Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNES KLUBS

EKA Zinātnes klubs (EKA Science Club) ar EKA rektores Oksanas Lentjušenkovas rīkojumu nodibināts 2020. gada 27. janvārī. Tas ir interešu klubs, kurā apvienojušies EKA docētāji. Par kluba prezidenti ir iecelta EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore, profesore Dr. Jeļena Titko, bet par prezidentes vietnieku - EKA docētājs, PhD. kandidāts Edgars Čerkovskis.

Dr.oec. Jeļena Titko PhD. candid. Edgars Čerkovskis

Rektores rīkojums par kluba izveidošanu

EKA Science Club statūti

Kluba darbības virzieni:

  • Sniegt ieguldījumu EKA pētniecības attīstībā
  • Attīstīt EKA prioritārus pētniecības virzienus
  • EKA organizēto zinātnisko pasākumu popularitātes paaugstināšana


Foto no dibināšanas pasākuma:

Kluba biedri

Dr. Tatjana TAMBOVCEVA, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, vairāk nekā 25 gadu pieredze lekcijās gan bakalaura, gan absolventu līmenī. Pētniecības intereses ir saistītas ar aprites ekonomiku, videi draudzīgu ražošanu un patēriņu; patērētāju uzvedības maiņu; korporatīvās sociālās un vides atbildību; ilgtspējīgu celtniecību, nekustamā īpašuma pārvaldību, projektu vadību un IKT izmantošanu daudzās jomās.

Dr Tambovceva ir publicējusi vairāk nekā 150 rakstus nacionālajos un starptautiskajos akadēmiskajos žurnālos. Viņa ir vairāku specializētu grāmatu un ziņojumu par vadību, ilgtspējīgu attīstību un projektu vadību autore, kā arī locekle un eksperte vairākās starptautiskās biedrībās, padomēs un fondos. Viņa ir zinātniskā žurnāla “Ekonomika un bizness” atbildīgā redaktore un Rīgas Tehniskās universitātes Civilās celtniecības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadības katedras vadītāja vietniece.

Dr. Jeļena TITKO, Ekonomikas un kultūras augstskolas profesore, kā arī ieņem EKA zinātnes un starptautiskās sadarbības prorektores amatu.

Latvijas Zinātnes padomes eksperte izglītības, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, vairāk nekā 60 zinātnisko darbu autore ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības un izglītības jomās; eksperte, kas pārstāv Latviju Eurydice pētījumā “Digitālā izglītība Eiropas skolā”. Žurnāla “Ekonomika un kultūra” galvenā redaktore un žurnāla “Bizness, vadība un izglītība” zinātniskās padomes locekle.

Dr.oec. Ilona Lejniece, zinātnisko publikāciju autore latviešu, krievu un angļu valodā par reputāciju un uzticamību, korporatīvo sociālo atbildību, intelektuālo kapitālu, patērētāju uzvedību, nodokļu politiku, nodokļu pārvaldību, nefinansiālu pārskatu sniegšanu, datu aizsardzību un digitālo kompetenci.

Profesionālā pieredze finanšu institūcijās un Latvijas Republikas parlamentā, konsultācijas nacionālajā ekonomikā un finansēs, nodokļu pārvaldībā, bijusi ceļu būves uzņēmuma finanšu direktore un valdes locekle. Pieredze valsts un lokālā budžeta analīzē un priekšlikumu analīzē, darbs ar normatīvo aktu datu bāzi un likumdošanas iniciatīvu izstrādi.

Dalība Latvijas Komercbanku asociācijas “Banku sociālās hartas” izstrādē (2015).

Kopš 2017. gada EKA docente, bet kopš 2018. gada - arī EKA Satversmes sapulces locekle. Dalība spēles “Latvijas budžets XXXX” organizēšanā EKA (2018, 2019). 2019. gadā nodibinājusi “Ilonas Lejnieces stipendiju mērķu sasniegšanai” EKA.

2020. gadā kļuvusi par EKA Zinātnes kluba biedri.

No 2020. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētniece. Doktrīnas “Latvijas valsts stratēģiskās attīstības nozīmīgākie kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti 21. gadsimtā: attīstības koncepcija līdz 2050. gadam” līdzautore.

Kopš 2020. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte Sociālajās zinātnēs.

Orchid autores ID: http://orcid.org/0000-0002-2963-087X
Scopus autores ID: 57207845481

Dr. Oksana LENTJUŠENKOVA, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore, ieņem arī rektora amatu. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā.

Dr. Lentjušenkovai ir vairāk nekā divdesmit gadu akadēmiska pieredze dažādās izglītības iestādēs (piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, Nacionālās aizsardzības akadēmijā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Alberta koledžā u.c). Šajos gados viņa ir strādājausi ar dažādām studentu grupām, ar atšķirīgu zināšanu līmeni un motivāciju studijām, izmantojot novatoriskas mācību metodes.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredze augstskolu vadībā. No 2006. līdz 2015. gadam bijusi Alberta koledžas direktore. 2011. gadā izstrādājusi unikālo e-mācību sistēmu Alberta koledžā, nodrošinot studentiem lekcijas, seminārus, vieslektorus tiešsaistē, un studentu mācīšanai izmantojot spēka metodiku. Šo sistēmu Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija apbalvojusi kā labāko IKT risinājumu izglītībai 2015. gadā.

Pētniecības intereses ir saistītas ar intelektuālā kapitāla pārvaldību, kvalitātes nodrošināšanu un stratēģisko vadību.
E-pasts: oksana@augstskola.lv

Dr. Inga Šīna, Ekonomikas un kultūras augstskoas profesore, maģistra studiju programmas "Biznesa vadība′ un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Mārketings"direktore.

Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; vairāk nekā 30 zinātnisko rakstu autore ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības, izglītības, korporatīvās sociālās un vides atbildības jomā; līdzautore divām grāmatām: “Vide un ekonomika” un “Zaļā ekonomika: politika un prakse Austrumeiropā”.

Dr. Šīna ir ES Eurydice projekta vadītāja. Projekts apkopo analītiskus ziņojumus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un aktuālajiem izglītības politikas jautājumiem. Zinātniskā žurnāla “Ekonomika un bizness” vadošā redaktore.


Mg.sc.soc. Edgars ČERKOVSKIS, pasniedzējs Ekonomikas un kultūras augstskolā; aktīvi darbojas arī EKA absolventu apvienībā. .

Viņš ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursus vairākās Latvijas augstskolās - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki un to pielietojumi, un daudzas citas. Edgars Čerkovskis ir vadījis kursus vairākiem Latvijas mēroga uzņēmumiem, tostarp akciju sabiedrībai "Latvijas Dzelzceļš", Nodarbinātības valsts aģentūrai, Finanšu ministrijai u.c..

Edgars ir lasījis arī lekcijas par digitalizācijas tēmām gandrīz visās Latvijas pašvaldībās. Pēdējo divu gadu laikā viņš ar tām ir apmācījis vairāk nekā 600 skolu direktorus visā Latvijā un izglītojis apmēram 5000 skolotāju dažādos ar digitalizāciju saistītos jautājumos. Publicējis rakstus par digitalizāciju un tās lomu izglītībā un ekonomikā populārākajos Latvijas medijos un regulāri uzstājies kā eksperts Latvijas televīzijā un radio..

Viņš ir vairāku digitālo rīku autors, piemēram, Virtuālās ekonomikas kabinets un vairākas simulācijas tiešsaistes spēles studentiem. Edgara Čerkovska izstrādātie digitālie materiāli, programmas un metodes joprojām tiek izmantotas lielākajos Latvijas mācību centros - Rīgas Tālmācības vidusskolā, Eiropas Tālmācības centrā, Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā un Eiropas Tālmācības vidusskolā.

Viens no svarīgākajiem darbiem ir Izglītības kvalitātes indeksa izstrāde un aprobācija Latvijas skolās, kā arī Virtuālās realitātes ieviešana trīs Latvijas skolās.

Kluba aktualitātes

29.08.2023. – EKA Zinātnes kluba tikšanās uzsākot jaunu 2023./2024. studiju gadu

Regulāras EKA Zinātnes kluba tikšanās jau kļuvušas par lolotu tradīciju EKA Augstskolā. Šoreiz tikšanās notika 2023. gada 29. augustā pirms oficiālā mācību gada sākuma. Dalībnieki – EKA akadēmiskais personāls un EKA Zinātniskās institūcijas pētnieki – ar prieku atkal satikās pēc vasaras pārtraukuma lai apspriestu  jaunus plānus. 2023./2024.studiju gadā Zinātniskā kluba biedrus  sagaidīs intensīva programma, tai skaitā starptautiskā personāla apmācības nedēļa (STW), Starptautiskā akadēmiskā nedēļa (IAW), etECH konference, dalība EKA Zinātniskās institūcijas pētniecības projektos un daudz kas cits. Mēs bijām priecīgi sveikt mūsu klubā jaunu biedru Dr. oec. Jevgēnija Dehtjare. Vakars noslēdzās patīkamā gaisotnē un iezīmēja sākumu daudzsološiem jauniem sadarbības pētījumiem.

13.04.2023. EKA Zinātnes klubā informē par IAW2023 un ETECH2023 organizatoriskajiem jautājumiem

2023. gada 13. aprīlī EKA Zinātnes klubs pulcējās, lai uzzinātu visu par jau pēc dažām dienām notiekošās Starptautiskās akadēmiskās nedēļas (IAW2023) un Starptautiskās zinātniskās konferences Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2023) organizatoriskajiem jautājumiem. Par tiem klātesošos, kuri aktīvi piedalīsies visās aktivitātēs, informēja kluba prezidente, EKA Zinātņu prorektore prof. Jeļena Titko.

Sapulces noslēgumā tika apsveikti pētnieki, kuri ievēlēti EKA asociēto profesoru akadēmiskajos amatos – Ekonomikas un kultūras augstskolas docētāji PhD Marina Kamenecka-Usova un Dr.psyh. Kristīne Užule.

     

28.02.2023. EKA Zinātnes kluba biedri apspriež nākamās aktivitātes

2023. gada 28. februārī norisinājās Ekonomikas un kultūras augstskolas Zinātnes kluba biedru sapulce, lai atskatītos līdz šim paveiktajā un apspriestu turpmākās pētniecības aktivitātes.

Vispirms Zinātnes kluba prezidente, EKA Zinātņu prorektore prof. Jeļena Titko klātesošos iepazīstināja ar tuvojošās International Academic Week 2023 un ETECH2023 konferences programmu un aktivitātēm. Tāpat Zinātnes kluba biedri tika informēti par EKA Zinātniskās institūcijas attīstību un darāmo saistībā ar 2025. gadā gaidāmo zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu. Turpinājumā pētniekiem tika sniegtas rekomendācijas publikāciju veidošanai starptautiski recenzējamos žurnālos.

Sapulces noslēgumā tika apsveikti jaunuzņemtie kluba biedri – pētnieki Oļegs Ņikadimovs un Nataļja Cudečka-Puriņa, EKA asociētās profesores akadēmisko amatu ieguvusī Dr.iur. Karina Zalcmane, kā arī EKA labākie pētnieki – EKA profesore Dr. Velga Vēvere un EKA docente Dr. Kristīne Užule.

19.12.2020. EKA Zinātnes klubā apspriež darbības prioritātes, uzņem jaunus biedrus un prezentē grāmatas

19.12.2020. tiešsaistē notika EKA Zinātnes kluba tikšanās, kuras laikā tika apspriestas darbības prioritātes pētniecības attīstībai, uzņemti jauni biedri, par sasniegumiem pētniecībā apbalvoti izcilākie kluba biedri, kā arī prezentētas divas grāmatas, kuru autori ir EKA mācībspēki.

Virtuālajā sapulcē piedalījās EKA Rektore Oksana Lentjušenkova, kā arī EKA docētāji – esošie un potenciālie kluba biedri.

Klubā tika uzņemti jauni biedri – EKA  asociētā profesore Larisa Turuševa, RTU profesore un EKA viesdocētāja Tatjana Tambovceva, kā arī EKA docentes Jeļena Budanceva, Ilona Lejniece un Nataļja Verina.

EKA Zinātnes kluba prezidente, EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore Jeļena Titko tikšanās dalībniekiem atgādināja par EKA Zinātnes stratēģijas (ZRDAS2020) prioritātēm un pastāstīja par nākotnes plāniem pētniecības attīstībai.

Zinātnes kluba sapulcē tika prezentētas divas mācību grāmatas – “Introduction to Circular Economy” (autori: T. Tambovceva, J. Titko) un “Business Ethics and Corporate Social Responsibility” (autori: V. Vēvere, A. Svirina).

Sapulces noslēgumā tika nosaukti un apbalvoti 2019./2020. gada  EKA izcilākie pētnieki. Šis goda nosaukums tika piešķirts:

Vadības virzienā – EKA profesorei Velgai Vēverei;

Ekonomikas virzienā – EKA docentei Aijai Sannikovai;

Tiesību virzienā – EKA docentei Karinai Zalcmanei;

IT virzienā – EKA docentam Mārcim Pinnim;

Tulkošanas virzienā – EKA asociētai profesorei Larisai Turuševai.

Tāpat pateicības saņēma EKA darbinieki, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu un atbalstu augstskolas zinātniskajai darbībai, kā arī mācībspēki, kuri snieguši vislielāko atbalstu pētniecībā EKA studentiem un starptautiskās programmas Erasmus+ attīstībā.

 

 

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.06.2024.

21.06. un 22.06. līdz 15.00. 24.06.SLĒGTS. 28.06. līdz 15.00. 29.06. SLĒGTS.

EIT AII INICIATĪVAS POSMA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

07.06.2024.

EIT AII (EIT HEI Initiative) iniciatīvas izmēģinājuma posma noslēguma pasākums notika Briselē 2024. g. no 3. līdz 4.jūnijam, un tajā piedalījās EKA augstskola projekta "Building Forward Better’ Ecosystems...

SP VALDES VĒLĒŠANAS

04.06.2024.

EKA SP Valdes vēlēšanas 2024/2025. Šogad EKA SP valde ir paveikusi ievērojamu darbu, organizējot visdažādākos pasākumus, notikumus un aktivitātes, kas ir veicinājuši mūsu studentu...

EUMMAS A2S

28.05.2024.

No 22. līdz 24. maijam 2024. gadā EKA Augstskola kā Eiropas Mārketinga un Menedžmenta asociācijas (EUMMAS) dalībnieks pirmo reizi piedalījās EUMMAS A2S konferencē par Globālo Sociālo un Tehnoloģisko Attīstību...

“INVENTIO” 2024

13.05.2024.

Tas brīdis ir klāt, “Inventio” jau pavisam drīz!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Šī nav parasta konference vien, šis būs tavs piedzīvojums Ekonomikas un kultūras augstskolā!. Pavasara...

SP JAUNĀ IDENTITĀTE

09.05.2024.

Studējošo pašpārvalde maina savu identitāti!. Pasākums aizvadīts jaukā gaisotnē, kur ne tikai pašreizējā valde, bet arī vecbiedri un goda biedri dalījās ar saviem stāstiem par viņu...

LSUA KOPSAPULCE

05.04.2024.

Iedvesmojam un iedvesmojamies no citiem!. #teirsdtudet #ekaiedvesmo. Piektdien, 26. martā, pie mums viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA). Kopsapulces laikā asociācijas biedri...

LELDE KOVAĻOVA EKA!

27.03.2024.

Ielūkojies aizkulisēs ar latviešu rakstnieci un kino producenti - Leldi Kovaļovu, kas piedāvās īpašu iespēju iepazīties ar viņas aizraujošo, radošo darbību! . Datums: 2. aprīlis....

EUMMAS A2S

26.03.2024.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability, Bucharest 2024, Romania. We are pleased to announce that our institution, as a member of the EUMMAS Academic Consortium,...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums