Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ERASMUS+

ERASMUS+ PROGRAMMA

Mūžizglītības programma Erasmus+ ir starptautiska studiju apmaiņas programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju, veicot studējošo un docētāju apmaiņu un citas starptautiskas starpaugstskolu sadarbības aktivitātes. Programma attiecas uz visām studiju programmām, kā arī uz visiem augstākās izglītības līmeņiem.

Vairāk informācijas:

Programmas ERASMUS+ vadlīnijas

 

2021. gadā Ekonomikas un kultūras augstskolai tika piešķirta jauna Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE), kas nodrošina iespēju EKA piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs līdz 2027. gadam. Hartā noteikti pamatprincipi, kas jāievēro, īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Kārtību, kāda tiek organizētas starptautiskās mobilitātes Erasmus+ programmas ietvaros, nosaka Erasmus+ nolikums.

 

Kontaktinformācija:

Marina Tihomirova

Erasmus+ programmas koordinatore

413. kab., "Bosses" stāvā

erasmus@eka.edu.lv, +371 24429068

Erasmus Policy Statement

STRATEGY OF INTERNATIONALISATION

Internationalization is an integral part of EKA Development strategy. Internationalization and Strategic partnership are two of six priority directions for EKA activities. In turn, participation in Erasmus+ Programme is a crucially important prerequisite for successful implementation of EKA upcoming Internationalization and Modernization Strategy 2021-2023 (EKA-IMS2023). EKA goals that could be achieved through participation in Erasmus Programme are stated in EKA-IMS2023 and they are aligned with Programme’s goals. The goals are defined within  priorities:

1. improvement of international experience of EKA students and staff

2. creation of international environment at EKA/ “Internationalization at home”

3. development of intercultural, social and civic competences of EKA students and staff

4. internationalization and modernization of curricula

5. EKA international profile and recognition

6. international cooperation in academic, research and creative activities.

GEOGRAPHICAL AREAS

Within Erasmus+ KA1 action the cooperation will be maintained with the HEIs from Programme and Partner countries. In the past, EKA has established a partnership with cooperation agreements with 67 higher educational institutions from 18 European countries, including EU15 countries, new member states, Macedonia and Turkey. Besides, EKA cooperates with HEIs from Russia, Ukraine, Kazakhstan, USA, South Africa.

The goal for the next period is to strengthen the cooperation with existing partners and to expand the network, paying attention to geographical expansion. Our priority regions now are Europe, Asia, Africa and North America. This choice is reasoned by the existing successful partnership in these regions. But it is still rather limited. We plan to work actively with Partner countries. Now we have KA107 project in progress with Kazan Technical University (Russia) and Cape Peninsula Technical University (South Africa). Our prospective partners for the nearest future are Sumy State University (Ukraine) and Walsh College (USA). Besides, EKA has very few or no partners from some European countries. For instance, in 2019 we started a collaboration with HEIs from Portugal (no agreements before).

PROJECT COOPERATION

EKA plans to establish new collaboration through participation in projects and conducting mutual research activities.

EKA is experienced in Strategic Partnerships (4 successfully implemented KA202 and KA203 projects in 2015-2020). Now, EKA is ready to submit own project proposals and perform also a coordinator’s role. Capacity-building projects is a new field for EKA (1st project started in 2019), but considering our intention is to expand the network outside Europe, it is a great opportunity to find new partners and establish a sustainable collaboration.

EKAs intention is to establish cooperation not only with HEIs, but also with professional organisations and networks. In 2019 EKA started active communication process with DLearn (European Digital Learning Network) and with their support new project proposals were submitted (within the programme “Erasmus+ Knowledge Alliance” and “Strategic Partnerships”).

EXPECTED IMPACT FROM PARTICIPATION IN ERASMUS+ PROGRAMME

Participation in Erasmus programme will help to provide students and staff with the opportunity to master their skills demanded internationally, thus enhancing their competitiveness in Latvia and abroad, by promoting their participation in international mobility, as well as by maintaining a multicultural environment at EKA. Studying abroad and getting benefits from “Internationalization at home” is a pre-requisite to improve language skills and acquire new knowledge about European culture and its diversity (priorities of the European Education Area by 2025).

EKA participation in the Programme will contribute to modernizing of EKA through collecting new teaching experience and acquiring knowledge about innovative teaching methods from foreign partners. In the result, EKA can provide opportunities for students to acquire advanced transversal skills and key competencies to prepare them from highly competitive multicultural job environment.

Erasmus digitalization will encourage faster and qualitative digital transformation of EKA. Digitalization of Erasmus procedures and EKA provided flexible study forms will create an environment adapted for participants from disadvantaged groups (people with disabilities or from lower social-economic backgrounds), that is also a priority of the European Education Area by 2025.

STUDENTI studiju mobilitāte

Konkurss Erasmus+ studiju un prakses mobilitātēm pavasara semestrī 2024/25

GALVENĀ INFORMĀCIJA

NOSACĪJUMI

 • Studiju mobilitātes laikā studentam jābūt vismaz otrā kursa studentam (maģistrantūras studenti programmā var piedalīties, sākot ar pirmo studiju gadu);
 • Studentiem nedrīkst būt studiju parādu un/vai nenokārtotu finanšu saistību ar Ekonomikas un kultūras augstskolu;
 • Ārzemju Universitātei ir jābūt noslēgtam līgumam ar EKA (sk. Ekonomikas un kultūras augstskolas Erasmus+ sadarbības partneri);


ILGUMS

Studiju mobilitāte var ilgt no 3 mēnešiem (jeb viens akadēmiskais kurss, jeb trimestris) līdz vienam studiju semestrim (5-6 mēneši).

Viens un  tas pats  students  var  piedalīties  vairākos mobilitātes  periodos,  kas  kopumā  nepārsniedz 12 mēnešus vienā studiju ciklā, neatkarīgi no mobilitātes  pasākumu skaita un veida.

 • pirmajā studiju  ciklā  (bakalaura  vai  līdzvērtīgs  grāds),  ieskaitot  īso  ciklu  (EQF5.  un 6.līmenis);
 • otrajā studiju ciklā (maģistra vai līdzvērtīgs grāds—EQF7.līmenis);
 • trešajā ciklā, kas ir doktora grāda kandidāta cikls (doktora grāda līmenis vai EQF8.līmenis).

Konkurss Erasmus+ mobilitātēm notiek divas reizes gadā: oktobrī – mobilitātem pavasara semestrī un martā – mobilitātem rudens semestrī.

Uzņemošajā valstī pavadītā ERASMUS+ perioda akadēmisko atzīšanu nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS). 1 Latvijas kredītpunkts ir 1.5 ECTS, t.i. 40 studenta darba stundas. Studenta vidējā mācību gada slodze ir 40 kredītpunktu jeb 60 ECTS. 1 semestrī – 20 kredītpunktu jeb 30 ECTS.

Par mācībām studentam partneraugstskolā nav jāmaksā, bet šajā laika periodā ir jāmaksā līgumā noteiktā studiju maksa Ekonomikas un kultūras augstskolai.

Studentiem jāatceras, ka semestrī studiju darbi ir jākārto uz vietas pirms vai pēc atgriešanās, bet bez papildus samaksas.

 

Stipendiju likmes Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra. Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar studiju periodu ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Atsevišķa piemaksa paredzēta dalībniekiem ar ierobežotām iespējām, kā arī iespējams piešķirt papildu finansējumu zaļas ceļošanas atbalstam (vienreizējs maksājums 50 EUR apmērā), lai nokļūtu mobilitātes valstī, izvēloties zaļo ceļošanas veidu– vilcienu, autobusu, personīgo automašīnu, kas dalīta ar vismaz vēl vienu mobilitātes dalībnieku.

 

ATLASES KRITĒRIJI:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri un studiju periodu;
 • Studenta svešvalodas zināšanas (vērtējums angļu valodas studiju kursā + pārrunas);
 • Studenta motivācija (motivācijas vēstule +pārrunas);
 • Studenta aktivitāte augstskolā;


MOBILITĀTES SOĻI

PIRMS MOBILITĀTES

Pieteikums:

Konkursa 1.kārtā tiks novērtēta pretendentu atbilstība konkursa kritērijiem un akadēmiskie sasniegumi. Uz 2.kārtu tiks izvirzīti pretendenti ar visaugstākajām vidējām atzīmēm. Konkursa 2.kārta - intervija angļu valodā.

Atlasīto kandidātu saraksts kopā ar pieteikuma anketām tiek nosūtīts Erasmus+ koordinatoram, kas tālāk nosūta studenta nomināciju izvēlētajai partneraugstskolai.

Svarīgi ir atcerēties, ka studenta nominācija vēl negarantē Erasmus+ studijas. Pēc nominācijas, studentam ir jāgaida e-pasta vēstule no partneraugstskolas koordinatora ar instrukciju par apmaiņas studentu pieteikšanās procedūru konkrētajā partneraugstskolā.

 

Pēc intervijas rezultātiem (ja Erasmus+ komisija ir apstiprinājusi Tavu dalību):


Lai piekļūtu platformām, lūdzu, izmantojiet savus akadēmiskos akreditācijas datus (eduGAIN) un unikālo e-pasta adresi ms00003@eka.edu.lv. Lai pieteiktos, neizmantojiet Gmail un citas alternatīvas iespējas. Jums ir jāpierakstās tikai ar MyAcademicID!


EKA e-pasts AcademicID:


Kā lietot EKA AcademicID:


Pirms mobilitātes sākuma Students un EKA paraksta finansējuma līgumus par Erasmus+ grantu studijām.

 

MOBILITĀTES LAIKĀ

Gadījumā, ja ir nepieciešams mainīt kādus no izvēlētājiem kursiem:

Ja jums jāveic izmaiņas OLA pēc tam, kad to ir parakstījušas visas puses, varat ielogoties un to izdarīt. Kad visas izmaiņas ir veiktas, dokumenti ir jāparaksta vēlreiz.


Jāņem vērā, ka dokumentam jābūt parakstītam gan no EKA puses, gan uzņemošai universitātei ne vēlāk, ka vienu mēnesi pēc mobilitātes perioda sākuma!

 

PĒC MOBILITĀTES

Dokumenti no saņemošās universitātes:

 • OLA (Online Learning Agreement);
 • Sekmju izraksts ar visiem priekšmetiem, nopelnītajiem kredītpunktiem un atzīmēm (priekšmetiem jābūt tādiem pašiem kā ir rakstīts Learning Agreement “Before the Mobilty” un “During the Moblity” daļā);
 • Perioda sertifikātu ar precīziem mobilitātes datumiem;

Datumiem jābūt vienādiem ar tiem, kas ir noradīti Finansējuma līgumos!

Pēc mobilitātes beigām dalībniekam jāiesniedz:

 • EU Survey atskaite (Vienu līdz divas dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no EK datu bāzes linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē);
 • Tavs Erasmus+ pieredzes stāsts ar fotogrāfijām Word formātā (apjoms ~ divas A4). Vadlīnijas Erasmus+ studiju mobilitātes veiksmes stāstu sagatavošanai


Uzzini vairāk no sava Erasmus+ koordinatora erasmus@eka.edu.lv, +371 24429068.

STUDENTI prakses mobilitāte

Konkurss Erasmus+ studiju un prakses mobilitātēm pavasara semestrī 2024/25

GALVENĀ INFORMĀCIJA

NOSACĪJUMI

 • Studiju mobilitātes laikā studentam jābūt vismaz otrā kursa studentam (maģistrantūras programmā var piedalīties, sākot ar pirmo studiju gadu);
 • Studentiem nedrīkst būt studiju parādu un/vai nenokārtotu finanšu saistību ar Ekonomikas un kultūras augstskolu;
 • Iespēju robežās studiju praksei ir jābūt iekļautai studiju programmā;
 • Uzņemošā organizācija var būt jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomas (izņemot ES institūcijas un aģentūras, Latvijas Republikas uzņēmumi, organizācijas);


ILGUMS

Studiju prakses periods – 2 – 12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc studenta studiju programmas beigšanas (Šī aktivitāte iekļauj arī asistentūras jaunajiem pedagogiem).

Viens un  tas  pats  students  var  piedalīties  vairākos mobilitātes  periodos,  kas  kopumā  nepārsniedz 12 mēnešus vienā studiju ciklā, neatkarīgi no mobilitātes pasākumu skaita un veida.

 • pirmajā studiju  ciklā  (bakalaura  vai  līdzvērtīgs  grāds),  ieskaitot  īso  ciklu  (EQF5.  un 6.līmenis);
 • otrajā studiju ciklā (maģistra vai līdzvērtīgs grāds—EQF7.līmenis);
 • trešajā ciklā, kas ir doktora grāda kandidāta cikls (doktora grāda līmenis vai EQF8.līmenis).

Nesenie augstskolas absolventi var stažēties Erasmus+ prakses mobilitātes ietvaros. Dalībai neseno absolventu prakses mobilitātē studentus atlasa EKA pēdējā studiju gadā, un viņiem ir jāīsteno un jāpabeidz stažēšanās ārvalstīs viena gada laikā pēc grāda iegūšanas.

Konkurss Erasmus+ mobilitātēm notiek divas reizes gadā: oktobrī – mobilitātem pavasara semestrī un martā – mobilitātem rudens semestrī.

 

Stipendiju likmes Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra. Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar studiju periodu ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Atsevišķa piemaksa paredzēta dalībniekiem ar ierobežotām iespējām, kā arī iespējams piešķirt papildu finansējumu zaļas ceļošanas atbalstam (vienreizējs maksājums 50 EUR apmērā), lai nokļūtu mobilitātes valstī, izvēloties zaļo ceļošanas veidu– vilcienu, autobusu, personīgo automašīnu, kas dalīta ar vismaz vēl vienu mobilitātes dalībnieku.

 

ATLASES KRITĒRIJI:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri un studiju periodu;
 • Studenta svešvalodas zināšanas (vērtējums angļu valodas studiju kursā + pārrunas);
 • Studenta motivācija (motivācijas vēstule +pārrunas);
 • Studenta aktivitāte augstskolā;


MOBILITĀTES SOĻI

PIRMS MOBILITĀTES

Pieteikums:

Konkursa 1.kārtā tiks novērtēta pretendentu atbilstība konkursa kritērijiem un akadēmiskie sasniegumi. Uz 2.kārtu tiks izvirzīti pretendenti ar visaugstākajām vidējām atzīmēm. Konkursa 2.kārta - intervija angļu valodā.

Atlasīto kandidātu saraksts kopā ar pieteikuma anketām tiek nosūtīts Erasmus+ koordinatoram, kas tālāk nosūta studenta nomināciju izvēlētajai partneraugstskolai.

Svarīgi ir atcerēties, ka studenta nominācija vēl negarantē Erasmus+ studijas. Pēc nominācijas, studentam ir jāgaida e-pasta vēstule no partneraugstskolas koordinatora ar instrukciju par apmaiņas studentu pieteikšanās procedūru konkrētajā partneraugstskolā.

 

Pēc intervijas rezultātiem (ja Erasmus+ komisija ir apstiprinājusi Tavu dalību):


Lai piekļūtu platformām, lūdzu, izmantojiet savus akadēmiskos akreditācijas datus (eduGAIN) un unikālo e-pasta adresi ms00003@eka.edu.lv. Lai pieteiktos, neizmantojiet Gmail un citas alternatīvas iespējas. Jums ir jāpierakstās tikai ar MyAcademicID!


EKA e-pasts AcademicID:


Kā lietot EKA AcademicID:


Pirms mobilitātes sākuma Students un EKA paraksta finansējuma līgumus par Erasmus+ grantu praksēm.


MOBILITĀTES LAIKĀ

Ja ir veiktas izmaiņas prakses ilgumā, uzdevumos vai rezultātos:

Jāņem vērā, ka dokumentam jābūt parakstītam gan no EKA puses, gan prakses vietai ne vēlāk, ka vienu mēnesi pēc mobilitātes perioda sākuma!

 

PĒC MOBILITĀTES

Dokumenti no saņemošās organizācijas:

Datumiem jābūt vienādiem ar tiem, kas ir noradīti Finansējuma līgumos!

 

Pēc mobilitātes dalībniekam jāiesniedz:

 • EU Survey atskaite (Vienu līdz divas dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no EK datu bāzes linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē).
 • Tavs Erasmus+ pieredzes stāsts ar fotogrāfijām Word formātā; Vadlīnijas Erasmus+ prakses mobilitātes veiksmes stāstu sagatavošanai


Vadlīnijas studentu prakses mobilitātei

Uzzini vairāk no sava Erasmus+ koordinatora erasmus@eka.edu.lv, +371 24429068

DOCĒTĀJI / DARBINIEKI

DOCETĀJI docēšanas mobilitāte

Akadēmiskā personāla mobilitāte – iespējas akadēmiskajam personālam vai uzaicinātajam personālam no uzņēmumiem vadīt nodarbības partneraugstskolā;

DARBINIEKI mācību mobilitāte

Personāla pieredzes apmaiņa – augstskolu personāla profesionālās pilnveides pasākumi (izņemot konferences) un darba vērošanas aktivitātes partneraugstskolā vai jebkurā citā atbilstošā institūcijā ārvalstīs;

ILGUMS

Mobilitātes ilgums: 2 dienas – 2 mēneši, neskaitot ceļa dienas.

Akadēmiskā personāla mobilitātē ir jānodrošina vismaz 8 akadēmiskās stundas 1 nedēļas laikā (vai jebkurā mazākā mobilitātes periodā).

MOBILITĀTES SOĻI

PIRMS MOBILITĀTES

Lai pieteiktos Erasmus+ docētāju/darbinieku mobilitātei ir jāaizpilda Pieteikuma anketa personālam.

Lai brauktu akadēmiskā personāla mobilitātē ir jāpārliecinās, ka EKA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar uzņemošo universitāti (sk. Ekonomikas un kultūras augstskolas Erasmus+ sadarbības partneri)!

Pēc pieteikuma apstiprināšanas, ir jāiesniedz EKAi apstiprinājuma vēstuli (oficiāla vēstule, vai apstiprinājuma e-pasts) no saņemošās universitātes/organizācijas ar precīziem mobilitātes datumiem;

Pirms mobilitātes, programmas dalībnieks, EKA un saņemoša universitāte/organizācija paraksta Mobility Agreement dokumentu Docēšanai vai Mācībām. Šis dokuments apraksta dalībnieka mobilitātesmērķi, tiesības un pienākumus, kā arī tas, kā tiks atzīts mācību/docēšanasperiods.

Pirms mobilitātes sākuma docētājs/darbinieks un EKA paraksta finansējuma līgumus par Erasmus+ grantu personāla mācību/docēšanasmobilitātem.

PĒC MOBILITĀTES

Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāiesniedz sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus:

 • ārvalstu augstskolas oficiālu apliecinājumu ( Certificate of Attendance ) par vizītes periodu (oriģinālu)
 • ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem, viesnīcas rēķinus utml.)
 • Erasmus+ docēšanas mobilitātes dalībnieka veiksmes stāsts
  Vadlīnijas Erasmus+ docēšanas mobilitātes veiksmes stāsta sagatavošanai
  Vadlīnijas Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsta sagatavošanai
 • EU Survey - vienu līdz divas dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no EK datu bāzes linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara piecu kalendāra dienu laikā pēc automātiskā E-pasta saņemšanas. Mobilitātes dalībniekam obligāti jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā pēc tās nosūtīšanas

Visos mobilitātes dalībnieka atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā).

 

ERASMUS projektu rezultāti

       2023. gads

2023. Erasmus+, KA131. Projekts 2023-1-LV01-KA131-HED-000122261

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2023.- 31.07.2025.

Projekta ietvaros tika plānotās 30 mobilitātes:

 • Studentu mobilitātes studijas (SMS) – 10
 • Studentu mobilitātes prakse (SMP) - 4
 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 8
 • Personāla profesionālā izejošā mobilitāte (STT) - 8

Projekta kvantitatīvie rādītāji: TBA


2023. Erasmus+ KA171. Projekts 2023-1-LV01-KA171-HED-000136587

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2023.- 31.07.2025.

Projekta ietvaros tika plānotās 16 mobilitātes:

 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 8
 • Docētāju ienākošā mobilitāte (STA) - 8

Projekta kvantitatīvie rādītāji: TBA

       2022. gads

2022. Erasmus+, KA131. Projekts 2022-1-LV01-KA131-HED-000053315

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2022.-31.07.2024.

Projekta ietvaros tika plānotās 24 mobilitātes:

 • Studentu mobilitātes studijas (SMS) – 10
 • Studentu mobilitātes prakse (SMP) - 4
 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 5
 • Personāla profesionālā izejošā mobilitāte (STT) - 5

Visi projekta kvantitatīvie rādītāji tika sasniegti, papildus tika īstenota studentu mobilitāte. Tika realizētas 14 studiju mobilitātes (t.sk.11 BIP mobilitātes), 1 prakses mobilitāte, 5 docēšanas, 5 darbinieku apmācību un personāla pilnveides mobilitātes.

       2021. gads

2021. Erasmus+, KA131. Projekts 2021-1-LV01-KA131-HED-000003060

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.-31.10.2023.

Projekta ietvaros tika plānotās 17 mobilitātes:

 • Studentu mobilitātes studijas (SMS) – 7
 • Studentu mobilitātes prakse (SMP) - 3
 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 4
 • Personāla profesionālā izejošā mobilitāte (STT) - 3

Visi projekta kvantitatīvie rādītāji tika sasniegti, papildus tika īstenota darbinieku apmācību un personāla pilnveides mobilitāte. Tika realizētas 18 mobilitātes: 5 studiju mobilitātes, 5 prakses mobilitātes, 4 docēšanas, 4 darbinieku apmācību un personāla pilnveides mobilitātes.

       2020. gads

2020. Erasmus+, KA103. Projekts 2020-1-LV01-KA103-077173

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020.-30.09.2022.

Projekta ietvaros tika plānotās 24 mobilitātes:

 • Studentu mobilitātes studijas (SMS) – 10
 • Studentu mobilitātes prakse (SMP) - 4
 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 5
 • Personāla profesionālā izejošā mobilitāte (STT) - 5

Visi projekta kvantitatīvie rādītāji tika sasniegti, papildus tika īstenota docētāju mobilitāte.


2020. Erasmus+ KA107. Projekts 2020-1-LV01-KA107-077246

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2020.-31.07.2023.

Projekta ietvaros tika plānotās 6 mobilitātes:

 • Docētāju izejošā mobilitāte (STA) - 2
 • Personāla profesionālā izejošā mobilitāte (STT) - 1
 • Docētāju ienākošā mobilitāte (STA) - 2
 • Personāla profesionālā ienākošā mobilitāte (STT) - 1

Sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā projekts īstenots daļēji – tika realizētas 2 virtuālās mobilitātes (1 izejošā, viena ienākošā), un 3 ienākošās mobilitātes (2 docētāju mobilitātes un 1 personāla profesionālā mobilitāte).

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.06.2024.

21.06. un 22.06. līdz 15.00. 24.06.SLĒGTS. 28.06. līdz 15.00. 29.06. SLĒGTS.

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums