodas augstskolas ēkā, 2. stāvā
Tālr. 27040011
E-pasts: biblioteka@eka.edu.lv

Adrese: Lomonosova 1, k.5, 207.kab.,
Rīga, LV-1019, Latvija

Darba laiks:
P. Slēgts
O. 9:00-17:00
T. 9:00-17:00
C. 9:00-17:00
Pt. 9:00-17:00
S. 9:00-17:00
Sv. Slēgts

 

Bibliotēka ir viens no svarīgākajiem studenta palīgiem studiju laikā. EKA piedāvā izmantot moderni aprīkotu bibliotēku ar literatūras izsniegšanas un saņemšanas elektronisku reģistrāciju, grāmatu un periodisko izdevumu elektronisko katalogu.

EKA bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt studiju un pētniecisko darbu ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, atbilstoši studiju programmām un izvēlētajai specializācijai, piedāvājot iespēju ne tikai izmantot plašo grāmatu un laikrakstu krātuvi, audio un video materiālus, bet arī bibliotēkā pieejamās elektroniskās datu bāzes un interneta informācijas avotus krievu, angļu, vācu u.c. valodās. EKA studentu rīcībā ir vairāk nekā 12 tūkstoši vērtīgu materiālu ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kultūrā un mākslas vēsturē, valodniecībā un tulkošanā, vadības un sociālajās zinātnēs.

Grāmatas lasītājiem iespējams ņemt līdzi arī uz mājām, retākos izdevumus iespējams izmantot moderni aprīkotā lasītavā.

EKA nepārtraukti iegulda līdzekļus bibliotēkas krājumu paplašināšanā, lai saviem studentiem nodrošinātu nozares aktuālāko literatūru studiju un pētnieciskajam darbam.

 

ELEKTRONISKA LIETOTĀJU APKALPOŠANA

Lietotāju reģistrācija notiek, uzrādot studenta apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu ar svītrkodu.

Personāls uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pagarinot grāmatu lietošanas termiņu, jāuzrāda studenta apliecība vai cits personas dokuments.

Lietotāji var uzzināt par bibliotēkā saņemtām grāmatām un to nodošanas laikiem informācijas sistēmā NEXUS sadaļā "Mani dati".

BRĪVA PIEEJA KRĀJUMAM

Jebkurš lietotājs var patstāvīgi, bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu, meklēt un atlasīt nepieciešamo literatūru.

Orientēties bibliotēkas piedāvājuma klāstā palīdzēs :

  • norādes un uzraksti plauktu galos
  • plaukta indekss (grāmatas atrašanās vieta plauktā)
  • literatūras sistemātiskā kārtojuma nodaļu saraksts pie ieejas krājumā
  • katalogā sameklēts grāmatas šifrs, kas norāda arī atrašanās vietu plauktā
  • bibliotēkas darbinieks

Literatūras meklēšanā un atlasē jāizmanto plauktu ieliktņi, lai nesajauktu grāmatu kārtojumu (tie ievietoti kastītēs pie 1. plaukta). Ieliktnis jāieliek katras no plaukta izņemtās grāmatas vietā. Izejot no krājuma, tas jānovieto atpakaļ kastītē.

Vienlaicīgi krājumā drīkst atrasties ne vairāk kā 15 lietotāji.

Grāmatas ir marķētas ar uzlīmēm, kas norāda lietošanas termiņu :

  • sarkana – lasīšanai uz vietas
  • balta – īstermiņa (no 3 dienām līdz mēnesim)
  • zaļa – uz semestri

IZMĒĢINĀJUMA DATUBĀZES

STUDENTU DARBU KATALOGS

ABONĒTĀS DATUBĀZES

EBSCO

Daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze angļu valodā. Sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm.  

EBSCO ietverti žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c. EBSCO datubāzes var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu.

BRĪVPIEEJAS ELEKTRONISKIE RESURSI

Googles akadēmisko rakstu datubāze , ierakstam pēc atslēgas vārdiem, vara uzstādīt dažādus meklēšanas parametrus http://scholar.google.lv/

APS (Association for psychological science) journals (prasa reģistrāciju) – http://www.psychologicalscience.org/journals/

ArXiv.org Kornela Universitātes zinātnisko rakstu arhīvs, kas piedāvā vairāk nekā 400 000 elektronisko publikāciju fizikā, matemātikā, datorzinātnē un kvantitatīvajā bioloģijā. Vecākie raksti, kas pieejami arhīvā, datēti ar 1992.gadu. Visi raksti pieejami PDF un citos formātos. http://arxiv.org/

BNET  (liels resursu meklēšanas klāsts, pieejamas anotācijas, prasa reģistrāciju, piedāvājumā ir arī bezmaksas resursi) – http://findarticles.com/p/articles/tn_sports/

Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu DB, kaspiedāvā iespēju meklēt informāciju vairā kā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. http://journals.cambridge.org/action/login

Coachesinfo.comhttp://www.coachesinfo.com/index.php

Directory of Open Access Journals (DOAJ) piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Raksti pieejami dažādās zinātņu jomās, dažādās valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk kā 5000 žurnāli, no kuriem jau aptuveni pusei iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem un atslēgas vārdiem. DOAJ pieejami ap 500 000 rakstu. http://www.doaj.org/

D-Lib Magazine elektroniskais žurnāls par digitālajām bibliotēkām, to izpēti un attīstību, jaunākajām tehnoloģijām un citiem jautājumiem. http://www.dlib.org/ DOAJ Directory of Open Access Journals (pilni teksti) – http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=sport

Eastview Social Sciences & Humanities datubāzē pieejami vairāk kā 80 Krievijas pilnu tekstu žurnāli sociālajās un humanitārajās zinātnēs. http://dlib.eastview.com/ http://bit.ly/1xuf3z1

e-Journals ir pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskajiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu pieejami brīvpieejā, daļa ir maksas, kas ir atkarīgs no konkrētā žurnāla vai datubāzes, kas to piedāvā. http://www.e-journals.org/

Electronic Journal of Sociology ir elektroniskais žurnāls socioloģijā. http://www.sociology.org/

Electronic Journals Library datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs. Daļai žurnālu pieejami rakstu pilnie teksti. http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

Zinātniskā e-bibliotēka Elibrary.ru ir lielākais Krievijas zinātnes, tehnikas medicīnas un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās. Datubāze satur informāciju par vairāk kā 30 tūkstošiem žurnālu, tai skaitā vairāk kā 1700 Krievijas zinātniski tehniskiem žurnāliem no kuriem vairāk kā 700 žurnāliem pieejami rakstu pilnie teksti. Lai piekļūtu bezmaksas pilnajiem tekstiem, Elibrary.ru nepieciešams reģistrēties. http://elibrary.ru/defaultx.asp

Emerald ir pilnu tekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs, it īpaši ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnēs. http://www.emeraldinsight.com/search.htm

First Monday ir žurnāls par internetu un globālo informācijas infrastruktūru, iekļaujot interneta satura politiskos un regulējošos jautājumus, ekonomiskos, tehniskos un sociālos faktorus u.c. http://firstmonday.org/

Genamics Journal Seek piedāvā pa zinātņu nozarēm kategorizētus e-žurnālus, saites uz aptuveni 100 000 žurnāliem. Datubāze piedāvā žurnāla bibliogrāfisko informāciju, īsu aprakstu un saiti uz žurnāla interneta vietni brīvpieejas vai maksas datubāzē. Pieeja žurnālu rakstu kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem ir atkarīga no konkrētā izdevēja vai datubāzes. Iespējams veikt žurnālu meklēšanu pēc nosaukuma vai ISSN un pārlūkošanu pa nozarēm. http://journalseek.net/

HeinOnline ir juridisko zinātņu žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā informācijas meklēšanu vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem. HeinOnline ietvertas arī pilnu tekstu juridiskās grāmatas, gadagrāmatas, ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. HeinOnline sastāv no vairākām atsevišķām kolekcijām, kurās var veikt meklēšanu un pārlūkošanu. http://heinonline.org/HOL/Welcome

HighWire Press Stenfordas Universitātes Bibliotēkas izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 1,5 milj. rakstu pilnajiem tekstiem. Iespējams arī meklēt citu izdevēju žurnālos, taču pieeja citu izdevniecību žurnālu rakstiem ir ierobežota. Kopā datubāzē ir vairāk kā 4 milj. raksti no ap 1500 žurnāliem. http://highwire.stanford.edu/

Information Research ir starptautisks zinātnisks žurnāls ar pētījumu rezultātiem dažādās ar informāciju saistītās jomās. http://informationr.net/ir/

 „Innovations and Technologies News” ir Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskā versija ir brīvi pieejama internetā. Daļai rakstu ir pieejami pilnie teksti, daļai tikai rakstu kopsavilkumi (sadaļā Abstract Review). http://innovationsline.com/data3/

Pieejami pieci International Scientific Publications izdoti brīvpieejas pilnu tekstu žurnāli: Ecology & Safety, Economy & Business, Educational Alternatives Language, Individual & Society, Materials, Methods & Technologies. http://www.science-journals.eu/

"Jaunā Gaita" ir trimdas latviešu izdevums, kas iznāk kopš 1955. gada. „Jaunā Gaita” ir ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu. Rakstu krājumā ievietotas arī fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas. http://zagarins.net/jg/iz_JG_arhiviem.htm

JURN directory piedāvā pa nozarēm sakārtotas saites uz vairākiem tūkstošiem žurnālu mākslas un humanitārajās zinātnēs. Pieeja žurnālu pilnajiem tekstiem ir brīva vai daļēji brīva. http://www.jurn.org/directory/

Open J-Gate nodrošina elektronisku, brīvu pieeju žurnālu rakstiem no visas pasaules. Open J-Gate ir žurnālu datubāze, kurā ir uzrādīti ap 8000 brīvpieejas žurnāli, no kuriem aptuveni puse ir peer-reviewed un piedāvā saites uz rakstu pilnajiem tekstiem izdevēju u.c. interneta vietnēs. Open J-Gate lietotājiem piedāvā vairākas meklēšanas un pārlūkošanas iespējas. http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx

Passport GMID (Global Market Information Database) ir kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes informācijas sistēma, kas atbalsta studijas un pētniecību dažādās zinātņu jomās – starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes. Passport GMID ir viens no nozīmīgākajiem informācijas resursiem biznesa studentiem un viens no vadošajiem informācijas avotiem starptautiskajā mārketingā. http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Magazine/WelcomePage.aspx

SAGE Journals Online ir izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze, kas piedāvā rakstus no vairāk kā 500 žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārajās un sociālajās zinātnes, medicīnas, dzīvības un biomedicīnas zinātnēs, eksaktās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc alfabēta vai nozarēm. http://online.sagepub.com/

Scientific Journals International (SJI) izdod vairāk kā 100 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus visās nozarēs.  http://www.scientificjournals.org/

SpringerLink piedāvā pieeju vairāk kā 2500 izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā. Datubāzē pieejami pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides zinātne, ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un astronomija.         http://www.springerlink.com/home/main.mpx

Autoritatīvā žurnāla The Economist tiešsaistes versija piedāvā informāciju un viedokļus par starptautiskām ziņām, politiku, ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām. Tiešsaistes versijā iekļauti visi raksti no drukātā žurnāla kopš 2000. gada, kā arī tiešsaistē pieejama papildus informācija - speciālistu blogi, debates, kā arī audio un video. http://www.economist.com/

The Education Research Global Observatory (ERGO) ir Kolorado Universitātes projekts, kas veido un uztur brīvpieejas žurnālu sarakstu izglītības nozarē. http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

The European Library Eiropas digitālo bibliotēku portāls nodrošina vienotu pieeju daudzu Eiropas valstu nacionālo bibliotēku digitālajām kolekcijām. Pieejami seniespiedumi, periodiskie izdevumi u.c. http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Elektroniskā izdevēja Versita brīvpieejas pilno tekstu datubāze Versita Open satur ap 200 zinātniskus dažādu Eiropas universitāšu un pētniecisko institūtu žurnālus dažādās nozarēs, angļu valodā. Tai skaitā pieejami arī Latvijā izdotie žurnāli: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences” ; „Latvian Journal of Chemistry” ;„Latvian Journal of Physics and Technical Sciences” http://versitaopen.com/

SATVERSMES SAPULCE

14.11.2018.

14. novembrī notika svinīgā Satversmes sapulce, kuras laikā par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētaju tika ievēlēta prof. Inga Šīna, par priekšsēdētāja...

LOĢISTIKAS AUDITORIJA

05.11.2018.

Jaunā Loģistikas auditorija: plašas iespējas studentiem. 3. novembrī Ekonomikas un kultūras augstskolā tika svinīgi atklāta Loģistikas auditorija. Tā ir aprīkota ar jaudīgiem datoriem un programmatūru,...

SPEKA TRIP’18

05.11.2018.

Kas esi tu, un kas visi kopā mēs?. 19. un 20. oktobrī Iecavas jauniešu centrā norisinājās Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvaldes ikgadēji rīkotais EKA SP jauno biedru...

FORTIUS PATEICĪBA NO RLB

30.10.2018.

Rīgas Latviešu biedrība pasakās EKA kamerkorim "Fortius" par latviešu mūzikas kultūras kopšanu. . EKA kamerkoris "Fortius" un tā mākslinieciskā vadītāja Māra Marnauza 27. oktobrī piedalījās...

STUDENTHUB ĻUBĻANĀ

29.10.2018.

EKA komanda piedalās StudentHub pasākumā - intensīvā BSS apmācības programmā. Starptautiskais projekts „Stratēģiskā partnerība inovācijām un attīstībai uzņēmējdarbībā” (angliski – Strategic...

CIRCECO PULCĒJAS EKA

10.10.2018.

EKA uzņem CIRCECO projekta partnerus Rīgā. EKA 2018. gada 6. un 7. septembrī projekta starptautiskā sapulcē Rīgā uzņēma pārstāvjus no visām partnerinstitūcijām – Maķedonijas Republikas Eiropas...

INVENT PARTNERI RĪGĀ

10.10.2018.

EKA uzņem InVent projekta partnerus Rīgā. 2018. gada septembrī Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), piedaloties starptautiskā projekta “Partnerība, lai attīstītu pasākumu menedžmenta profesionālās...

STUDENTĒM LDS ATZINĪBA

08.10.2018.

LDS augstu novērtē EKA studenšu izstrādāto dzīvokļa interjeru. Ekonomikas un kultūras augstskolas Interjera dizaina nepilna laika 5. kursa studentes Vineta Millere un Zanda Džuranoviča ieguvušas...

STUDENTAM LDS BALVAS

05.10.2018.

EKA students iegūst augstu Latvijas Dizaineru savienības atzinību. Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas "Interjera dizains" students Patriks Leo Palins ieguvis augstu atzinību,...

Uzdot jautājumu