Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2017.g. 26.-28. aprīlī, Rīga, Latvija

Cienījamie dalībnieki un viesi - paldies par Jūsu atbalstu un aktīvu līdzdalību visos konferences pasākumos!

Šogad mēs esam priecīgi ieviest mūsu ikgadējās starptautiski zinātniskās konferences jaunu nosaukumu un logo –  “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH)”! Tāpat ar prieku iepazīstinām ar mūsu jauno partneri - Ekonomikas universitātes Vadības fakultāte Katovicē!

Šogad mums ir gods uzņemt viesus no ASV, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Kazahstānas, Slovākijas, Itālijas, Izraēlas un Bangladešas.

Uz tikšanos 2018.gadā!

Ar cieņu,
Organizatoru komiteja

KONFERENCES 1. DIENA

Konferences atklāšanas ceremonija notika Ekonomikas un kultūras augstskolā, Lomonosova ielā 1/5, Rīgā.

Plenārās sesijas prezentācijas:

Maiks Levens, Rektors un mārketinga profesors / Volšas koledža (ASV), ar prezentāciju  Emerging Trends in Brand Marketing

Anna Svirina, Profesore vērtspapīru un finanšu inženierijas departamentā / TISBI vadības universitāte (Krievija) ar prezentāciju Emerging Trends in Supply Chain Management

KONFERENCES 2. DIENA

Konferences 2. diena bija veltīta starptautiskajai diskusijai "Finanšu pratības jautājumi Baltijas valstīs", ko organizēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Prezentācijas:

Jeļena Titko, Zinātņu un starptautiskās sadarbības prorektore (EKA, Latvija) ar prezentāciju  Financial Literacy - Global Perspective. Involved Parties in Latvia

Ieva Upleja, Finanšu pratības stratēģijas ieviešanas darba grupas vadītāja (FKTK, Latvija) ar prezentāciju Conclusions after the OECD INFE International Survey 2016: The Baltics in context of the OECD countries

Leonore Riitsalu, Finanšu pratības pētniece un patērētāju uzvedības lektore (Igaunija, Igaunijas biznesa skola) ar prezentāciju Comparison of knowledge and behaviour in managing personal finances in Estonia, Latvia, Finland and Norway

KONFERENCES PROGRAMMA

KONFERENCES TĒŽU KOPSAVILKUMI

KONFERENCES GALERIJA

IEPRIEKŠĒJO GADU KONFERENCES

2016.gads - Starptautiskā zinātniskā konference 21.gadsimta izaicinājumi ekonomikai un kultūrai
2015. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pēctecība
2014. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Pārmaiņas un iespējas: pētot sasaisti starp teoriju un praksi
2013. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Zināšanas, izglītība un pārmaiņu vadība biznesā un kultūrā
2012. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Inovatīvi un radoši risinājumi uzņēmējdarbībā un kultūrā
2011. gads - Starptautiskā zinātniskā konference Uzņēmējdarbības un kultūras ilgspējīgas attīstības vadība

Uzdot jautājumu