Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA

Galvenais EKA internacionalizācijas mērķis ir uzlabot tās starptautisko konkurētspēju, veicinot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, stiprinot starptautisko sadarbību un nodrošinot tās ilgtspēju, iesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un atbalstot starptautisko studentu integrāciju augstskolā, tādējādi sekmējot augstskolas starptautisko reputāciju un nodrošinot augstas kvalitātes daudzkulturālu mācību vidi.

EKA internacionalizācijas vīzija: EKA ir starptautiski konkurētspējīga un atzīta, uz zinātnes pamatiem balstīta un uz inovācijām orientēta augstākās izglītības iestāde:

 • kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti starptautiski novērtēti un kvalificēti darbinieki;
 • kurā ir izveidota multikulturāla vide un kuras studējošie un docētāji ir konkurētspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū;
 • kurā regulāri notiek starptautiska mēroga zinātniski un radošie pasākumi;
 • kura aktīvi sadarbojas pētniecībā un studiju procesā ar citām augstskolām, institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārvalstīs.


2021. gadā tika izstrādāta EKA Internacionalizācijas un modernizācijas stratēģija 2021.-2023. gadam (IMS2023), kurā tika definēti EKA galvenie mērķi internacionalizācijā:

 • Uzlabot EKA studiju un pētniecības procesa kvalitāti, piesaistot starptautiski atzītus un kvalificētus docētājus un pētniekus zinātniskās un akadēmiskās darbības veikšanai.
 • Atbalstīt EKA personāla izcilību, sniedzot iespējas piedalīties starptautiskajā mobilitātē un iesaistot personālu starptautiskos pētniecības un radošos projektos.
 • Atbalstīt iecietību un daudzveidību auditorijās, uzturot EKA multikulturālo vidi un nodrošinot mācību iespējas, lai attīstītu valodu prasmes un starpkultūru komunikācijas prasmes studentu un personāla vidū.
 • Veicināt inovatīvu mācību metožu ieviešanu studiju procesā, lai attīstītu studentu radošumu, problēmu risināšanas prasmes, uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes un digitālo kompetenci.
 • Palielināt angļu valodā nodrošināto programmu skaitu un izstrādāt jaunu pētījumu programmas IKT, mākslas un sociālo zinātņu jomā.
 • Stiprināt esošo sadarbību un paplašināt to ar citām universitātēm, institūcijām un darba devējiem Eiropā, Āzijā, Āfrikā un Ziemeļamerikā pētniecības un radošās darbības jomā.
 • Palielināt EKA starptautisko atpazīstamību un paaugstināt tās reputācijas vērtību akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.


IMS2023 mērķi ir saskaņoti ar Erasmus+ programmas prioritātēm:

 • iekļaušana un daudzveidība
 • digitālā pārveide
 • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām.

STARPTAUTISKIE PROJEKTI

2022. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education” (BENEFIT)

2022. – 2024. gadā: EIT HEI Initiative ietvaros - projekts "Building Forward Better’ ecosystems - Harnessing the power of networked communities to scale-up and accelerate the impact of entrepreneurial universities – Network IQ Alliance"

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts „Development of a virtual learning space as a tool for developing students′ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19” (VILESA)

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Advancing circular economy in partner countries by development and implementation of Master programme "Waste management"” (UnWaste)

2019. – 2022. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Accelerating ICT students′ start-up development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula” (UXiship)

2017. – 2020. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Online Master Programme for Circular Economy” (CIRCECO)

2017. – 2018. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship” (SPIDE)

2017. – 2019. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach (InVent)

2017. – 2019. gadā:NordPlus Adult programmas ietvaros – projekts „Promoting E-Learning for Adults to Improve Quality and Availability of Life-Long Education

2015. – 2016. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts "Innovative Strategic Partnership for European Higher Education” (ISPEHE)

INTERNATONAL ACADEMIC WEEK (IAW)


On April 18-22, 2023, EKA University of Applied Sciences and Alberta College organizes an International Academic Week 2023!

EKA University of Applied Sciences in cooperation with Alberta College
invites academic staff from educational institutions to participate in
the International Academic Week (IAW2023), which will take place in Riga
on April 18-22, 2023.

International Academic Week is an academic event organized to encourage
internationalization of the study process at the EKA University of
Applied Sciences and Alberta College. It will be a great opportunity for
students to improve their ability to acquire knowledge and communicate
in the international environment.

Please, send IAW2023 application form to erasmus@eka.edu.lv

Contact information:
EKA Erasmus+ coordinator Marina Tihomirova erasmus@eka.edu.lv
IAW2023 coordinator, Prof. Jelena Titko jelena.titko@eka.edu.lv


PREVIOUS CONFERENCES

STAFF TRAINING WEEK (STW)

Ekonomikas un kultūras augstskolas organizētā Staff Training Week 2022 - „Training on Academic Writing and Research Methods" norisinājās Rīgā no 20. līdz 23. septembrim.

STW 2022 programme contained several workshops about research design, research paper structure and an application of research methods. Besides, participants intensively worked in groups on their own research ideas.

STW2022 agenda

Workshop “MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS METHOD TOPSIS”. Dr. Viktorija Skvarciany, Professor, VILNIUS TECH (Lithuania).

Lecture “APPLYING METHODS OF NATURAL SCIENCES IN BUSINESS RESEARCH”. Dr. Anna Svirina, Assistant Professor, EKA University of Applied Sciences (Latvia). Presentation

Lecture “DATA TYPES”. Dr. Jelena Titko, Professor, EKA University of Applied Sciences (Latvia). Presentation


STW2022 OUTCOMES

15 participants from Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, and Italy worked within research groups mentored by experienced researchers -  Dr. Jelena Titko and Dr. Anna Svirina from the EKA University of Applied Sciences (Latvia), Dr. Viktorija Skvarciany and Dr. Indre Lapinskaite from VILNIUS TECH (Lithuania).

STW2022 yielded four research idea to work on within the established groups of researchers:

 • BLOCKCHAIN AN CIRCULAR ECONOMY: A NEW ACONOMIC MODEL FOR ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (Tomas Pečiulis (Lithuania), Edgars Cerkovskis (Latvia), Stefano Mastrostefano (Italy)).
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN LATVIA (Vita Zariņa (Latvia), Inga Shina (Latvia), Anna Svirina (Latvia), Kristine Uzule (Latvia)
 • NAVIGATING THE “ERASMUS WATERS” OF INTERCULTURAL COMMUNICATION. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN LATVIA, POLAND AND THE CZECH REPUBLIC (Veronika Quinn Novotna (Czech Republic, Inese Rutka (Latvia), Lilit Zakoyan (Latvia), Zane Veidenberga (Latvia)
 • JOB CRAFTING INTERVENTION: FOSTERING ACADEMICS‘ ENGAGEMENT (Agnieszka Springer (Poland), Iwona Werner (Poland))
 • INDIVIDUAL AND INSTITUTIONAL BARRIERS PERCEIVED BY STAFF OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION (Natalja Verina (Latvia), Zanna Cernostana (Latvia), Harsh Chauchan (Latvia))


STW2022 foto galerija


Laipni lūdzam Rīgā uz STW2023!

STW koordinatore:
Jeļena Titko, EKA Zinātņu un starptautisko attiecību prorektore
e-mail: jelena.titko@eka.edu.lv
phone: (+371) 29192678.


STW ARHĪVS

KRĀSU NEDĒĻA

25.11.2022.

Izkrāsosim ikdienu ar krāsām drēgnajās ziemas dienās!. Noslēdzoties Ekonomikas un kultūras augstskolas “Laimes sezonai” 4. kursa “Producēšanas” studentes aicina izkrāsot...

D. GAŠPUITA VIESLEKCIJA

25.11.2022.

"SEB banka" ekonomists Dainis Gašpuitis vieslekcijā iepazīstinās ar aktualitātēm ekonomikā. 29.11., plkst. 14.10 , EKA 115. auditorijā ar lekciju par aktualitātēm ekonomikā viesosies "SEB banka"...

GARAGES STĀVS

24.11.2022.

“Garages” – vieta, kur tiekas radošas idejas un tehnoloģijas. Vai zini, kas kopīgs tādām kompānijām kā “Amazon”, “Apple”, “Google”, “Disney”...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

PROJEKTS AUTORADE

23.11.2022.

EKA uzsāk ESF projektu "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade". 2022. gada 26. oktobrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ekonomikas un kultūras augstskola” (EKA) un...

RAKSTS SPRINGER IZDEVUMĀ

21.11.2022.

EKA profesores Velgas Veveres zinātniskais raksts iekļauts prestižā izdevumā. Prestižās izdevniecības "Springer" grāmatā iekļauts EKA profesores, Dr.phil. Velga Vevere  zinātniskais raksts "Variācijas...

ALWAYS THE FIRST STĀVS

15.11.2022.

“Always the first” – aicinām iepazīt jaunās EKA ēkas 1. stāvu. Katrs svarīgs notikums un katrs panākums sākas ar pirmo soli, katra virsotne sākas ar pirmo pakāpienu, un nereti tieši...

AICINA UZŅĒMĒJUS

14.11.2022.

Studenti uzrunā uzņēmējus projektā “Uzdāvini Latvijai nākotni!”. Tuvojoties Latvijas valsts 104. dzimšanas dienai, Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti uzrunājuši uzņēmējus, aicinot vienoties...

A.MACKEVIČA VIESLEKCIJA

14.11.2022.

Visi aicināti uz vieslekciju “Labāk ar dzīvām zivīm pret straumi, nekā ...”. 15. novembrī plkst. 17.00 Otrās Laimes sezonas ietvaros visi interesenti aicināti uz uzņēmēja, tūrisma ziņu portāla...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums