Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDENTU PAŠPĀRVALDE

Studiju laikā ikvienam studentam ir iespēja iestāties EKA SP, tādējādi līdzdarboties augstskolas ikdienā, pasākumu organizēšanā un augstskolas popularizēšanā. EKA administrācija atbalsta studentu radošās izpausmes un vēlmi uzlabot citu studējošo ikdienu, kā arī rosina dažādas aktivitātes studentiem. Tā ir īstā vieta tiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties studentu dzīves uzlabošanā. Tādēļ aicinām pievienoties arī Tevi!

EKA SP mērķis: Aizstāvēt studentu akadēmiskās, materiālās un kultūras intereses augstskolā, privātajās un valsts iestādēs.

 

Alise Kristīne Egle – Priekšsēdētāja

Mīļākais teiciens: "Trīs vārdi - Ticība, drosme, mīlestība."

Dziesma, kas raksturo: Sonny Fodera & MK - Asking (feat. Clementine Douglas)

Vietā, kur smelties enerģiju: 57.79489935849052, 25.976734286129613 E

EKA SP vienā vārdā: Izaugsme

 

 

Estere Stella Eihe – Sekretāre

Mīļākais teiciens: “Viss ko tu vēlies ir otrpus bailēm”

Dziesma, kas raksturo: “Praise" by Elevation

Vieta, kur smelties enerģiju: Jebkur, kur līdzās līdzīgie

EKA SP vienā vārdā: Brīvsolis

 

 

 

Zane Lazdiņa – Kultūras virziena vadītāja

Mīļākais teiciens: "Dzīvot dzīvi dzīvi"

Dziesma, kas raksturo: "Ain′t no mountain high enough"

Vietā, kur smelties enerģiju: Starp meža zaļotni un svaigo gaisu

EKA SP vienā vārdā: Spēks

 

 

 

Endija Klaucāne – Komunikācijas virziena vadītāja

Mīļākais teiciens: "Viss notiek tā kā tam jānotiek"

Dziesma, kas raksturo: "Yeat - Nun id change"

Vieta, kur smelties enerģiju: Pastaiga gar mierīgu jūru

EKA SP vienā vārdā: Iespējas

 

Nora Laurīte – Mārketinga virziena vadītāja

Mīļākais teiciens: “Cīnies un ceri, lai dzīvītē kam deri!”

Dziesma, kas raksturo: "Dancing Queen"

Vieta, kur smelties enerģiju: Lauku mājās Rauzas upes krastā

EKA SP vienā vārdā: Enerģija

 

 

 

Mārcis Sīmanis – Finansists

Mīļākais teiciens: “Galvenais nedomā par to!”

Dziesma, kas raksturo: “Life is a highway”

Vieta, kur smelties enerģiju: Jebkur bez ikdienas burzmas un cilvēkiem

EKA SP vienā vārdā: Cilvēki️

 

 

KONTAKTI

E-pasts: ekassp@gmail.com
Instagram: /ekassp
Facebook: /EKAStudentuPasparvalde

Ekonomikas un kultūras augstskola, Pērnavas iela 62, 028. telpa, "Underground" stāvā


EKA SP valde

Alise Kristīne Egle
EKA SP priekšsēdētāja
371 27848982
aliseegle@gmail.com
Edijs Roberts Judrups
EKA SP priekšsēdētājas vietnieks
+371 22453633
edijs.judrups@gmail.com
Nora Laurīte
Mārketinga virziena vadītāja
+371 20211700
nora.laurite@inbox.lv
Kitija Anete Nusberga
Komunikācijas virziena vadītāja
+371 25142701
kitija.nusberga@gmail.com
Dārta Cinovska
Kultūras virziena vadītāja

+371 25222824

dartacinovska1@gmail.com

Keita Boļšaka
Akadēmiskā virziena vadītāja

+371 25663100

keita.bolsaka@gmail.com

 

EKA SP valdes palīgi

Edgars Simsons
Finansists
+371 28720330
edgars.simsons1999@gmail.com 
Roberts Zvejnieks
Sekretārs

+371 26786795
zvejnieksroberts189@gmail.com

VĒSTURE

2023./24. gads

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!

Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu atmiņām un pieredzi studējošo pašpārvaldē. Vakara gaitā apmeklētāji  arī kopīgi atskatījās uz EKA SP jau padarīto, piedzīvoto un kopīgās sarunās svinēja panākumus.

Vairāk attēlus no pasākuma var apskatīt šeit: https://flic.kr/s/aHBqjBoTzS

Šobrīd EKA SP gatavojas vēlēšanām, kuras norisināsies 30. maijā!

 

2020./21. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Ieva Iraida
Priekšsēdētājas vietniece - Aija Alhimionoka
Kultūras virziena vadītāja – Sandra Peļņika
Mārketinga virziena vadītāja – Alta Ābola
Akadēmiskais virziens – Andris Miezis
Komunikācijas virziena vadītāja – Elizabete Caune

Valdes palīgi:
SP sekretāre – Laura Zalāne
SP finansiste – Katrīna Uva Jansone

2020. gads EKA SP pieredzē ir bijis pilns ar pārmaiņām, taču pāri visam pašpārvalde ir darbojusies produktīvi un izmēģinājusi dažādas pieejas un alternatīvas, kas noderēja ne tikai šajā studiju gadā, bet noderēs arī tālākā SP nākotnē.

Studiju gads iesākās ar pirmkursnieku pasākumu EKA Open, kurā piedalījās jaunie studenti, iepazīstot gan viens otru, gan pašpārvladi, tās pamata mērķus un darbību. SP lepojas arī ar ikgadējo pirmkursnieku semināra SPEKA Trip`20 izveidi, kurš tika noorganizēts un novadīts pirms valsts izsludinātās ārkārtas situācijas, tādejādi arī jaunajiem pirmkursniekiem bija iespēja vēl klātienē tuvāk iepazīt EKA SP, tās darbību un saliedēties.

Attālinātās situācijas dēļ EKA SP meklēja dažādus alternatīvus labākai komunikācijai ar studentiem, izmēģinot jaunu platformu Discord, kurā tika veidoti attālinātie pasākumi, seriālu vakari, kā arī veikts mēģinājums uzlabot komunikāciju ar ārzemju un neklātienes studetniem.

Neskatoties uz attālināto situāciju EKA SP kopā ar citām pašpārvaldēm veidoja un piedalijās attālinātajās pieredzes apmaiņas sapulcēs, kā arī nostriprināja kontaktu ar BA Turība un RTU IEVF pašpārvaldi, veidojot jaunu pieeju sadarbībai caur attālināto izaicinājumu pasākumu April Factor, kurš norisinājās visu aprīli, un kurā tika piesaistītas Latvijā zināmas personības. EKA SP šogad arī atzīmēja savu 15. dzimšanas dienu ar tematiku 15 gadi kamolā, kas tika nosvinēta attālinātā formā. Tika atjaunots Goda biedru un Vecbiedru saraksts, kā arī valdes amatu apraksti.

Savā darba laikā EKA SP ir veikusi daudz pārmaiņu savā darbībā un iemācījusies labāk pielāgoties neparedzētām situācijām, tajā pat laikā aktīvi iesaistoties pasākumu un akciju izveidē, savas pašpārvaldes vārda popularizēšanā, ņemot dalību Latvijas Studentu apvienības darba grupās un domes sēdēs.


2019./20. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Ieva Iraida
Priekšsēdētājas vietniece - Aija Alhimionoka
Kultūras virziena vadītāja – Magdalēna Meijere
Mārketinga virziena vadītāji – Madara Prokofjeva
Akadēmiskais virziens – Juta Lapsiņa
Komunikācijas virziena vadītājas – Imanta Prūse

Valdes palīgi:
SP Sekretāre – Elvita Ērgle
SP Finansists – Viesturs Alksnis

2019. gads EKA SP bija gan ļoti ražīgs, gan piepildīts ar pārmaiņām. EKA SP pārmaiņās arī ietilpa nolikuma maiņa, kurš apriprināja to, ka šī gada valde savos amatos paliks ilgāk nekā tas bija agrāk, tādējādi valde savus amata pienākumus pildīja līdz pat 2020. gada jūnijam, esot pilnā valdes sastāvā.

EKA SP ļoti lepojas ar saviem sasniegumiem kā, piemēram, ikgadēji tradiconālais pasākums “Dzimumballe” šogad tika organizēts Studio69 krāšņajās telpās, pasākuma apmeklētāju skaits pārsniedza 600 cilvēkus. Šīs balles tapšanā EKA SP palīgu lokā iesaistījās vēl trīs augstskolas -  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studējošo pašpārvalde, Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde un Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padome.

Ar Latvijas Jūras akadēmijas Studentu padomi EKA SP ir izveidojusi ciešu saiti, tāpēc arī turpmākajos pasākumos kā, piemēram, Ziemassvētku ballē, kopīgi turpināja veidot veiksmīgu sadarbību un lielisku pasākumu.

EKA SP pagājušogad arī atzīmēja savu 13. dzimšanas dienu, tādēļ šajā laikā tika uzsākts darbs pie Goda biedru, Vecbiedru saraksta, lai to papildinātu un tiktu apzināti visi nepieciešamie kontakti. Uzreiz pēc vasaras atpūtas jaunos studentus EKA SP pavadīja jaunā studiju gadā. Valdes organizētais studentijas pasākums EKA OPEN´19 bija manāms pārbaudījums viņiem, jo pirmo reizi šis pasākums norisinājas Ekonomikas un kultūras augstskolas teritorijā, tomēr bija ļoti veiksmīgs, jo to apmeklēja vairāk nekā 70 jaunie EKA studenti no dažādām mācību programmām.

Šajā gadā arī pirmo reizi tika mainīts semināra SPEKAtrip koncepts, ierasto divu dienu vietā - SPEKAtrip19 tika noorganizēts triju dienu garumā, kas tika papildināts ar daudz noderīgām lekcijām un nodarbēm.

Savā darba laikā EKA SP valde ir nemitīgi iesaistījusies jaunu sadarbību veidošanā, savas augstskolas popularizēšanā, piedalījušies Latvijas Studentu apvienības darba grupās, domes sēdēs, kā arī attīstījusi un devusi EKA SP savu pievienoto vērtību veiksmīgam pašpārvaldes ceļam arī turpmāk.


2018./19. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Linda Amanda Kalniņa
Priekšsēdētājas vietniece - Kristiāna Šteinberga
Kultūras virziena vadītāja – Imanta Prūse
Mārketinga virziena vadītāji – Eduards Gūtmanis / Loreta Sokolovska
Komunikācijas virziena vadītājas – Daiga Anna Ulamane / Ieva Iraida

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Laura Kaupere
EKA SP Finansists – Lauris Ungurs

2018. gads bija liels pārbaudījums jaunajai valdei, kura pirmo reizi sastāvēja tikai no pirmkursniekiem. Tomēr, tas nemainīja faktu, ka visi pienākumi tika pildīti kā pienākas, lai arī valdes sastāvā ik pa brīdim bija brīvas vietas, un akadēmiskā virziena postenis bija brīvs visu gadu.

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie iekšējās vides sakārtošanas, komunikācijas uzlabošanas un biedru piesaistes. Tika atgriezta kursa vecāko sistēma, lai varētu pēc iespējas efektīvāk nodot informāciju par studentu interesējošām aktualitātēm, kā arī saņemt atgriezenisko saiti. EKA pasniedzēji ļoti priecājas par to, ka EKA SP atjaunoja EKA pasniedzēju dienas tradīciju.

Šajā gadā pirmo reizi SPEKA Trip vēsturē uzstājās arī lektors no Amerikas Savienotajām Valstīm ar lekciju angļu valodā. Gada otrajā pusē kopsapulces un sēdes tika atgrieztas atpakaļ augstskolas telpās. Tika izveidotas sadarbības ar jauniem sponsoriem un sadraudzības ar vēl vairāku citu augstskolu studentu pašpārvaldēm. Tika arī aizsākti labdarības projekti un izvirzīta iniciatīva SPEKA Trip pagarināšanai uz trīs dienām, ko valde nodeva jaunajām censonēm.

Šis gads EKA SP bija pārmaiņu laiks, varētu pat teikt, ka EKA SP šajā gadā visu sāka no jauna, samazinot rīkoto pasākumu skaitu, bet orientējoties uz kvalitāti, veidojot veiksmīgāku komunikāciju gan ar augstskolas vadību, gan arī studentiem. Valde pierādīja, ka arī pirmkursnieks var izdarīt daudz un tik pat labi, kā pārējie!


2017./18. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Arta Vītoliņa
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Jūlija Carjova
EKA SP Mārketinga virziena vadītāja – Madara Dundure
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Madara Mūrniece

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Elīna Zariņa
EKA SP Finansisti – Agate Rēdmane, Lauris Ungurs

2017. gads EKA SP pārmaiņu gads, jo tika uzlabota un nedaudz mainīta darbības struktūra valdei, kas ietvēra pienākumu maiņu virzienos, līdz ar to, arī virzienu vadītāju darba pienākumus.

Gada griezumā tika strādāts pie biedru piesaistes, kultūras pasākumu organizēšanas un iekšējās atgriezeniskās saites veidošanas. Uzsākām darbu pie kursa vecāko sistēmu nostabilizēšanas un iesākto darbu nodevāms nākamajiem vadītājiem.

Aktivitāte, kas EKA SP norisinājās pirmo gadu, bija projekts "Es kā vadītājs!”. Tā laikā jaunievēlētajiem valdes locekļiem tika piešķirts viens vecbiedrs/godabiedrs, kas kļuva par mentoru. Viņš dalījās savā pieredzē, idejās un palīdzēja rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, lai palīdzētu jaunajiem virzienu vadītājiem iejusties amatā.

Šis gads EKA SP bija piedzīvojumiem, grūtībām un jaunām atklāsmēm pilns, taču tas netraucēja īstenot dažādus pasākumus, reizēm studijas atlikot otrā plānā, un atrastas jaunas draudzības.

2016./17. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Rolands Juris Zibins
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieki – Anna Kleinmane/ Nikola A. Kalniņa/ Laura Kalniņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāji – Annija Minalgo/ Guna Pujāte
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Linda Strēlniece
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāji – Anna Kleinmane/ Egita Spodra Strode
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāji – Laura Pēkšēna/ Madara Mūrmane

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāri – Egita Spodra Strode/ Helēna Titoviča
EKA SP Finansists – Krista Rozenbauma

2016. gads EKA SP bija manāms pārbaudījums, jo valdes sastāvs mainījās vairākas reizes, tomēr šī gada laikā tika liela uzmanība vērsta uz SP iekšējās vides sakārtošanu, dokumentāciju, SP senatoru un LSA domnieku kompetences celšanas un akadēmisko jautājumu risināšanas gan augstskolas, gan LSA līmenī. Šogad SP apritēja 10 gadi, tādēļ šajā laikā tika strādāts pie SP Goda biedru un vecbiedru komunikācijas uzlabošanas. Tika aizsākts projekts “SPEKA Talk”, kas pilntiesīgi iemantojis vietu starp EKA SP tradicionālajiem pasākumiem un pulcēja vairākus bijušos SP vadītājus. Uzsvars gada otrajā pusē tika likts ne tikai uz ilgstošas stratēģijas izveidi un jauno biedru piederības veicināšanu, bet arī uz SP biedru kompetences celšanu, organizējot jaunus starpaugstskolu projektus. Gada laikā tika uzmanīgi strādāts pie pēctecības veicināšanas, lai 2017. gada SP valdei nodotu nepieciešamās prasmes un informācijas, kas palīdzētu turpināt SP tiekties pēc jaunām virsotnēm.

Gads bija jaunām atklāsmēm, pieredzes un notikumiem pilns, kas veicināja stabilu pamatu turpmākai pašpārvaldes izaugsmei.

 

2015./16. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāji – Annija Leite/ Ilze Rivča/ Arta Vītoliņa
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieki – Oskars Kaņeps/ Arta Vītoliņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītājs – Rolands Juris Zibins
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Linda Dinbire
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Eva Mareka Šaknere
EKA SP Starptautiskā virziena vadītājs – Mārtiņš Pavlovskis

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Egita Spodra Strode
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie kopējās situācijas nostabilizēšanas. Pasākumu kvalitāte manāmi uzlabojās, daudz tika strādāts pie EKA un EKA SP tēla atpazīstamības veicināšanas, akadēmisko jautājumu risināšanas gan augstskolas, gan LSA līmenī, kā arī izveidots stabils Starptautiskais virziens, kurš spēj pilnvērtīgi rūpēties par ārzemju studentiem un to saistītiem jautājumiem. Šajā laikā tika aizsākti vairāki jauni projekti kā Veselības nedēļa, ārzemju studentu kopīgas tikšanās un Ziemassvētku labdarības tirdziņš. Uzsvars gada otrajā pusē tika likts ne tikai uz iekšēji vērstu stratēģiju, bet arī uz ārējiem apstākļiem balstītiem notikumiem. Tika izveidota virkne jaunu sadarbību, kā arī visiem EKA SP biedriem radusies interese par starpaugstskolu projektiem, kas veicina kvalitatīvāku darbu arī pašiem. Lai arī gada laikā tika trīs reizes nomainīta priekšsēdētāja vieta, EKA SP valde un biedri piedzīvoja daudz atklāsmju, kas izriet no nepilnību analizēšanas. Tieši šī nianse ir kā pamats nākamajai valdei, kurai 2015. gada komanda spēj parādīt lietas, kas nestrādā un pie kā ir jāstrādā, lai darbības kvalitāti vēl vairāk uzlabotu.

Gads ir bijis veiksmīgs visu virzienu jomās, kas ļauj minēt, ka EKA SP ir stabila pašpārvalde ar labiem darbu rezultātiem.

 

2014./15. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Evita Zariņa
EKA SP Priekšsēdētājas vietniece – Ilze Rivča
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Anastasija Virlana
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Elīza Judzika
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Annija Leite

 

Valdes palīgi:
EKA SP Erasmus padomnieks - Sinta Voropajeva / Roberts Briņķis / Santa Kalēja
EKA SP Sekretāre – Zane Purvinska
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

 

Šī gada laikā EKA SP strādāja pie trīs galvenajiem mērķiem - akadēmiskā virziena pilnveidošanas, iekšējā atmosfēras uzlabošanas un ārējā tēla spodrināšanas. Gada laikā tika veidoti jauni pasākumi, kas pilntiesīgi iemantojuši vietu starp EKA SP tradicionālajiem pasākumiem un tie ir: Diena kopā ar studentu, Veselības mēnesis u.c. Kamēr augstskola piedzīvoja lielas pārmaiņas, EKA SP negurstoši turpināja savu darbu, aktīvi iesaistoties dažādu EKA un starpaugstskolu projektu organizēšanā un apmeklēšanā ļoti kuplā skaitā, piemēram, KUBS 8, SLF′14, KRS?′14 u.c. Tika nostiprinātas starpaugstskolu sadraudzība, veidojot kopīgus pasākumus, kā "Dzimumballe" un "Helovīnu ballīte", kā arī kopīgi piedaloties "Lielajā talkā".

Kā lielākie gada sasniegumi noteikti ir valdes nemainīgais sastāvs, kurš nepadevās pie grūtībām, bet kopīgi tās pārvarēja, jauno biedru skaits, kas turpina aktīvi darboties, un izvirzījums Latvijas Studentu apvienības Gada balvai nominācijā Gada Studentu pašpārvalde, kas EKA SP 8 gadu pastāvēšanas laikā notika otro reizi. Lai arī balva netika iegūta, ir skaidrs, ka EKA SP ir kļuvusi par ievērojamu un citu SP vidū cienījamu pašpārvaldi, ar kuru vēlas sadarboties un kuras viedokli dažādos akadēmiskos un kultūras dzīves jautājumos ņem vērā.

Šis gads bija tendēts uz pozitīva tēla veidošanu, kas izdevās, ne tikai augstskolas iekšienē, jo pilnveidotas attiecības ar augstskolas vadību un studentiem, bet arī visāest Studentijā. EKA SP ir sākusi cītīgi strādāt pie akadēmisko jautājumu sakārtošanas augstskolā un šo darbu arī turpinās jaunajā valdes sastāvā.

 

2013./14. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Monta Valdmane

EKA SP Priekšsēdētājas vietniece – Evita Zariņa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Inga Tomkoviča
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Zane Štrobindere
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Agnese Krūmiņa / Ilze Rivča
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Pauls Siliņš (vienu semestri)
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Zane Paura / vēlāk - Palīgs Erasmus jautājumos – Sinta Voropajeva

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Zane Purvinska
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

Apzinoties to, ka nav nepieciešamības pēc vesela virziena, kas risinātu ar Erasmus saistītos jautājumus, tika izveidots jauns amats – EKA SP valdes palīgs Erasmus jautājumos, kur savus pienākumus līdz pavasara semestra vidum pildīja Zane Paura, bet vēlāk šo amatu pārņēma Sinta Voropajeva. Pārmaiņas piedzīvoja arī EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziens, kurš pēc vadītāja aiziešanas, tika izņemts no valdes amatu saraksta un šī virziena funkcijas tika sapludinātas ar EKA SP Kultūras virzienu. Taču tās nebija vienīgās pārmaiņas, jo līdz šim ierastās SPEKAs balvas koncepts tika nomainīts un izveidots EKA SP dzimšanas dienas pasākums, kā atalgojums SP biedriem par padarīto darbu mācību gada beigās. Rudens sākās ar jaunu EKA SP aktīvistu uzņemšanas modeli un jaunu tradīciju - EKA SP atvērto durvju dienu.

Šī gada laikā ar EKA SP notika dažādas pārmaiņas, kuru reālais devums būs redzams tikai pēc laika, kā arī tika izveidotas jaunas sadarbības ar citām SP un veicināta EKA SP atpazīstamība visā studentijā.

 

2012./13. gads

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Gatis Dzērve-Tāluts / Anete Vula
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieks – Jānis Balodis / Anete Vula
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Veronika Penskaya
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Agris Ancveriņš / Monta Valdmane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Diāna Zeipe
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Renārs Krastiņš / Elva Golubeva
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Ilze Pauliņa

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Liene Liepiņa / Agnese Krūmiņa
EKA SP Finansists – Rihards Pastars

 

2011./12. gads

Šis gads Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvaldei bija spraigu piedzīvojumu un pārbaudījumu gads, kura laikā tika realizētas ne tikai jaunas idejas, bet arī pilnveidotas jau esošās tradīcijas.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētāja – Kristīne Logina
EKA SP Priekšsēdētājas vietnieks – Anna Lagutika/ Jānis Balodis
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Anete Zīberte
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Monta Valdmane/ Krista Vismane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja – Sintija Milberga/ Edīte Barinska
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs – Gatis Dzērve-Tāluts
EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja – Evija Maļkeviča

Valdes palīgi:
EKA SP Sekretāre – Anna Ketlere/ Arta Bērziņa
EKA SP Finansists – Edgars Čerkovskis

Pēc februāra vēlēšanām, kurās tika nokomplektēts pilns valdes sastāvs, aizsākās aktīvs darbs pie tuvāko pasākumu organizēšanas. Gada pirmie mēneši tika pavadīti spraigā darbā un SP darbības koordinēšanas uzlabošanā. Pavasara semestrī vadītāju maiņu piedzīvoja EKA SP Kultūras virziens, kur Montu Valdmani nomainīja Krista Vismane, lai turpinātu aizsākto darbu un organizētu jau par augstskolas tradīciju kļuvušo pasākumu – SPEKAs balva. 2011. gada laikā izveidojās arī stabils valdes palīgu sastāvs, kurā darbojas finansists Edgars Čerkovskis un sekretāte Arta Bērziņa, kura pavasara semestrī nomainīja Annu Ketleri. Valdes sastāva izmaiņas pašpārvalde piedzīvoja arī vasarā, kad no sava amata atkāpās Priekšsēdētājas vietniece Anna Lagutika un Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja Sintija Milberga, jo personisku iemeslu dēļ vairs nevarēja pildīt savus amata pienākumus. Līdz ar to septembrī norisinājās ārkārtas vēlēšanas, kurās par Priekšsēdētājas vietnieku kļuva Jānis Balodis, savukārt Sabiedrisko attiecību un informācijas virzienu līdz 2012.gada vēlēšanām vadīs Edīte Barinska.

Atsākoties jaunajam mācību gadam, EKA SP bija gatava uzņemt jaunos pašpārvaldes biedrus un pieņemt arvien jaunus izaicinājumus.

 

2010./11. gads

2010. gads Studentu pašpārvaldei bija ļoti raibs, jo gada laikā vairākas reizes nomainījās valde. EKA SP gadu uzsāka ar jaunām vēlēšanām. Februārī tika ievēlēta jauna valde.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs – Lāsma Mencendorfa
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Čerkovskis/ Anna Lagutika
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja – Jānis Vitkovskis/ Anta Skrastiņa/ Rita Puriņa
EKA SP Sociālā virziena vadītāja – Baiba Sīka
EKA SP Kultūras virziena vadītāja – Ieva Rubīna/ Monta Valdmane
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja - Kristīne Logina
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītāja – Līva Cīrule/ Ramona Ratke
EKA SP Starptautiskā virziena vadītājs – Valters Mucenieks/ Ieva Žentiņa

Jaunā valde aktualizēja virzienu darba grupu darbu, kā arī uzlaboja iekšējo komunikāciju. Pavasarī no amata atteicās EKA SP Akadēmiskā virziena vadītājs Jānis Vitkovskis, un uz nenoteiktu laiku šī virziena pienākumus uzņēmās Anta Skrastiņa. Vasara izveidoja savas korekcijas EKA SP sastāvā. Anta Skrastiņa (Akadēmiskā virziena vadītāja) un Līva Cīrule (Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītāja) iekļuva ERASMUS programmā, un septembrī devās uz apmaiņas programmā uz Spāniju un Poliju. Ieva Rubīna (Kultūras virziena vadītāja) zināmu apstākļu dēļ bija spiesta paņemt akadēmisko gadu. Bet Edgars Čerkovskis uzņēmās finanšu konsultanta pienākumus, līdz ar to rudenī EKA SP valdē pietrūka 3 virzienu vadītāju un priekšsēdētāja vietnieka. 2010.gada 13.oktobrī EKA SP organizēja ārkārtas vēlēšanas, kur ievēlēja jaunus virzienu vadītājus.

EKA SP nolēma, ka Sociālais virziens ir jāizņem no SP virzieniem, jo tā pienākumus pievienoja Kultūras virzienam. Tika izveidots arī jauns virziens – Starptautiskais virziens, ko līdz ārkārtas vēlēšanām vadīja Valters Mucenieks.

 

 

2009./10. gads

2009. gada rudenī notika 1. oficiālās SP valdes vēlēšanas. Tika izveidots vēl viens papildus virziens – Ārpuslekciju nodarbību virziens, kas atbild par aktivitātēm ārpus lekcijām. Šī valde pastāvēja līdz 2010.gada februārim, kad ir ikgadējās EKA SP vēlēšanas.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs - Valters Mucenieks
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks - Lāsma Mencendorfa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja - Linda Tēce
EKA SP Sociālā virziena vadītāja - Linda Lejiņa
EKA SP Kultūras virziena vadītāja - Jānis Balodis
EKA SP Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja - Kristīne Logina
EKA SP Ārpuslekciju nodarbību virziena vadītājs - Edgars Čerkovskis

Šo virzienu vadītāju darbības laikā tika izveidotas darba grupas, kurās iesaistījās SP biedri. Aktīvi darbojās Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena darba grupa, kas ielika pamatus EKA SP tēla izveidošanai, kā arī skolas reklamēšanai. Skolā kā jaunums parādījās Ārpuslekciju nodarbību virziens, kas izveidoja pirmās sporta nodarbības EKA studentiem, un veidos ar vien plašākas iespējas studentiem atpūsties ārpus lekcijām.

 

2008./09. gads

2008. gadā par Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāju kļuva Valters Mucenieks. 2008. gada rudenī pieteicās daudz jaunu un aktīvu biedru, kas vēlējās attīstīt Studentu pašpārvaldes būtību, parādīt, ka SP aktīvi darbojas un viņu interesēs ir studentu dzīve EKA telpās.

Tika izveidota pirmā SP valde, kas darbojās no 2008. gada rudens – 2009. gada rudenim, kopā ar vēl 19 biedriem.

Valdes sastāvā bija:
EKA SP Priekšsēdētājs - Valters Mucenieks
EKA SP Priekšsēdētāja vietnieks - Adele Paraževska/ Lāsma Mencendorfa
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja - Renāte Saleniece
EKA SP Sociālā virziena vadītājs - Mārtiņš Purvēns
EKA SP Kultūras virziena vadītāja - Agneta Kolovza
EKA SP Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja - Anita Mitriķe
EKA SP Informācijas virziena vadītāja - Eva Matīsa/ Kristīne Logina

Šī gada laikā tika veikti daudzi jauni pienākumu, izveidoti uzmetumi amatu aprakstiem, studenti sāka pamanīt SP darbību skolā un paši SP biedri darbojās ar lielu motivāciju uz uzlabojumiem.

 

2007./08. gads

2007. gadā SP prezidentes Renātes Saleniece vadībā izstrādāja jauno SP nolikumu, kuru martā apstiprināja Senāts un beidzot SP bija ar pamatu zem kājām. SP turpināja rīkot pasākumus, bet tai pat laikā sāka aktīvi izteikt savu viedokli un arī panāca dažādus uzlabojumus skolas ikdienas dzīvē. Lai gan SP joprojām bija jauna un aktīvistu nebija daudz, tomēr tas viss ielika pamatus SP turpmākajai darbībai un sadarbībai ar skolas vadību, kā arī ar citu augstskolu pašpārvaldēm.

 

2006./07. gads

Studentu Pašpārvalde (SP) atdzima 2006. gada rudenī, kad Latvijas Studentu Apvienība mūsu augstskolas pašpārvaldi uzaicināja un "Senatoru semināru 2006". Iniacitīvu par semināru uzņēmās Māris Druvaskalns, kurš tika iecelts priekšsēdētāja kārtā.

Šajā seminārā EKA SP uzreiz pamanīja, jo vienmēr esam bijuši ļoti atraktīva komanda, un turklāt par EKA neviens jau gadiem neko nebija dzirdējis. No tā laika EKA SP aktīvi aicina uz dažādiem studentu semināriem un pasākumiem.

2006. gads izveidojās par izziņas laiku, kad Studentu pašpārvalde apzināja savus pienākumus un tiesības, saskārās ar pirmajiem strīdiem un nesaprašanām, bet tas ir tikai normāls evolūcijas posms.

 

ATBALSTĪTĀJIIZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.06.2024.

21.06. un 22.06. līdz 15.00. 24.06.SLĒGTS. 28.06. līdz 15.00. 29.06. SLĒGTS.

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums