Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA

EKA ir dinamiska augstskola, kas nepārtraukti seko līdzi izglītības novitātēm visā pasaulē, sadarbojoties ar dažādām ārvalstu augstskolām un organizācijām, lai saviem studentiem un pasniedzējiem piedāvātu iespēju gūt daudzpusīgu pieredzi, integrēties daudznacionālā vidē un nodrošinātu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū.

Aktīvākā starptautiskā sadarbība Ekonomikas un kultūras augstskolā notiek Erasmus+ programmas ietvaros (detalizētāku informāciju skat. sadaļā Erasmus+). Papildus Erasmus+ līgumiem EKA ir noslēgti līgumi par sadarbību kopīgos zinātniskos projektos, konferenču un semināru rīkošanā, pieredzes apmaiņā studiju virziena ietvaros ar vairākām ārvalstu augstskolām, piemēram:

EKA ir arī Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University Programme) dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk nekā 160 universitātes 14 Baltijas jūras reģiona valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai un demokrātijai.

SADARBĪBAS PARTNERI

Sadarbība ar Volšas koledžu (ASV)

EKA 2013. gada aprīlī noslēdza ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Volšas koledžu par studentu un docētāju apmaiņu, kopēju bakalaura un maģistra programmu veidošanu. Šāda sadarbība nodrošina studentiem veiksmīgu karjeru Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī labākajiem EKA studentiem iespēju iegūt otru augstākās izglītības diplomu Volšas koledžā. 2013. gada pavasara semestrī, ASV valdības vadošo speciālistu programmas ietvaros, EKA viesojās Volšas koledžas asociētais profesors, Mārketinga katedras vadītājs Maiks Levens (Mike Levens).

Studijas Volšas koledžā notiek gan klātienē, gan tālmācībā, plaši pielietojot tiešsaistes nodarbību iespējas. Programmu piedāvājums vērsts uz globālā biznesa pieprasījumu, attīstot līderības un efektīvas komunikācijas prasmes un sniedzot plašas zināšanas mārketingā, menedžmentā un finansēs. Volšas koledžas finanšu vadības programmas ir augstu novērtējuši ASV banku nozares profesionāļi.

Volšas koledža piedāvā 17 studiju programmas  - no bakalaura līdz doktora līmenim. Bakalaura programmās var apgūt finanšu vadību, menedžmentu, informācijas sistēmu drošību un vadību, auditu un mārketingu. Koledžā var iegūt gan akadēmisko, gan profesionālo maģistra grādu, kā arī doktora grādu.

EKA vairākkārt viesojās Volšas koledžas asociētais profesors Maiks Levens specializējas mārketinga jomā, pirms darba augstskolā strādājis par mārketinga vadītāju uzņēmumā "General Motors". Profesors EKA strādāja kā vieslektors, maģistrantūras studentiem docējot studiju kursu Pētnieciskā darba organizācija un akadēmiskais darbs, kā arī konsultējot programmas Tulkošana studentus bakalaura darba izstrādes jautājumos. Maiks Levens lasīja arī vairākas vieslekcijas par mārketinga un reklāmas jautājumiem.

Sadarbības līgums paredz arī sadarbību zinātnes jomā - kopīgu pētījumu, publikāciju, konferenču, semināru un studiju prakšu organizēšanā. Akadēmiskajā jomā sadarbība notiks mācību materiālu izstrādē un apmaiņā, kopīgu studiju programmu veidošanā, studentu un pasniedzēju apmaiņā.

Vairāk informācijas: Volšas koledža par sadarbību ar EKA The Wallstreet Journal par augstskolu sadarbību 

 

Sadarbība ar CAH Vilentum universitāti (Nīderlandē)

Ceturtā studiju gada laikā ekonomikas un vadības virziena programmu studentiem ir iespējams iegūt vēl vienu diplomu papildus EKA bakalaura grādam un kvalifikācijai – Nīderlandes profesionālās augstākās izglītības (Dutch ingenieur degree = Bachelor Honours) grādu. To piedāvā sadarbības līgums ar CAH Vilentum universitātes Almeres un Drontenas filiālēm.

Nīderlandes Lietišķo zinātņu universitāte CAH Vilentum

STARPTAUTISKIE PROJEKTI

ISPEHE

Ekonomikas un kultūras augstskola ir dalībniece projektā „Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā” (angliski - Innovative strategic partnership for European higher education, akronīms - ISPEHE), kuru vada projekta koordinators Integrētā biznesa institūts (Maķedonija) sadarbībā ar partneriem: Pavijas Universitāti (Itālija), Ļubļanas Universitāti (Slovēnija) un Rīgas Tehnisko Universitāti (Latvija).

Plašāka informācija pieejama projekta mājas lapā ISPEHE.org

 

Starptautiskā ISPEHE projekta dalībnieku tikšanās EKA

Turpinoties ISPEHE projekta realizācijai, Ekonomikas un kultūras augstskolā 2015.gada 10. un 11. jūnijā norisinājās divu dienu sanāksme par projekta 1. komponenta – mācību modeļu stratēģiskās integrācijas – izstrādi. Sanāksmē piedalījās visu piecu partneraugstskolu pārstāvji. Tikšanās laikā tika apspriesti projekta partneru austākās izglītības iestādēs veiktā pētījuma rezultāti un izdiskutēti secinājumi, izveidojot pamatu integrētā studiju programmas modeļa izstrādei, kas vērsts uz inovāciju virzītas kultūras un mācīšanās efektivitātes veicināšanu augstākās izglītības iestādēs.

Paralēli (10. un 11. jūnijā) Rīgas Tehniskajā Universitātē notika projekta partneru IT jomas ekspertu tikšanās par platformas biznesa izglītības integrācijai sabiedrībā (BEP) izveidi.

ISPEHE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.

INTERNATIONAL ACADEMIC WEEK (IAW)

The University College of Economics and Culture and Alberta College invite you to take part in the International Academic Week 2018 held on April 23-28, 2018.

International Academic Week is an academic event organized to encourage internationalization of the study process at the University College of Economics and Culture and Alberta College. It will be a great opportunity for students to improve their ability to acquire knowledge and to communicate in the international environment.

International Academic Week is aimed to promote the international collaboration between the University College of Economics and Culture, Alberta College and academic institutions from different countries. It is expected to be a great opportunity to establish partnership and find new friends in the academic environment.

We offer our guests to take part in several types of activities:

 • Guest lectures and seminars
 • Panel discussions
 • Social events

 

IAW 2018 programme – will be available later

Our quests can apply for Erasmus+ programmes “Staff Mobility for Teaching” and “Staff Mobility for Training”. Please, contact our Erasmus+ coordinator to get more information erasmus@eka.edu.lv

Within the period of IAW2017 activities take the opportunity to participate in the International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)” that will take place on April 23-28, 2018!

 

Looking forward to see you at EKA!

Contact information:
Jelena Titko   Jelena.titko@eka.edu.lv  +371 29192678
Elīna Grantiņa administracija@eka.edu.lv

STAFF TRAINING WEEK (STW)

Septembra pēdējā nedēļā, no 26.septembra līdz 29.septembrim, Ekonomikas un kultūras augstskolā norisinājās Staff Training Week 2017-„E-learning:Theory and Practice for Beginners” , kuru  organizējam kopā ar Alberta koledžu.  Staff Training Week jau kļuvusi par tradīciju, jo šis jau ir otrais gads, kad šāda veida pasākums notiek mūsu augstskolā.

Šogad  zināšanas papildināt ir ieradušies viesi no Lietuvas, Spānijas, Islandes un Ungārijas. Apmācību nedēļas laikā dalībnieki apgūs Moodle un Big Blue Button (BBB) platformas, kuras EKA un AK aktīvi izmanto studiju procesā. Ar plašāku pasākuma programmu varat iepazīties pielikumā.

 

Pasākuma programma

INSTITUTIONAL PRESENTATION.pptx

Bifrost-Kynning-vþe.pptx

RygaErasmus20170926N.pptx

KONFERENCES

Cienījamie kolēģi,

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža (Latvija), Walsh College (ASV) unFaculty of Management of the University of Economics in Katowice (Polija) ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)”!

Ielūgums

Norises vieta: Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova 1/5, Rīga, Latvija

Dalībnieki ir laipni lūgti piedalīties ar referātiem par jaunākajām tendencēm:

 • ekonomikā un finansēs
 • lietišķajā valodniecībā un tulkošanā
 • izglītībā un pedagoģijā
 • biznesa vadībā un mārketingā
 • kultūrā, radošajās industrijās un dizainā
 • vadībzinātnē un diplomātijā
 • starptautiskajās biznesa attiecībās un komerctiesībās
 • IKT risinājumos biznesam, ekonomikai un izglītībai

Reģistrācija (ar īso anotāciju) ir iespējama, izmantojot etECH sistēmu etech.eka.edu.lv

Anotācijas forma

Raksta forma

 

Svarīgi datumi:

Reģistrācija ar anotāciju (agra)             

Līdz 20. janvārim

Reģistrācija ar anotāciju (standarta)               

Līdz 20. februārim

Konferences dalības maksa (agra)                                

Līdz 20. februārim

Konferences dalības maksa (standarta)                                

Līdz 20. martam

Pilna raksta iesniegšana

Līdz 20.aprīlim

 

Publicēšanas iespējas:

Pieņemtās pētījuma anotācijas tiks publicētas konferences tēžu krājumā. Redkolēģijas pieņemtie zinātniskie raksti tiks publicēti Konferences rakstu krājumā.

Labākie raksti tiks virzīti publicēšanai zinātniskajā žurnālā „Economics and Culture” (ISSN 2255-7563; e-ISSN 2256-0173).Vairāk informācijas par žurnālu: https://www.degruyter.com/view/j/jec 

 

Konferences koordinatore: 

Jelena Titko jelena.titko@eka.edu.lv   +37129192678

Uzdot jautājumu