Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDIJU MAKSA

Studiju maksa, reģistrējoties studijām EKA 2018./2019. ak./g.

Par studijām iespējams maksāt:

  • 1 daļā - par visu gadu
  • 2 daļās - pa semestriem
  • 10 daļās (gada studiju maksa palielinās par 10%)

 

Nolikums par EKA studējošo studiju samaksu u.c. maksājumiem

Atlaides

Studiju kredīti

Zaļā lapa: EKA studējošā ar grantu atskaite

 

Studiju maksa norādīta EUR vienam semestrim un stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju ilgums 2 - 2,5 gadi
Studiju programma Pilna laika Nepilna laika e-studijas
Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika 630 570 -
Radošais mārketings un pārdošanas vadība 630 570 -
Izklaides un atpūtas industrijas vadība 630 570 -

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju ilgums 3 – 4 gadi
Studiju programma Pilna laika Nepilna laika e-studijas
Vadības zinības LV 780 720 720
Vadības zinības ENG 1050 - -
Vadības zinības RU 975 - -

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas
Studiju ilgums 4 – 4,5 gadi
Studiju programma Pilna laika Nepilna laika e-studijas
Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība LV 780 720 720
Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība RU 975 - -
Grāmatvedība un audits 780 720 -
Tulkošana 840 780 -
Interjera dizains 840 780 -
Kultūras vadība 840 780 -

Informācijas tehnoloģijas

840 780 780

Datorspēļu dizains un grafika

840 780 -

Starptautiskās komercdarbības tiesības

840 780 780

 

Maģistra studiju programmas
Studiju ilgums 1.3 – 2,5 gadi
Studiju programma Pilna laika Nepilna laika e-studijas
Biznesa vadība MBA LV 900 - -
Biznesa vadība MBA ENG 1100 - -
Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments - 850 -

Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

"Ekonomikas un kultūras augstskola" SIA
Lomonosova 1/5, Rīga, LV-1019
Vienotais reģ. Nr. LV40003402986

A/S Citadeles banka
LV54PARX0000350971017
PARXLV22

vai

A/S Swedbank
LV74HABA0551013361890
HABALV22

 

Pārskaitījumā jānorāda:

STUDĒJOŠĀ VĀRDS;

UZVĀRDS;

PERSONAS KODS;

STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS UN STUDIJU SEMESTRIS par kuru veikts maksājums.

 

Uzdot jautājumu