Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNES KLUBS

EKA Zinātnes klubs (EKA Science Club) ar EKA rektores Oksanas Lentjušenkovas rīkojumu nodibināts 2020. gada 27. janvārī. Tas ir interešu klubs, kurā apvienojušies EKA docētāji. Par kluba prezidenti ir iecelta EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore, profesore Dr. Jeļena Titko, bet par prezidentes vietnieku - EKA docētājs, PhD. kandidāts Edgars Čerkovskis.

Dr.oec. Jeļena Titko PhD. candid. Edgars Čerkovskis

Rektores rīkojums par kluba izveidošanu

EKA Science Club statūti

Kluba darbības virzieni:

  • Sniegt ieguldījumu EKA pētniecības attīstībā
  • Attīstīt EKA prioritārus pētniecības virzienus
  • EKA organizēto zinātnisko pasākumu popularitātes paaugstināšana


Foto no dibināšanas pasākuma:

Kluba biedri

Dr. Tatjana TAMBOVCEVA, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, vairāk nekā 25 gadu pieredze lekcijās gan bakalaura, gan absolventu līmenī. Pētniecības intereses ir saistītas ar aprites ekonomiku, videi draudzīgu ražošanu un patēriņu; patērētāju uzvedības maiņu; korporatīvās sociālās un vides atbildību; ilgtspējīgu celtniecību, nekustamā īpašuma pārvaldību, projektu vadību un IKT izmantošanu daudzās jomās.

Dr Tambovceva ir publicējusi vairāk nekā 150 rakstus nacionālajos un starptautiskajos akadēmiskajos žurnālos. Viņa ir vairāku specializētu grāmatu un ziņojumu par vadību, ilgtspējīgu attīstību un projektu vadību autore, kā arī locekle un eksperte vairākās starptautiskās biedrībās, padomēs un fondos. Viņa ir zinātniskā žurnāla “Ekonomika un bizness” atbildīgā redaktore un Rīgas Tehniskās universitātes Civilās celtniecības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadības katedras vadītāja vietniece.

Dr. Jeļena TITKO, Ekonomikas un kultūras augstskolas profesore, kā arī ieņem EKA zinātnes un starptautiskās sadarbības prorektores amatu.

Latvijas Zinātnes padomes eksperte izglītības, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, vairāk nekā 60 zinātnisko darbu autore ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības un izglītības jomās; eksperte, kas pārstāv Latviju Eurydice pētījumā “Digitālā izglītība Eiropas skolā”. Žurnāla “Ekonomika un kultūra” galvenā redaktore un žurnāla “Bizness, vadība un izglītība” zinātniskās padomes locekle.

Dr.oec. Ilona Lejniece, zinātnisko publikāciju autore latviešu, krievu un angļu valodā par reputāciju un uzticamību, korporatīvo sociālo atbildību, intelektuālo kapitālu, patērētāju uzvedību, nodokļu politiku, nodokļu pārvaldību, nefinansiālu pārskatu sniegšanu, datu aizsardzību un digitālo kompetenci.

Profesionālā pieredze finanšu institūcijās un Latvijas Republikas parlamentā, konsultācijas nacionālajā ekonomikā un finansēs, nodokļu pārvaldībā, bijusi ceļu būves uzņēmuma finanšu direktore un valdes locekle. Pieredze valsts un lokālā budžeta analīzē un priekšlikumu analīzē, darbs ar normatīvo aktu datu bāzi un likumdošanas iniciatīvu izstrādi.

Dalība Latvijas Komercbanku asociācijas “Banku sociālās hartas” izstrādē (2015).

Kopš 2017. gada EKA docente, bet kopš 2018. gada - arī EKA Satversmes sapulces locekle. Dalība spēles “Latvijas budžets XXXX” organizēšanā EKA (2018, 2019). 2019. gadā nodibinājusi “Ilonas Lejnieces stipendiju mērķu sasniegšanai” EKA.

2020. gadā kļuvusi par EKA Zinātnes kluba biedri.

No 2020. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētniece. Doktrīnas “Latvijas valsts stratēģiskās attīstības nozīmīgākie kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti 21. gadsimtā: attīstības koncepcija līdz 2050. gadam” līdzautore.

Kopš 2020. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte Sociālajās zinātnēs.

Orchid autores ID: http://orcid.org/0000-0002-2963-087X
Scopus autores ID: 57207845481

Dr. Oksana LENTJUŠENKOVA, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore, ieņem arī rektora amatu. Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā.

Dr. Lentjušenkovai ir vairāk nekā divdesmit gadu akadēmiska pieredze dažādās izglītības iestādēs (piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, Nacionālās aizsardzības akadēmijā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Alberta koledžā u.c). Šajos gados viņa ir strādājausi ar dažādām studentu grupām, ar atšķirīgu zināšanu līmeni un motivāciju studijām, izmantojot novatoriskas mācību metodes.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredze augstskolu vadībā. No 2006. līdz 2015. gadam bijusi Alberta koledžas direktore. 2011. gadā izstrādājusi unikālo e-mācību sistēmu Alberta koledžā, nodrošinot studentiem lekcijas, seminārus, vieslektorus tiešsaistē, un studentu mācīšanai izmantojot spēka metodiku. Šo sistēmu Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija apbalvojusi kā labāko IKT risinājumu izglītībai 2015. gadā.

Pētniecības intereses ir saistītas ar intelektuālā kapitāla pārvaldību, kvalitātes nodrošināšanu un stratēģisko vadību.
E-pasts: oksana@augstskola.lv

Dr. Inga Šīna, Ekonomikas un kultūras augstskoas profesore, maģistra studiju programmas "Biznesa vadība′ un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Mārketings"direktore.

Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; vairāk nekā 30 zinātnisko rakstu autore ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības, izglītības, korporatīvās sociālās un vides atbildības jomā; līdzautore divām grāmatām: “Vide un ekonomika” un “Zaļā ekonomika: politika un prakse Austrumeiropā”.

Dr. Šīna ir ES Eurydice projekta vadītāja. Projekts apkopo analītiskus ziņojumus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un aktuālajiem izglītības politikas jautājumiem. Zinātniskā žurnāla “Ekonomika un bizness” vadošā redaktore.


Mg.sc.soc. Edgars ČERKOVSKIS, pasniedzējs Ekonomikas un kultūras augstskolā; aktīvi darbojas arī EKA absolventu apvienībā. .

Viņš ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursus vairākās Latvijas augstskolās - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki un to pielietojumi, un daudzas citas. Edgars Čerkovskis ir vadījis kursus vairākiem Latvijas mēroga uzņēmumiem, tostarp akciju sabiedrībai "Latvijas Dzelzceļš", Nodarbinātības valsts aģentūrai, Finanšu ministrijai u.c..

Edgars ir lasījis arī lekcijas par digitalizācijas tēmām gandrīz visās Latvijas pašvaldībās. Pēdējo divu gadu laikā viņš ar tām ir apmācījis vairāk nekā 600 skolu direktorus visā Latvijā un izglītojis apmēram 5000 skolotāju dažādos ar digitalizāciju saistītos jautājumos. Publicējis rakstus par digitalizāciju un tās lomu izglītībā un ekonomikā populārākajos Latvijas medijos un regulāri uzstājies kā eksperts Latvijas televīzijā un radio..

Viņš ir vairāku digitālo rīku autors, piemēram, Virtuālās ekonomikas kabinets un vairākas simulācijas tiešsaistes spēles studentiem. Edgara Čerkovska izstrādātie digitālie materiāli, programmas un metodes joprojām tiek izmantotas lielākajos Latvijas mācību centros - Rīgas Tālmācības vidusskolā, Eiropas Tālmācības centrā, Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā un Eiropas Tālmācības vidusskolā.

Viens no svarīgākajiem darbiem ir Izglītības kvalitātes indeksa izstrāde un aprobācija Latvijas skolās, kā arī Virtuālās realitātes ieviešana trīs Latvijas skolās.

Kluba aktualitātes

19.12.2020. EKA Zinātnes klubā apspriež darbības prioritātes, uzņem jaunus biedrus un prezentē grāmatas

19.12.2020. tiešsaistē notika EKA Zinātnes kluba tikšanās, kuras laikā tika apspriestas darbības prioritātes pētniecības attīstībai, uzņemti jauni biedri, par sasniegumiem pētniecībā apbalvoti izcilākie kluba biedri, kā arī prezentētas divas grāmatas, kuru autori ir EKA mācībspēki.

Virtuālajā sapulcē piedalījās EKA Rektore Oksana Lentjušenkova, kā arī EKA docētāji – esošie un potenciālie kluba biedri.

Klubā tika uzņemti jauni biedri – EKA  asociētā profesore Larisa Turuševa, RTU profesore un EKA viesdocētāja Tatjana Tambovceva, kā arī EKA docentes Jeļena Budanceva, Ilona Lejniece un Nataļja Verina.

EKA Zinātnes kluba prezidente, EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore Jeļena Titko tikšanās dalībniekiem atgādināja par EKA Zinātnes stratēģijas (ZRDAS2020) prioritātēm un pastāstīja par nākotnes plāniem pētniecības attīstībai.

Zinātnes kluba sapulcē tika prezentētas divas mācību grāmatas – “Introduction to Circular Economy” (autori: T. Tambovceva, J. Titko) un “Business Ethics and Corporate Social Responsibility” (autori: V. Vēvere, A. Svirina).

Sapulces noslēgumā tika nosaukti un apbalvoti 2019./2020. gada  EKA izcilākie pētnieki. Šis goda nosaukums tika piešķirts:

Vadības virzienā – EKA profesorei Velgai Vēverei;

Ekonomikas virzienā – EKA docentei Aijai Sannikovai;

Tiesību virzienā – EKA docentei Karinai Zalcmanei;

IT virzienā – EKA docentam Mārcim Pinnim;

Tulkošanas virzienā – EKA asociētai profesorei Larisai Turuševai.

     

Tāpat pateicības saņēma EKA darbinieki, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu un atbalstu augstskolas zinātniskajai darbībai, kā arī mācībspēki, kuri snieguši vislielāko atbalstu pētniecībā EKA studentiem un starptautiskās programmas Erasmus+ attīstībā.

 

 

STIPENDIJA “STUDĒTGODS”

01.02.2023.

Līdz 20. februārim 1. un 2. kursā studējošie var pieteikties stipendijai “Studētgods” . Līdz 20. februārim studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības...

AICINA FORTIUS

30.01.2023.

EKA kamerkoris FORTIUS aicina pievienoties jaunus dziedātājus!. Koru pārbaudes skate jau 25. martā!. 150 gadu Dziesmu un deju svētki jau vasarā!. Jo īpaši tiek gaidīti kungi.. . Mēģinājumi notiek...

1000 JAUNI DATORVĪRUSI

27.01.2023.

Aptuveni 1000 jauni datorvīrusi minūtē – kā aizsargāt savus datus?. Daudziem lietotājiem šķiet – ja jau viņi neapmeklē nepazīstamas tīmekļa vietnes un vienreiz ir uzinstalējuši...

GLOBAL GAME JAM 2023

25.01.2023.

Spēļu izstrādes pasākumā “Global Game Jam Latvia” aicina apgūt jaunas prasmes. Jau pavisam drīz, pēc diviem gadiem tiešsaistē, "Global Game Jam Riga" notiks klātienē! Šogad...

PAR MINIMĀLO ALGU LATVIJĀ

23.01.2023.

Kāpēc minimālajai algai Latvijā ir jābūt vienā līmenī ar neapliekamo minimumu?. To portālā Dienas Bizness skaidro Vita Zarina, Dr.oec., Ekonomikas un kultūras augstskolas profesore, studiju...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

ZIEMAS IZLAIDUMS 2023

23.01.2023.

EKA Ziemas izlaidums 2023 notiks 10. februārī. EKA Ziemas izlaidums norisināsies 2023. gada 10. februārī plkst. 17.00 kinoteātrī SPLENDID PALACE (Elizabetes ielā 61, Rīga)..  . Līdz ar to 10.02.2023....

IZDEVĪGĀKAIS VEIDS

18.01.2023.

Saules baterijas, granulas vai malka – kas izdevīgāks un dabai draudzīgāks? . Kāds siltumenerģijas veids patlaban ir izdevīgāks mājsaimniecībām un draudzīgāks videi? Un kuram no tiem pieder...

VĒRIENĪGS PROJEKTS

18.01.2023.

EKA turpina attīstīt starptautisko sadarbību. Svētdien 15. janvārī EKA Rektore Oksana Lentjušenkova Briselē parakstīja Mission Statement and Manifesto “Qn Alliance European University for...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums