Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJA

Galvenais EKA internacionalizācijas mērķis ir uzlabot tās starptautisko konkurētspēju, veicinot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, stiprinot starptautisko sadarbību un nodrošinot tās ilgtspēju, iesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un atbalstot starptautisko studentu integrāciju augstskolā, tādējādi sekmējot augstskolas starptautisko reputāciju un nodrošinot augstas kvalitātes daudzkulturālu mācību vidi.

EKA internacionalizācijas vīzija: EKA ir starptautiski konkurētspējīga un atzīta, uz zinātnes pamatiem balstīta un uz inovācijām orientēta augstākās izglītības iestāde:

 • kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti starptautiski novērtēti un kvalificēti darbinieki;
 • kurā ir izveidota multikulturāla vide un kuras studējošie un docētāji ir konkurētspējīgi gan vietējā, gan ārvalstu darba tirgū;
 • kurā regulāri notiek starptautiska mēroga zinātniski un radošie pasākumi;
 • kura aktīvi sadarbojas pētniecībā un studiju procesā ar citām augstskolām, institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārvalstīs.


2021. gadā tika izstrādāta EKA Internacionalizācijas un modernizācijas stratēģija 2021.-2023. gadam (IMS2023), kurā tika definēti EKA galvenie mērķi internacionalizācijā:

 • Uzlabot EKA studiju un pētniecības procesa kvalitāti, piesaistot starptautiski atzītus un kvalificētus docētājus un pētniekus zinātniskās un akadēmiskās darbības veikšanai.
 • Atbalstīt EKA personāla izcilību, sniedzot iespējas piedalīties starptautiskajā mobilitātē un iesaistot personālu starptautiskos pētniecības un radošos projektos.
 • Atbalstīt iecietību un daudzveidību auditorijās, uzturot EKA multikulturālo vidi un nodrošinot mācību iespējas, lai attīstītu valodu prasmes un starpkultūru komunikācijas prasmes studentu un personāla vidū.
 • Veicināt inovatīvu mācību metožu ieviešanu studiju procesā, lai attīstītu studentu radošumu, problēmu risināšanas prasmes, uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes un digitālo kompetenci.
 • Palielināt angļu valodā nodrošināto programmu skaitu un izstrādāt jaunu pētījumu programmas IKT, mākslas un sociālo zinātņu jomā.
 • Stiprināt esošo sadarbību un paplašināt to ar citām universitātēm, institūcijām un darba devējiem Eiropā, Āzijā, Āfrikā un Ziemeļamerikā pētniecības un radošās darbības jomā.
 • Palielināt EKA starptautisko atpazīstamību un paaugstināt tās reputācijas vērtību akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.


IMS2023 mērķi ir saskaņoti ar Erasmus+ programmas prioritātēm:

 • iekļaušana un daudzveidība
 • digitālā pārveide
 • līdzdalība demokrātiskajā dzīvē
 • vide un cīņa pret klimata pārmaiņām.

STARPTAUTISKIE PROJEKTI

2022. –  2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Boosting Circular Economy Competences for STEM Teachers” (Circular STEM)

2022. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 programmas - Sadarbības partnerība ietvaros - projekts “Blended Learning and Evaluation Practices for Inclusive Digital Higher Education” (BENEFIT)

2022. – 2024. gadā: EIT HEI Initiative ietvaros - projekts "Building Forward Better’ ecosystems - Harnessing the power of networked communities to scale-up and accelerate the impact of entrepreneurial universities – Network IQ Alliance"

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts „Development of a virtual learning space as a tool for developing students′ critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in the context of COVID19” (VILESA)

2021. – 2024. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Advancing circular economy in partner countries by development and implementation of Master programme "Waste management"” (UnWaste)

2019. – 2022. gadā: Erasmus+ CBHE programmas ietvaros  - projekts „Accelerating ICT students′ start-up development competence via interdisciplinary modular courses in the HEI curricula” (UXiship)

2017. – 2020. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Online Master Programme for Circular Economy” (CIRCECO)

2017. – 2018. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship” (SPIDE)

2017. – 2019. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach (InVent)

2017. – 2019. gadā:NordPlus Adult programmas ietvaros – projekts „Promoting E-Learning for Adults to Improve Quality and Availability of Life-Long Education

2015. – 2016. gadā: Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros  - projekts "Innovative Strategic Partnership for European Higher Education” (ISPEHE)

INTERNATONAL ACADEMIC WEEK (IAW)

On April 22-26, 2024, EKA University of Applied Sciences and Alberta College organizes an International Academic Week 2024!

EKA University of Applied Sciences in cooperation with Alberta College invites academic staff from educational institutions to participate in the International Academic Week (IAW2024), which will take place in Riga on April 22-26, 2024.

International Academic Week is an academic event organized to encourage internationalization of the study process at the EKA University of Applied Sciences and Alberta College. It will be a great opportunity for students to improve their ability to acquire knowledge and communicate in the international environment.

Please, send IAW2024 application form to erasmus@eka.edu.lv

Contact information: EKA Erasmus+ coordinator Marina Tihomirova erasmus@eka.edu.lv IAW2024 coordinator, Prof. Jelena Titko jelena.titko@eka.edu.lv

 

PREVIOUS INTERNATIONAL ACADEMIC WEEKS

STAFF TRAINING WEEK (STW)

EKA University of Applied Sciences and Alberta College invite you to take part in the STAFF TRAINING WEEK (STW2023) to be held on September 25-29, 2023!

Training week title: Training on Academic Writing and Research Methods

EKA STW2023 PROGRAM

Staff Training Week is an annual event organized to encourage internationalization of the study process at the EKA University of Applied Sciences and Alberta College, and to promote the international collaboration between institutions from different European countries. It is expected to be a great opportunity to establish partnership and find new friends in the academic environment.

Target audience: Academic staff of HEI, doctoral students with preliminary experience in research

Research field: Social sciences

Deadline for application: September 10, 2023

Participation fee: 120 EUR

Registration: with the filled and signed application form (send to erasmus@eka.edu.lv)

Participants can apply for Erasmus+ programme “Staff Mobility for Training”.

Application form

Please note, only selected applicants with proven record of research within the field of social sciences will receive confirmation of participation.

To get more information, please contact our Erasmus+ coordinator: Marina Tihomirova erasmus@eka.edu.lv

Looking forward to see you in Riga!

 

STW2023 coordinator:

Jevgenija Dehtjare, dr.oec., Head of the Development of the Scientific Institution

e-mail: jevgenija.dehtjare@eka.edu.lv

phone: +371 22 541 338STW ARHĪVS

EKA IEVIEŠ INOVATĪVU ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS SISTĒMU

13.09.2023.

Ekonomikas un kultūras augstskola ievieš inovatīvu atkritumu šķirošanas sistēmu pēc vizītes uzņēmumā ProFiks. Rīga, 7. septembris, 2023. Ekonomikas un kultūras augstskolas administrācija...

OPTIO DĀVINA BRILLES!

30.08.2023.

OptiO dāvina brilles!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Dāvinām brilles pedagogiem un studentiem 55 EUR vērtībā bezmaksas.. Rūpējoties par redzes veselību, OptiO realizē sociālās atbildības programmu,...

EKA AKADĒMISKAIS UN ZINĀTNISKAIS PERSONĀLS APMEKLĒ TIEŠSAISTES APMĀCĪBU "BIBLIOMETRISKĀ ANALĪZE"

30.08.2023.

EKA akadēmiskais un zinātniskais personāls apmeklē tiešsaistes apmācību "Bibliometriskā analīze", ko nodrošina Sumi Valsts universitāte (Ukraina). EKA Augstskola sadarbībā ar Sumi Valsts...

EKA ZINĀTNES KLUBA TIKŠANĀS UZSĀKOT JAUNU 2023./2024. STUDIJU GADU

30.08.2023.

Zinātnes kluba tikšanās uzsākot jaunu 2023./2024. studiju gadu. Regulāras EKA Zinātnes kluba tikšanās jau kļuvušas par lolotu tradīciju EKA Augstskolā. Šoreiz tikšanās...

2023. GADĀ NOSLĒDZIES ERASMUS+ PROJEKTS KA107 (MOBILITĀTE STARP UKRAINU UN LATVIJU

25.08.2023.

2023. gadā noslēdzies Erasmus+ projekts KA107 (mobilitāte starp Ukrainu un Latviju). 2020. gadā sākās Ekonomikas un kultūras augstskolas - EKA un Sumy State University - SSU (Ukraina) sadarbības projekts....

STUDIJU GADA ATKLĀŠANAS PASĀKUMS!

25.08.2023.

STUDIJU GADA ATKLĀŠANAS PASĀKUMS!. #teirstudet #ekaiedvesmo. Topošais student, Tev ir lieliska iespēja iepazīties gan ar programmu direktoriem, gan ar mācību procesa noris pirms...

2023.GADA AUGUSTS, VILESA PROJEKTA POPULARIZĒŠANA UXISHIP SANĀKSMES LAIKĀ ALMATI

24.08.2023.

2023.gada augusts, VILESA projekta popularizēšana UXiship sanāksmes laikā Almati. 2023. gada 14. – 18. augustā EKA darbinieki – cita Erasmus+ projekta “IKT studentu startapa...

EKA NORISINĀSIES MĀCĪBU NEDĒĻA,,STW2023”!

21.08.2023.

EKA norisināsies mācību nedēļa,,STW2023”!. 2023.gada 25.-29.septembrī Ekonomikas un kultūras augstskolā notiks zinātnisks pasākums " Apmācība par akadēmisko rakstīšanu un pētniecības metodēm"....

PIRMKURSNIEK, IZMANTO MENTORA PROGRAMMU!

16.08.2023.

Pirmkursniek, izmanto mentora programmu!   Vai atceries savu pirmo dienu nepazīstamā vidē, kad juties pazudis un nezināji, pie kā vērsties?. EKA sadarbībā ar studentu pašpārvaldi īsteno...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums